Psychoterapia grupowa

Psychoterapia Grupowa w wielu przypadkach stanowi niezwykle skuteczną metodę leczenia. Jest ona również bardzo dobrym uzupełnieniem terapii indywidualnej, szczególnie jeśli nasze problemy dotyczą sfery relacji interpersonalnych, efektywnej komunikacji czy nawiązywaniu bliskich relacji z innymi. Jako dzieci możemy doświadczyć wielu emocji w grupie rówieśników, często są to również negatywne emocje, poczucie odrzucenia czy niezrozumienia. Brak umiejętności nawiązywania bliskich relacji powodują nasze cierpienie w dorosłym życiu, albowiem relacje z innymi są ogromnie potrzebne, stąd pełnego uzdrowienia możemy ponownie doświadczyć w terapii grupowej.

Terapia Grupowa Warszawa

Grupa jest naturalnym i bezpiecznym środowiskiem gdzie wraz z innymi osobami nauczysz się zdrowego bycia w relacjach, dzielić się zarówno trudnymi emocjami jak i tymi pozytywniejszymi, zrozumienia ulgi jaką daje dzielenie się z innymi a umiejętności te przenieść później na grunt codziennego życia. Terapia grupowa daje wiele korzyści których nie ma terapia indywidualna, szczególnie tym osobom których problem dotyczy tworzenia relacji.

Zadzwoń lub umów wizytę online

Bemowo    : tel +48 698 115 005  | Umów Wizytę  | Poznaj Zespół 

Targówek   : tel +48 573 050 052 | Umów Wizytę  | Poznaj Zespół 

Co to jest psychoterapia Grupowa

Psychoterapia grupowa skierowana jest do osób których źródła problemów psychicznych bazują na relacjach z innymi osobami. To właśnie w relacji z grupą uczestnik uczy się wyrażać swoje emocje, konfrontować z indywidualnymi trudnościami które dzięki grupie uwidoczniają się. Grupa jest sama w sobie środowiskiem terapeutycznym dla uczestnika który dzięki temu nabywa nowych umiejętności jak:

 • Lepsze zrozumienie własnego ja i swoich problemów psychicznych które uwidoczniają się w terapii grupowej
 • Uczenie się poprzez doświadczenie swoich emocji, dzielenie się z grupą przeżywanymi emocjami
 • Uświadomienie w jaki sposób budujemy relacje z innymi ludźmi oraz fundamentów tych relacji, lepsze zrozumienie wzorca.

Psychoterapia Grupowa – Dla kogo?

Terapia grupowa jest niezwykle skuteczną metodą leczenia jako samodzielny proces terapeutyczny jak i uzupełnienie indywidualnej terapii. To idealna forma pomocy dla osób które zmagają się z takimi problemami jak:

 • Brak umiejętności i trudności bycia w relacji intymnej, problem z utrzymanie stałego związku
 • Niemoc stworzenia lub utrzymania relacji przyjacielskich i towarzyskich
 • Poczucie wewnętrznego osamotnienia, skrajnej pustki czy poczucia braku sensu życia
 • Problem wycofania i ogólnej nieśmiałości w relacjach z ludźmi
 • Są wiecznie niezadowoleni z swoich sukcesów wręcz często je sabotują
 • Mają problemy z zrozumienie uczuć i zachowań innych osób
 • Nie odczuwają satysfakcji z swojego życia
 • Brakuje im spontaniczności, nie potrafią cieszyć się chwilą

W przypadku gdy dotyczy osób które silnie odczuwają strach przed grupą lub w przeszłości były bite i napiętnowane przez inne osoby, mogą wymagać terapii indywidualnej celem przygotowania przed przystąpieniem do terapii grupowej.

Korzyści terapii grupowej

Psychoterapia grupowa niesie wiele korzyści, pacjenci którzy przechodzą terapię grupową odczuwają diametralną zmianę w swoim życiu. Najważniejsze z nich to:

 • Grupa to bezpieczna przystań gdzie uczestnik może odpowiednio przygotować się do tworzenia nowych relacji z innym osobami. To w grupie doświadcza powody swojego cierpienia, zaczyna lepiej rozumieć jego przyczyny, grupa staje się katalizatorem wewnętrznej przemiany.
 • Poczucie bezpieczeństwa grupy pozwala dzielić się swoimi najbardziej intymnymi przeżyciami nie obawiając się publicznego osądzenia czy wyśmiania.
 • Interakcje z pozostałymi osobami pozwalają niezwykle dokładnie uwypuklić nasze wewnętrzne słabości i ograniczenia w relacjach interpersonalnych, ukazania mrocznej strony która przeszkadzała w budowaniu trwałych związków i relacji.  Reakcja pozostałych uczestników to sposób uczenia się rozumienia zachowań i uczuć innych osób.
 • Zaczynamy rozumieć naszą odpowiedzialność i wpływ na relacje z innymi osobami. Wyrażając myśli i emocje  przyczyniamy się do tworzenia opinii o nas samych przez inne osoby.

Terapeuta jest z reguły obserwatorem grupy który ma za zadanie interpretować i precyzować zaistniałe sytuacje w grupie. Zachęca uczestników do aktywnego udziału w grupie, dzielenia się swoimi wewnętrznymi problemami, zadawaniem pytań, wyrażanie swoich uczuć i pragnień. Wspiera w momentach słabości i kryzysu, tłumaczy zachodzące procesy i zachęca do zmierzenia się z swoimi słabościami.

Jak rozpocząć terapię grupową?

Aby rozpocząć terapię grupową należy zgłosić się na pierwszą wizytę konsultacyjną do dowolnego psychoterapeuty, który w zależności od rodzaju i intensywności problemu pacjenta poinformuje czy są wskazania do rozpoczęcia terapii grupowej.

 

Grupy Terapeutyczne – Poradnia CO Tam? Bemowo

Terapia Grupowa DDA i osób z trudnościami w relacjach

Termin: październik 2018 roku ( dokładne godziny będą podane w wrześniu )

Koszt: 70 zł / sesja 90 min.

Prowadzący terapeutaAneta Jóźwik