Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

MMPI-2 Testy Psychologiczne Warszawa

Test MMPI-2 jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia i jest stosowany głównie w celu diagnozy zaburzeń osobowości oraz różnego rodzaju problemów emocjonalnych i psychicznych. Może być również wykorzystywany w celu oceny skuteczności terapii.

Test MMPI-2 aby faktycznie przyniósł rzetelną ocenę stanu pacjenta, wymaga skrupulatnego przygotowania jakim jest wstępny wywiad z psychologiem diagnostą. Tylko rzetelny wywiad wraz z kompletną informacją odnośnie zasad prawidłowego sposobu wypełnienia testu, pozwoli pacjentowi uzyskać rzetelny wynik zgodnie z jego faktycznym stanem psychicznym. Po teście pacjent otrzymuje również pełne omówienie wyników testu na papierze.

Wstępny wywiad jest również spotkaniem gdzie możemy ocenić czy pacjent faktycznie nadaje się do testu MMPI-2, test jak każdy ma konkretne wymogi i w niektórych przypadkach będzie nieodpowiednim narzędziem diagnostycznym, a co za tym idzie stratą czasu i pieniędzy pacjenta.

TEST MMPI-2 Testy psychologiczne Warszawa

Czym jest test MMPI-2

Czym jest test MMPI-2

MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) to narzędzie służące do diagnozy osobowości. Jest to jeden z najczęściej stosowanych testów osobowości wśród psychologów i psychiatry. Test składa się z 567 pytań, na które respondent odpowiada “prawda”, „fałsz” lub “nie wiem”. Pytania dotyczą różnych aspektów osobowości, takich jak emocje, zachowanie, relacje z innymi osobami, styl myślenia itp.

Test MMPI-2 jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia i jest stosowany głównie w celu diagnozy zaburzeń osobowości oraz różnego rodzaju problemów emocjonalnych i psychicznych. Może być również wykorzystywany w celu oceny skuteczności terapii oraz w procesie selekcji pracowników.

Wyniki testu MMPI-2 są interpretowane przez doświadczonego psychologa lub psychiatrę, który może stwierdzić, czy dana osoba ma jakieś specyficzne trudności emocjonalne lub zaburzenia osobowości oraz jakie mogą być najlepsze metody leczenia dla danej osoby.

Test MMPI-2 jest uważany za skuteczne narzędzie diagnozy, ale należy pamiętać, że jest to tylko jedno z wielu narzędzi, które mogą być używane do oceny osobowości i problemów emocjonalnych. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę całościowy obraz osoby i wziąć pod uwagę różne źródła informacji, takie jak wywiad z osobą badaną, informacje zdobyte od bliskich i obserwacje zachowań.

 • Test psychologiczny MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) został stworzony przez dwóch amerykańskich psychologów: Starke’a Hathawaya i J. Charnleya McKinleya. Pierwsza wersja testu została opublikowana w 1939 roku i była przeznaczona do diagnozy pacjentów szpitalnych. Wersja ta została później zmodernizowana i znana jest jako MMPI-1.
 • W 1989 roku została opublikowana nowa wersja testu, znana jako MMPI-2, która została zaktualizowana i zmodernizowana w oparciu o nowsze badania naukowe i zmieniające się potrzeby diagnostyczne. MMPI-2 jest obecnie jednym z najczęściej stosowanych testów osobowości wśród psychologów i psychiatry.

MMPI jest popularnym narzędziem diagnostycznym, ponieważ ma wysoką miarodajność i trafność. Oznacza to, że test jest skuteczny w różnicowaniu osób z różnymi problemami psychicznymi i emocjonalnymi. MMPI jest również skuteczny w różnicowaniu osób zdrowych od tych, które mają różne rodzaje problemów psychicznych i emocjonalnych. Ponadto MMPI jest łatwe do przeprowadzenia i interpretacji – przez doświadczonego specjalistę – co czyni go popularnym narzędziem wśród specjalistów w różnych dziedzinach.

MMPI jest również popularny, ponieważ jest dostępny w wielu językach i jest stosowany na całym świecie. Test ten jest również regularnie aktualizowany, aby upewnić się, że jest on nadal skuteczny w diagnozowaniu różnych problemów psychicznych i emocjonalnych.

Test MMPI-2: dla kogo?

Test MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) jest narzędziem służącym do diagnozy osobowości i problemów emocjonalnych. Jest to jeden z najczęściej stosowanych testów osobowości wśród specjalistów z zakresu psychologii i psychiatry.

Test MMPI-2 jest stosowany głównie w celu uzyskania szczegółowej diagnozy osobowości i problemów emocjonalnych pacjenta. Może być stosowany u osób z różnymi rodzajami problemów emocjonalnych, takich jak lęk, depresja, zaburzenia osobowości itp. Test MMPI-2 jest również stosowany u osób, które przeszły poważne urazy lub traumy, takie jak urazy głowy, wypadki samochodowe itp.

Test MMPI-2 może być również stosowany w celu oceny kompetencji zawodowych, np. u kandydatów do pracy w służbach mundurowych czy w pracy z dziećmi. Może być również stosowany jako narzędzie do oceny ryzyka samobójstwa u osób z zaburzeniami emocjonalnymi.

Test MMPI-2 jest zazwyczaj stosowany przez specjalistów, takich jak psychologowie czy lekarze psychiatrzy, w celu uzyskania szczegółowej diagnozy osobowości i problemów emocjonalnych pacjenta. Wyniki testu są interpretowane przez specjalistę i służą do określenia odpowiedniego leczenia lub terapii dla pacjenta.

Test psychologiczny MMPI-2 możesz wykonać w w wybranych placówkach:

Test MMPI-2 Warszawa Bemowo – Test MMPI-2 wykonujemy w placówce na Bemowie przy ul. Powstańców Śląskich 58A.

Test MMPI-2 Warszawa Targówek – Test MMPI-2 wykonujemy w placówce na Targówku przy ul. Borzymowskiej 21.

Skontaktuj się w wybranymi placówkami celem umówienia się na pierwszą wizytę diagnostyczną celem kwalifikacji do testu MMPI-2

Niezwykle ważne jest dla nas abyś miał pełną świadomość czym jest test MMPI-2, miał rzetelnie przeprowadzony wywiad z psychologiem diagnostą. Bez odpowiedniego przygotowania – test może dać wynik nieprawidłowy. A zatem nie przyniesie Pacjentowi żadnej korzyści.

Jak przebiega test MMPI-2

Jak przebiega test MMPI-2

Pytania podczas testu dotyczą różnych aspektów osobowości, takich jak emocje, myśli, zachowania i relacje z innymi ludźmi. MMPI-2 jest przeznaczony do badania osobowości u dorosłych i jest stosowany głównie w diagnostyce klinicznej.

Przebieg testu MMPI-2 jest następujący:

 • Przygotowanie do testu: Przed rozpoczęciem testu specjalista przeprowadzi krótki wywiad z respondentem, aby poznać jego historię i obecne problemy. Następnie specjalista wyjaśni respondentowi cel testu oraz jego przebieg i zasady odpowiadania na pytania.

 • Wypełnianie testu: Respondent otrzymuje test MMPI-2 i zaczyna odpowiadać na pytania. Test jest przeznaczony do samodzielnego wypełnienia, ale specjalista jest obecny, aby odpowiadać na pytania respondentów lub pomagać im w razie potrzeby.

 • Interpretacja wyników: Po zakończeniu testu specjalista przeprowadza interpretację wyników. Wykorzystuje on skalę punktacji MMPI-2, aby określić, czy respondent ma jakieś problemy psychiczne lub emocjonalne oraz jakie są ich charakterystyczne cechy. Następnie specjalista przedstawia respondentowi wyniki testu i omawia je z nim, wyjaśniając, co one oznaczają i jakie są ich implikacje dla jego zdrowia psychicznego.

 • Opracowanie planu leczenia: Po interpretacji wyników specjalista może zalecić dalsze badania lub terapię, aby pomóc respondentowi poradzić sobie z problemami psychicznymi lub emocjonalnymi. Może również zalecić modyfikację stylu życia lub inne strategie radzenia sobie z problemami. Specjalista może zalecić też kontakt z innymi specjalistami, by plan leczenia był jak najbardziej kompleksowy.

Jeśli czegoś będziesz się obawiał, będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możesz o wszystko zapytać jeszcze przed rozpoczęciem testu.

Ile trwa test?

Test MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) jest narzędziem służącym do diagnozy osobowości i problemów emocjonalnych. Jest to jeden z najczęściej stosowanych testów osobowości wśród specjalistów z zakresu psychologii i psychiatry.

Czas trwania testu MMPI-2 zależy od wersji, którą się stosuje. Istnieją dwie wersje testu: pełna i skrócona. Pełna wersja testu składa się z 567 pytań, a skrócona z 338 pytań. Czas trwania testu zależy również od tempa, w jakim osoba go wypełnia. Średnio osoba może potrzebować od 1 do 2 godzin, aby wypełnić pełną wersję testu MMPI-2, a od 45 minut do 1 godziny, aby wypełnić skróconą wersję.

Skale kliniczne

Test MMPI-2 składa się z różnych skal, które są używane do oceny różnych aspektów osobowości i problemów emocjonalnych. Oto lista niektórych z tych skal:

 • Skala L (Liar) – ocenia, czy osoba odpowiada na pytania w sposób celowo fałszywy lub zmanipulowany.

 • Skala K (Correction) – ocenia tendencję do prezentowania siebie w pozytywnym świetle lub ukrywania swoich słabych stron.

 • Skala F (Infrequency) – ocenia, czy osoba odpowiada na pytania w sposób nieadekwatny lub niekonsekwentny.

 • Skala Hy (Hysteria) – ocenia różne objawy emocjonalne, takie jak lęk, niepokój i zaburzenia snu.

 • Skala Pd (Psychopathic Deviate) – ocenia różne aspekty osobowości, takie jak brak empatii, brak odpowiedzialności i brak wyrzutów sumienia.

 • Skala Mf (Masculinity-Femininity) – ocenia płciowość i preferencje seksualne.

 • Skala Pa (Paranoia) – ocenia tendencję do lęku, podejrzliwości i przeświadczenia o wrogim otoczeniu.

 • Skala Pt (Psychasthenia) – ocenia tendencję do lęku, niepokoju i braku pewności siebie.

 • Skala Sc (Schizophrenia) – ocenia objawy zaburzeń psychicznych, takie jak dezorientacja, brak kontaktu z rzeczywistością i zaburzenia myślenia.

 • Skala Ma (Hypomania) – ocenia tendencję do euforii, podwyższonego nastroju i braku potrzeby snu.

 • Skala D (Depression) – ocenia tendencję do przejawiania objawów depresyjnych

Wyniki testu MMPI-2 są interpretowane przez specjalistę, który uwzględnia wszystkie skale i ich wyniki w kontekście całego obrazu osobowości i problemów emocjonalnych pacjenta.

Na podstawie szczegółowej analizy testu a także wywiadu wstępnego, możliwe jest opracowanie dalszego planu postępowania, dostosowanego do osobowości danej osoby i problemów, które je dotyczą. To wszystko ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego, a nierzadko również fizycznego danego człowieka. Podjęcie odpowiednio dobranego leczenia i uczestniczenie w terapii, stosowanie się do zaleceń specjalisty, może pomóc wieść pełniejsze, bardziej komfortowe i szczęśliwe życie.

Jak przygotować się do testu MMPI-2

Jak przygotować się do testu MMPI-2

Przygotowanie do testu MMPI-2 polega głównie na zrozumieniu celu i procedur testu. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w przygotowaniu do testu:

 • Dowiedz się, czego dotyczy test. Test MMPI-2 służy do oceny osobowości i problemów emocjonalnych. Zrozumienie tego, czego dotyczy test, pozwoli Ci lepiej odpowiadać na pytania.

 • Zadbaj o dobry sen i odżywianie. Test MMPI-2 trwa od 45 minut do 2 godzin, więc warto zadbać o swoje zdrowie fizyczne, aby mieć siłę i koncentrację do wypełnienia testu.

 • Zadbaj o swój dobry nastrój. Test MMPI-2 może dotyczyć trudnych tematów emocjonalnych, więc warto zadbać o swój dobry nastrój przed testem. Może to pomóc Ci lepiej odpowiadać na pytania.

 • Zadbaj o wygodne ubranie i miejsce. Test MMPI-2 wymaga dużo uwagi i skupienia, więc warto zadbać o wygodne ubranie i miejsce, w którym będziesz go wypełniać

 • Zadbaj o odpowiednią ilość czasu. Test MMPI-2 może zająć od 45 minut do 2 godzin, więc warto zadbać o odpowiednią ilość czasu, aby mieć wystarczająco dużo czasu na jego wypełnienie.

Pamiętaj, że najważniejsze jest odpowiadanie szczerze i uważnie czytanie pytań.

Test MMPI-2 służy do diagnozy problemów emocjonalnych i osobowości, więc odpowiedzi powinny odzwierciedlać prawdziwe myśli i uczucia.

MMPI-2 najczęściej zadawane pytania

MMPI-2 to skala osobowości, która jest powszechnie stosowana w diagnozie i terapii pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia osobowości i inne.

Celem stosowania MMPI-2 jest zdiagnozowanie różnych problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia osobowości, depresja, lęk, itp. oraz określenie, jakiego rodzaju terapia będzie najskuteczniejsza dla danego pacjenta.

Zaletą MMPI-2 jest to, że jest to powszechnie stosowany test, który jest bardzo dobrym narzędziem diagnostycznym i ma wysoką trafność diagnozy. Wadą jest to, że test może być trudny do interpretacji bez odpowiednio doświadczonego psychologa diagnostę, wymaga przeprowadzenia również skrupulatnego wywiadu przed testem.

Kryteria dobrych odpowiedzi na MMPI-2 obejmują odpowiedzi, które są spójne i rzeczywiste dla danego pacjenta, a także odpowiedzi, które nie są celowo fałszywe lub przesadzone. Stąd potrzeba przygotowania pacjenta do testu.

Normy dla MMPI-2 są oparte na próbie reprezentatywnej dla danego kraju lub regionu, i uwzględniają różne czynniki demograficzne, takie jak płeć, wiek, poziom wykształcenia itp.

Nie, wynik MMPI-2 jest tylko jednym z wielu czynników, które powinny być brane pod uwagę przy diagnozie i planowaniu terapii. Wynik powinien być interpretowany przez doświadczonego specjalistę w połączeniu z innymi danymi, takimi jak wywiad z pacjentem i inne testy psychologiczne.

NASI SPECJALIŚCI

Dr Agnieszka Siedler

Psycholog, Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Przyjmuje: Młodzież i dzieci w każdym wieku
Rodzaj terapii: Terapia indywidualna
 • Targówek - Borzymowska
 • Poradnia Online
Pokaż więcej

Monika Strzelecka

Psycholog, Psycholog dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Przyjmuje: Osoby dorosłe, młodzież i dzieci od 6 roku życia.
Rodzaj terapii: Terapia indywidualna
 • Bemowo - Powstańców Śląskich
 • Poradnia Online
Pokaż więcej

Umów się na test MMPI-2 już dzisiaj !

Umów się na test MMPI-2 już dzisiaj !

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty.

+48 698 115 005

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test