Bemowo

Wybierz placówkę

Małgorzata Hordejuk

Psycholog, Terapeuta Rodzin i Par

Małgorzata Hordejuk

Psycholog, Terapeuta Rodzin i Par

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w wieku od szóstego roku życia do dorosłości, a także psychoterapię rodzin i par.

Eliza Giędosz Dymek

Psycholog, Terapeuta

Eliza Giędosz Dymek

Psycholog, Terapeuta

Pracuje w nurcie ericksonowskim i systemowym, prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin. Specjalista psychoterapii DDA, uzależnienia i wspóuzależnienia.

Anastazja Grebień

Psychiatra w trakcie specjalizacji

Anastazja Grebień

Psychiatra w trakcie specjalizacji

Lekarz Psychiatra obecnie rezydent w Centrum Zdrowia im. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Zajmuje się diagnozą, różnicowaniem oraz leczeniem farmakologicznym chorób psychicznych

Kamila Jakubowska

Psycholog, Terapeuta

Kamila Jakubowska

Psycholog, Terapeuta

Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Udziela pomocy dzieciom powyżej 10 roku życia oraz osobom dorosłym w formie terapii indywidualnej, terapii par i rodzin.

Monika Strzelecka

Psycholog, terapeuta

Monika Strzelecka

Psycholog, terapeuta

Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym, celem psychoterapii jest zmiana wewnętrznego przeżywania pacjenta i ustąpienie cierpienia. Terapia ma doprowadzić pacjenta do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami życia.

Aneta Jóźwik-Tkaczuk

Psycholog, terapeuta uzależnień

Aneta Jóźwik-Tkaczuk

Psycholog, terapeuta uzależnień

Prowadzi terapię w nurcie psychoanalitycznym. Pracuje z osobami uzależnionymi oraz członkami rodzin dysfunkcyjnych (DDA), osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia nerwicowe oraz osobowościowe.

Katarzyna Borkowska

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Katarzyna Borkowska

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Psycholog dziecięcy, pracuje w nurcie systemowym. Swoją pomoc kieruje głównie do dzieci i ich rodziców wspierając ich w codziennych dylematach i trudnościach, a także rodzin w kryzysie.

Malwina Karczmarczyk

Psycholog, Terapeuta

Malwina Karczmarczyk

Psycholog, Terapeuta

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, uwzględniający istnienie nieświadomego życia psychicznego. Pracuje z cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, odżywiania, somatyczne i osobowości

Ewa Włodarczyk

Psychodietetyk, Psycholog

Ewa Włodarczyk

Psychodietetyk, Psycholog

Pomaga osobom zmagającymi się z różnymi problemami w sferze odżywiania się (m.in. nieprawidłowe nawyki żywieniowe, nadwaga, otyłość, objadanie się), zarówno z nadmierną, jak i prawidłową masą ciała bądź niedowagą.

Monika Perkowska

Dyrektor ds. merytorycznych

Monika Perkowska

Dyrektor ds. merytorycznych

Dyrektor ds. merytorycznych