Zespół specjalistów

Monika Strzelecka
Psycholog, terapeuta

Przyjmuje w CO Tam? Bemowo

Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym – opracowaną na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz koncepcji psychoanalitycznych.

 

W tym podejściu, ważne jest założenie, że aby zrozumieć życie psychiczne człowieka, konieczna jest refleksja nad nieświadomością. Człowiek w swoim życiu kieruje się bowiem nie tylko świadomymi dążeniami, ale także nieuświadomionymi wewnętrznymi konfliktami, pragnieniami, potrzebami.

W psychoterapii psychodynamicznej ważna jest relacja terapeutyczna, czyli więź, jaka powstaje pomiędzy pacjentem a terapeutą podczas trwania leczenia.

Celem psychoterapii psychodynamicznej jest zmiana wewnętrznego przeżywania pacjenta i ustąpienie cierpienia. Terapia ma doprowadzić pacjenta do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami życia.

Pracuje z osobami cierpiącymi na zaburzenia depresyjne, nerwicowe (lękowe), zaburzenia osobowości. Pomaga również osobom mającym problemy w relacjach interpersonalnych (z partnerem, z dziećmi, w pracy), mającym problemy z niskim poczuciem własnej wartości oraz trudności w utrzymaniu trwałych, satysfakcjonujących relacji z innymi. Zajmuje się również pomocą w różnego rodzaju kryzysach oraz sytuacjach stresowych.

Prowadzi terapię indywidualną dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży a także poradnictwo psychologiczne dla dorosłych oraz diagnozę psychologiczną zdolności, osobowości itp. dzieci, młodzieży i dorosłych.

Ukończyła Wydział Nauk Społecznych na Kierunku Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła czwarty rok szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w służbie zdrowia (szpital psychiatryczny, hospicjum, prywatna klinika psychologiczno-psychiatryczna), w placówkach oświatowych (szkoła podstawowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna) i pomocowych (świetlica środowiskowa).

Umów Wizytę : 

System Rezerwacji Online

Telefonicznie :  698 115 005

 

Monika Strzelecka – ZnanyLekarz.pl