O poradni

Psychoterapia pozwala rozwiązać problem i odnaleźć drogę do pokonania trudności przy pomocy wykwalifikowanego, zaangażowanego i przyjaznego specjalisty, dlatego komfort i samopoczucie pacjenta są dla nas priorytetem.

Poradnię Co tam? Psychoterapia bliska Tobie tworzy zespół doświadczonych praktyków – psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów. To miejsce z domową atmosferą, oferujące szeroki zakres pomocy wspierającej rozwój osobisty.

Stosujemy metody różnych szkół terapeutycznych, a nasze specjalizacje to:

 • krótko- i długoterminowa psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży, psychoterapia małżeńska, par oraz rodzinna,
 • pomoc psychologiczna dla dzieci,
 • specjalistyczne badania psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • konsultacje psychiatryczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wizyty domowe psychologa i psychiatry,
 • grupy rozwojowe/wsparcia dla młodzieży, młodych dorosłych, rodziców,
 • treningi umiejętności społecznych dla dzieci (TUS),
 • leczenie: depresji, OCD, psychoz, nerwic, PTSD, uzależnień, zaburzeń lękowych, zaburzeń pamięci, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, zaburzeń snu,
 • diagnoza i terapia: ADHD, autyzmu, moczenia się, mutyzmu, tików, zespołu Aspergera, zespołu Touretta,
 • diagnoza trudności szkolnych: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspraksji,
 • testy inteligencji, temperamentu, osobowości, postaw rodzicielskich,
 • pomoc osobom w czasie rozstania i po nim, w trakcie żałoby, w rozwiązywaniu życiowych problemów,
 • wolontariat w szkołach – edukacja dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 • superwizja i szkolenia dla nauczycieli klas I-III, pedagogów i psychologów szkolnych oraz terapeutów integracji sensorycznej.
 • konsultacje dietetyczne i psychodietetyczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży

 

Poznaj nasz zespół !