Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Ados 2 badanie i diagnoza autyzmu Warszawa

ADOS-2 jest rzetelnym i uniwersalnym narzędziem do oceny nasilenia cech spektrum autyzmu, określany jako "złoty standard" w diagnozie oceny spektrum autyzmu.

ADOS-2 to standaryzowany test używany do oceny umiejętności społecznych i komunikacyjnych u osób w każdym wieku, od małych dzieci do osób dorosłych. Test jest robiony przez wyszkolonego psychologa lub innego specjalistę w zakresie zdrowia psychicznego i w przypadku dorosłych i młodzieży składa się przede wszystkim z rozmowy pomiędzy pacjentem dorosłym lub nastolatkiem a diagnostą.

Ados 2 - Diagonoza Autyzmu i Zespołu Aspergera Warszawa

Czym jest Ados-2?

Czym jest Ados-2?

ADOS-2 jest rzetelnym i uniwersalnym narzędziem do oceny nasilenia cech spektrum autyzmu. Test polega na różnych interakcjach z dzieckiem, w formie zabaw i dialogów, według ściśle przestrzeganego scenariusza. Pozwala to ocenić, czy w zachowaniu dziecka występują trudności, np. brak interakcji, schematyczność, czy trudności w komunikacji niewerbalnej.

 • Każde zachowanie jest skrupulatnie opisywane i oceniane według kryteriów diagnostycznych. Dzięki temu rodzice otrzymują szczegółowy raport opisujący zakres i nasilenie cech spektrum autyzmu. Dzięki ADOS-2 jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć autyzm i to, jak wpływa on na dzieci. Jest to niezbędne do opracowania skutecznych metod leczenia i interwencji. Krótko mówiąc, ADOS-2 jest cennym narzędziem, które może pomóc nam poprawić życie dzieci z autyzmem. ADOS-2 może być stosowany w przypadku już rocznych dzieci, co czyni go cennym narzędziem wczesnej diagnozy i interwencji. Warto wiedzieć jednak, że narzędzie to stosowane jest nie tylko w przypadku dzieci.

ADOS-2 to standaryzowany test używany do oceny umiejętności społecznych i komunikacyjnych u osób w każdym wieku, od niemowląt do dorosłych. Test jest robiony przez wyszkolonego psychologa lub innego specjalistę w zakresie zdrowia psychicznego i w przypadku dorosłych i młodzieży składa się przede wszystkim z rozmowy pomiędzy pacjentem dorosłym lub nastolatkiem a diagnostą.

 • Tematy rozmowy są oparte na wieku pacjenta, a dokładna interakcja jest określona przez zestaw szczegółowych instrukcji. Wyniki testu są następnie oceniane przez doświadczonych specjalistów, przy zastosowaniu ściśle określonych kryteriów. To gwarantuje, że wyniki testu są wiarygodne i dokładne.

 

Ados-2 w rozpoznaniu autyzmu

Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą mieć znaczący wpływ na zdolność osoby do komunikacji i interakcji z innymi. Test ADOS-2 jest ważnym narzędziem do oceny tych umiejętności. Test zawiera kilka modułów, z których każdy ocenia inny aspekt komunikacji i interakcji społecznych. Test może ocenić, czy pacjent jest w stanie:

 • Skutecznie używać języka
 • Czy jest w stanie radzić sobie z interakcjami społecznymi
 • Czy wykazuje nietypowe zachowania świadczące o zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

Test ADOS-2 jest ważnym narzędziem w diagnozowaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu i określaniu poziomu upośledzenia.

Test ADOS-2 jest rzetelnym i ważnym narzędziem do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wyniki testu dostarczają cennych informacji o objawach występujących u pacjenta, a także o poziomie ich nasilenia. Należy jednak pamiętać, że test ADOS-2 nie powinien być stosowany jako jedyna podstawa diagnozy. Powinien on być raczej częścią kompleksowej oceny diagnostycznej, która obejmuje również ocenę psychiatryczną. Tylko przy pełnym zrozumieniu objawów i umiejętności pacjenta można postawić dokładną diagnozę. Mając to na uwadze, test ADOS-2 jest istotną częścią diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Ados-2 w Polsce

Każdy rodzaj narzędzia diagnostycznego, jak np. ADOS-2, aby dawał wiarygodne wyniki, musi być dostosowany do specyficznych warunków danego kraju. Jest to zadanie czasochłonne i trudne, gdyż wymaga nie tylko przetłumaczenia testu na język lokalny, ale także uwzględnienia różnic kulturowych i językowych.

Proces adaptacji musi być również przeprowadzony z udziałem określonej liczby osób z ASD, osób z innymi zaburzeniami oraz osób neurotypowych (tzw. grupa kontrolna). Projekt prowadzony przez prof. Ewę Pisulę i dr Izabelę Chojnicką z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego umożliwił skuteczne stosowanie ADOS w Polsce. Dzięki ich wysiłkom klinicyści w Polsce mają teraz dostęp do rzetelnego narzędzia diagnostycznego, które może pomóc im w zapewnieniu lepszej opieki swoim pacjentom.

ADOS-2 - diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych Warszawie

Jak wygląda badanie Ados-2

Jak wygląda badanie Ados-2

Istnieją różne moduły dla różnych przedziałów wiekowych. ADOS-2 daje wyniki ilościowe dla każdej osoby, która go wykonuje. Wynik :

 • 1-2 jest w zakresie ASD,
 • 3-7 jest niejednoznaczny,
 • 8+ nie jest w zakresie ASD.

Ten test jest ważny, ponieważ daje ostateczną odpowiedź na to, czy ktoś spełnia kryteria zaburzenia ze spektrum autyzmu. Może być przydatny dla dorosłych, którzy chcą się dowiedzieć, czy mają ASD, oraz dla rodziców dzieci, którzy chcą uzyskać diagnozę dla swojego dziecka. Samo badanie ADOS-2 trwa około dwóch godzin, ale wyniki są warte oczekiwania.

Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (ADOS-2) jest szeroko stosowanym narzędziem oceny służącym do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). ADOS-2 różni się od innych metod przede wszystkim jasną i przejrzystą formą diagnozy (według ściśle określonego scenariusza) oraz jednolitą formą oceny – każde zachowanie dziecka jest oceniane w określonej skali, która opisuje nasilenie cech spektrum.

ADOS-2 jest narzędziem standaryzowanym – oznacza to, że każdy diagnosta kieruje się tym samym scenariuszem i zestawem narzędzi – dzięki temu wynik badania jest obiektywny, jednolity, a jednocześnie minimalizuje subiektywne wrażenia i opinie badającego. Wykazano, że ADOS-2 jest dokładną i rzetelną miarą ASD i nadal jest jedną z najczęściej stosowanych ocen w tej dziedzinie.

Wykazano, że jest on wiarygodny zarówno w warunkach klinicznych, jak i badawczych, i może być stosowany do dokładnej diagnozy autyzmu zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. ADOS-2 składa się z czterech modułów, z których każdy ocenia inne aspekty objawów autyzmu. Moduły mogą być przedstawiane indywidualnie lub w kombinacji, w zależności od ocenianej osoby.

 1. Moduł Toddler przeznaczony jest dla dzieci w wieku 12-30
 2. Moduł Preschool dla dzieci w wieku 2-4 lat
 3. Moduł School-Age dla dzieci w wieku 5-12 lat
 4. Moduł Adolescent and Adult dla osób w wieku 13 lat i starszych.

Każdy z modułów zawiera zestaw czynności i zadań, które służą do oceny interakcji społecznych, komunikacji, zabawy i zachowań powtarzalnych.

Ados 2 w Warszawie - Najczęściej zadawane pytania

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Czy test Ados 2 jest wiarygodny ?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Tak. Ados 2 to obecnie najbardziej wiarygodne i profesjonalne narzędzie do diagnozowania stopnia nasilenia spektrum autyzmu i zespołu Aspergera.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”W jakim wieku diagozuje się Ados 2″,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Ados-2 pozwala diagnozować już od dzieci najmłodszych lat , a dokładniej od 1 roku życia – warunkiem jest nabyta umiejętność chodzenia.\n\nJedyna różnica to sposób stosowania testu Ados 2 który jest inny dla poszczególnych grup wiekowych, począwszy od małych dzieci, nastolatków czy osób dorosłych.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Jak długo trwa badanie Ados 2″,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Samo badanie trwa 40-70 minut w zależności od grupy wiekowej pacjenta. Dochodzi jeszcze interpretacja wyników co zamyka spotkanie w czasie około 90 minut.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Jak rozpoznać że dziecko może mieć autyzm i skierować je na badanie”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Jednym z pierwszych widocznych symptomów u dziecka na wczesnym etapie jest:\n\n- Brak lub trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego\n- Brak lub rzadkie uśmiechanie się do rodzica \n- Brak zainteresowania rówieśnikami\n- Niereagowanie na głos rodziców\n”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Czy objawy autyzmu ustępują ?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Autyzm sam w sobie nie jest chorobą a zaburzeniem rozwoju mózgu. Zaburzenie to powoduje że osoba z autyzmem ma problemy w relacjach społecznych cechujące się różnym stopniem zaawansowania.\n\nWczesna diagnoza i odpowiednie oddziaływania terapeutyczne, powinny znacząco zniwelować negatywne oddziaływanie autyzmu.”}}]}

Tak. Ados 2 to obecnie najbardziej wiarygodne i profesjonalne narzędzie do diagnozowania stopnia nasilenia spektrum autyzmu i zespołu Aspergera.

Ados-2 pozwala diagnozować już od dzieci najmłodszych lat , a dokładniej od 1 roku życia – warunkiem jest nabyta umiejętność chodzenia.

Jedyna różnica to sposób stosowania testu Ados 2 który jest inny dla poszczególnych grup wiekowych, począwszy od małych dzieci, nastolatków czy osób dorosłych.

Samo badanie trwa 40-70 minut w zależności od grupy wiekowej pacjenta. Dochodzi jeszcze interpretacja wyników co zamyka spotkanie w czasie około 90 minut.

Jednym z pierwszych widocznych symptomów u dziecka na wczesnym etapie jest:

 • Brak lub trudności z nawiązaniem kontaktu wzrokowego
 • Brak lub rzadkie uśmiechanie się do rodzica
 • Brak zainteresowania rówieśnikami
 • Niereagowanie na głos rodziców

Autyzm sam w sobie nie jest chorobą a zaburzeniem rozwoju mózgu.  Zaburzenie to powoduje że osoba z autyzmem ma problemy w relacjach społecznych cechujące się różnym stopniem zaawansowania.

Wczesna diagnoza i odpowiednie oddziaływania terapeutyczne, powinny znacząco zniwelować negatywne oddziaływanie autyzmu.

NASI SPECJALIŚCI

Dr Agnieszka Siedler

Psycholog, Psycholog dzieci i młodzieży

Nurt:
 • Poznawczo-behawioralny
Przyjmuje: Młodzież i dzieci w każdym wieku
Rodzaj terapii: Terapia indywidualna
 • Targówek - Borzymowska
 • Poradnia Online
Pokaż więcej

Anna Kurta

Psycholog, Psycholog dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta

Nurt:
 • Psychodynamiczny
Przyjmuje: Osoby dorosłe, dzieci i młodzież od 4 r.ż.
Rodzaj terapii: Terapia indywidualna, Terapia rodzin
 • Bemowo - Powstańców Śląskich
 • Włochy - Mikołajska
Pokaż więcej

Małgorzata Hordejuk

Psycholog, Psycholog dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta

Nurt:
 • Psychodynamiczny
 • Systemowy
Przyjmuje: Osoby dorosłe, młodzież i dzieci od 6 roku życia.
Rodzaj terapii: Terapia indywidualna, Terapia par, Terapia rodzin
 • Wilanów - Wiertnicza
 • Poradnia Online
Pokaż więcej

Ados 2 w Warszawie - najlepsze badanie diagnozujące autyzm u dzieci i dorosłych

Ados 2 w Warszawie - najlepsze badanie diagnozujące autyzm u dzieci i dorosłych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Oferujemy diagnozę zaburzeń z spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

Wykonujemy kompleksowy test ADOS-2  – złoty standard diagnozy autyzmu realizowany przez

dr. Agnieszka Siedler

Zadzwoń do nas ! Znajdziemy możliwie najszybszy termin dla Ciebie !

+48 573 050 052

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test