Zespół specjalistów

lek. Jakub Garbacki
Psychiatra, Psychiatra dziecięcy

Lekarz Psychiatra

Przyjmuje dorosłych oraz dzieci i młodzież.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego (Wojskowej Akademii Medycznej) w Łodzi, specjalista psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej, psychiatra dziecięcy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innym w klinikach WUM, WIM w Warszawie, szpitalach wieloprofilowych, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia, Szpitalu Drewnica, Szpitalu Bródnowskim, Szpitalu Wolskim.

Od 2012 r. pełni funkcję koordynatora zespołu Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim.
Od 2012 r. pracuje także w Zespole Leczenia Środowiskowego (Domowego) w Radzyminie
Od 2006 roku pracuje również w ratownictwie lotniczym, a od 2014 roku jest szefem lotniczego zespołu ratownictwa medycznego grupy poszukiwawczo-ratowniczej.
Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Nieustannie dba o swój rozwój zawodowy i naukowy. Posiada ukończonych wiele kursów i szkoleń.
Jest stałym uczestnikiem konferencji i sympozjów oraz warsztatów i seminariów jako wykładowca oraz uczestnik.

W zasięgu jego szczególnych zainteresowań znajdują się zagadnienia związane ze współistnieniem chorób somatycznych i psychicznych oraz zdrowia publicznego i medycyny stylu życia, stosowanych jako narzędzia profilaktyki, edukacji zdrowotnej i wczesnej interwencji.

Posiada duże doświadczenie w praktyce szpitalnej i ambulatoryjnej.

Posiada także doświadczenie w psychiatrii dzieci i młodzieży. Współpracował z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii przyjmując dzieci i młodzież ambulatoryjnie w poradni zdrowia psychicznego przy ul. Dzielnej w Warszawie.

Przez wiele lat był konsultantem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Warszawie, konsultantem zakładu opiekuńczo-leczniczego (geriatria, psychogeriatria, choroby przewlekłe).

W swojej pracy łączy doświadczenie psychiatry z innymi specjalizacjami medycznymi takimi jak medycyna rodzinna oraz radiologia i diagnostyka obrazowa, co daje szerokie spektrum całościowego spojrzenia na pacjenta i jego rodzinę, Wspomaga także rodziny pacjentów w szeroko pojętej edukacji zdrowotnej i psychoedukacji pomagając w radzeniu sobie z chorobą pacjenta.

Zajmuje się:
– psychiatria
– medycyna rodzinna
– medycyna pracy (uprawnienia do wystawiania orzeczeń z zakresu medycyny pracy dla osób nie narażonych w pracy na czynniki szkodliwe oraz pełne uprawnienia wraz z czynnikami szkodliwymi dla pracowników wojska i żołnierzy)
– opiniowanie psychiatryczne w sprawach cywilnych (testamenty, zdolność do czynności prawnych)
– opinie do celów adopcyjnych i społecznych
– opinie dla osób ubiegających się o wydanie pozwolenia na broń
– opinie dla osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych
– konsultacje telemedyczne

Wiek pacjentów:
– dorośli
– dzieci i młodzież

Choroby:

Pełen zakres psychiatrii i leczenia uzależnień oraz medycyny rodzinnej(w szczególności choroby metaboliczne, neuroendokrynne, neurodegeneracyjne, geriatria i psychogeriatria, choroby wieku rozwojowego i zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychosomatyczne, psychoonkologia, psychodermatologia, choroby układu krążenia, rehabilitacja i wspomaganie w stanach poudarowych i po urazach układu nerwowego, opieka nad kobietą ciężarną i rozwijającą się rodziną)

Możliwe konsultacje w języku angielskim.

-ZUS ZLA
-zaświadczenia lekarskie ZUS, KRUS, dla potrzeb zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności
-recepty na leki refundowane

Umów Wizytę :  573 050 052

 

Jakub Garbacki – ZnanyLekarz.pl