Zespół specjalistów

Marta Rudnik
Psycholog, Terapeuta

Przyjmuje dzieci od lat 9, młodzież i osoby dorosłe.

Prowadzi terapię indywidualną w wymiarze krótko- i długoterminowym, negocjacje rodzinne, wsparcie w okresie około rozwodowym.

W swojej pracy łączy nurty BSFT, integratywny i systemowy. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, skupionej na zasobach, pod stałą superwizją.

Realizuje wsparcie i pracuje terapeutycznie z osobami  doświadczających w różnym wymiarze trudności :

– emocjonalne, społeczne, rodzinne, zawodowe

– zaburzenia lękowe, stany obniżonej samooceny, stany depresyjne

– będące w kryzysie, konflikcie wewnętrznymi, objawami stresu pourazowego i pacjentami onkologicznymi

– z utrudnionymi kontaktami społecznymi, doświadczającym poczucia osamotnienia, żałoby, stresu, utraty tożsamości czy alienacji

Jest absolwentką WSFiZ w Warszawie, na  Wydziale Psychologii, Specjalność psychologia zdrowia i psychoterapii. Aktualnie w trakcie szkolenia na Szkole Profesjonalnej Psychoterapii M.i J. Lelonkiewicz w Łodzi, ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, które jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Doświadczenie zdobywała m.in. w prywatnym Gabinecie Pomocy Psychologicznej w Warszawie, Fundacji REVITA, Stowarzyszeniu Opiekunów i Przyjaciół Osób Upośledzonych Umysłowo w Otwocku, w Ad Dictum Niepublicznej Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Legionowie na rzecz OPS w Legionowie.

Jest redaktorem Polskiego Biuletynu BSFT i autorem artykułów specjalistycznych, członkiem PTP i PTPSR.

Aktywnie uczestniczy w  Konferencjach Naukowych PTPSR, biorę udział w innych konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach ( CMKP w Warszawie, PTS, MZ), stale dbając o własny rozwój i  naukę, której celem jest troska i poszanowanie Klienta.

Pracuje wg zasad ujętych w Ustawie o samorządzie zawodowym psychologów i zawodzie psychologa (8 czerwca 2001, Dz. U. Nr 73, poz. 763) oraz Kodeksie Etycznym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Umów Wizytę : 

System Rezerwacji Online

Telefonicznie :  509 019 090

 

Marta Rudnik – ZnanyLekarz.pl