Psychiatra Dziecięcy

Psychiatra Dziecięcy w poradni Co Tam? w mieście Warszawa to zespół specjalistów profesjonalistów którzy ukończyli prestiżowe uczelnie medyczne i stale poszerzają swoją wiedzę poprzez szkolenia i warsztaty naukowe tak aby zawsze móc zaoferować małym pacjentom możliwie najbardziej profesjonalną pomoc w stawianiu dokładnych diagnoz i przepisywania skutecznego planu leczenia.

Psychiatra Dziecięcy to Lekarz specjalista który ukończył 5 letnie studia medyczne z specjalizacją w leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży. W odróżnieniu od psychiatry dla dorosłych specjalizuje się wyłącznie w dzieciach w szerokim zakresie począwszy od diagnozowania występujących chorób i zaburzeń rozwojowych, przepisywanych dawkach leków, a także praktycznego doświaczenia w pracy z dziećmi. W razie potrzeby rówież może skierować do psychologa dziecięcego celem odbycia psychoterapii.

Psychiarzy dziecięcy jako lekarze mają możliwość wystawiania recept i zwolnień lekarskich, nie mogą za to prowadzić psychoterapii. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii tak jak psycholog mogą nabyć jeśli ukończą szkołę psychoterapeutyczną.

Psychiatra dziecięcy oferuje pełny zakres pomocy:

– Ogólne zaburzenia emocjonalne

– ADHD, Zespół Nadpobuliwości Psychoruchowej

– Autyzm

– Zespół Aspergera

– Lęki, Nerwice, Depresja

– Zaburzenia Pamięci

– Zaburzenia Zachowania

– Zaburzenia Snu

– Uzależnienia

– Zaburzenia Odżywania ( Bulimia, Anoreksja )

Zadaniem każdego psychiatry dziecięcego jest precyzyjne zdiagnozowanie występujących problemów, określenie celów skutecznego leczenia zarówno krótkoterminowego jak i długoterminowego, wszystko to zawsze w oparciu o bezpieczeństwo małego pacjenta. Każde pierwsze badanie jest poprzedzone pełną konsultacją gdzie psychiatra będzie zadawał wiele pytań celem postawienia możliwie jak najbardziej precyzyjnej diagnozy. Dopiero dogłębne zrozumienie przyczyn wystepowania problemu może dać odpowiednio skuteczny plan leczenia.

Psychiatra Dziecięcy przyjmuje dzieci i młodzież w poradni Co Tam Warszawa każdym tygodniu roboczym po uprzednim zapisie, w każdej placówce przyjmuje również Psychiatra dla dorosłych

Psychiatra Dziecięcy Targówek

  • Kaja Strojnowska – psychiatra dziecięcy i psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym