Terapia Rodzinna

Terapia z psychologiem rodzinnym

Niepokojące zachowanie dziecka jest często wynikiem problemów, pojawiających się w relacjach rodzinnych. Dlatego też nasza warszawska klinika proponuje terapię rodzinną. Taka metoda leczenia jest szczególnie ważna w przypadkach, gdy dobro rodziny uzależnione jest od zmian, jakie jej członkowie muszą wprowadzić w swoje życie.

Terapia rodzin jak sama nazwa wskazuje to terapia gdzie uczestniczy cała rodzina, która w swoich relacjach tworzy system, gdzie każdy członek rodziny pozostaje w różnych relacjach z pozostałymi osobami w rodzinie i wzajemnie wpływają na siebie. Reakcja łańcuchowa powoduje że jeśli jedna osoba ma problem to wpływa to na wszystkich domowników w większym lub mniejszym zakresie.

Na terapię rodzinną warto pójść gdy odczuwamy że problemy domowe się nasilają, a przez to spada jakość i komfort życia rodzinnego. Niezwykle ważne jest aby domownicy zrozumieli że mają problem i chcą to wspólnie rozwiązać.

  • Kłótnie i ciągłe napięcie w rodzinie – gdy odczuwamy że problem jednego lub kilku członków rodziny powoduje nieustające napięcie, ciągły stres oraz konflikty które pozostają nierozwiązane. Przeważają momenty milczenia, braku jasnej komunikacji, a problemy powtarzają się co jakiś czas.
  • Sytuacja kryzysowa – gdy rodzina przeżywa kryzys życiowy co może wiązać się z nagłą śmiercią bliskiej osoby, nieuleczalna choroba, utrata płynności finansowej czy rozwód rodziców.
  • Objawy somatyczne – objawiająca się choroba która nie znajduje podłoża w badaniach lekarskich a znajduje przyczyny w zaburzonych relacjach rodzinnych.
  • Niepokojące zachowanie dziecka – dziecko znacząco zmienia swoje zachowanie, jest zupełnie odmienne niż dotychczas, objawia się to nadmierną nerwowością, strachem, paniką czy agresją.
  • Brak satysfakcjonujących relacji z dzieckiem – rodzice odczuwają że nie rozumieją się na wielu płaszczyznach z dzieckiem, nie rozmawia z rodzicami, staje się ono coraz bardziej skryte i samotne.

Spotkania z psychologiem pomogą rodzinom zmagającym się z problemami wychowawczymi, jak również zaburzeniami u dzieci i młodzieży, takimi jak:

  • depresja
  • lęki i nerwica
  • uzależnienia i współuzależnienia
  • zaburzenia odżywiania
  • ADHD

 

Cele terapii rodzinnej i korzyści dla rodziny:

Dzięki pomocy psychologa rodzinnego nasi pacjenci będą mogli skupić się na wypracowaniu odpowiedniej komunikacji w rodzinie, poprawieniu wspólnych relacji bliskich sobie osób. Pomogą w zbudowaniu trwałej, skutecznej i opartej na mocnych podstawach relacji między członkami rodziny.