TUS – Trening Umiejętności Społecznych Warszawa

Trening umiejętności społecznych (TUS) to na nauka rozwiązywania konfliktów i nawiązywania relacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych. Umiejętności pozwalają lepiej rozumieć relacje społeczne, kształtują empatię, rozwijają pozytywną motywację i wiarę w własne możliwości.

Treningi skierowane są do dzieci i młodzieży od 4 do 15 roku życia, w ściśle wyselekcjonowanych grupach wiekowych oraz konkretnych obszarach trudności. Prowadzone przez doświadczonych praktyków, psychologów i psychoterapeutów dziecięcych – certyfikowanych terapeutów TUS.

TUS Warszawa

Co to są umiejętności społeczne

Co to są umiejętności społeczne

Do umiejętności społecznych zaliczamy:

 • Asertywna postawa
 • Efektywna autoprezentacja
 • Zdolności komunikacyjne – aktywne i adekwatne uczestnictwo w rozmowie
 • Umiejętność właściwego zachowywania się w sytuacjach społecznych – praca nad przestrzeganiem zasad.
 • Trafna ocena sytuacji społecznych
 • Prawidłowe postrzeganie przeżyć oraz intencji
 • Empatia i wrażliwość społeczna
 • Poznawanie potrzeb swoich i innych osób
 • Rozumienie i regulacja emocji
 • Radzenie sobie z zewnętrzną krytyką
 • Odreagowywanie napięć emocjonalnych
 • Metody zastępujące agresję
 • Porozumiewanie się w trudnych sytuacjach

Dla kogo jest  Trening Umiejętności Społecznych – TUS dla dzieci / TUS dla nastolatków

Warsztaty TUS są przeznaczone dla dzieci i nastolatków której borykają się z trudnościami w funkcjonowaniu w grupie.

 • nieśmiałych i wycofanych
 • cierpiących na lęk przed rozłąką i nowymi sytuacjami
 • agresywnych, mający trudności z przestrzeganie norm społecznych
 • mających problem z utrzymywanie relacji z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi
 • wysoko funkcjonujące bez żadnych diagnoz jak i z  diagnozą zaburzeń osobowości, spektrum autyzmu czy ADHD.
 • mających problem z koncentracją uwagi

 

Jak wyglądają zajęcia

Nauka umiejętności społecznych odbywa się zawsze w sposób naturalny i spontaniczny – są to kreatywne zajęcia w formie zadań i zabawy. Uczestnicząc w grupie, dziecko może w bezpiecznym środowisku nauczyć się komunikacji oraz skonfrontować swoje zachowania z innymi.