Psychoterapia grupowa

Co to jest psychoterapia Grupowa

Psychoterapia grupowa skierowana jest do osób których źródła problemów psychicznych bazują na relacjach z innymi osobami. To właśnie w relacji z grupą uczestnik uczy się wyrażać swoje emocje, konfrontować z indywidualnymi trudnościami które dzięki grupie uwidoczniają się. Grupa jest sama w sobie środowiskiem terapeutycznym dla uczestnika który dzięki temu nabywa nowych umiejętności jak:

 • Lepsze zrozumienie własnego ja i swoich problemów psychicznych które uwidoczniają się w terapii grupowej
 • Uczenie się poprzez doświadczenie swoich emocji, dzielenie się z grupą przeżywanymi emocjami
 • Uświadomienie w jaki sposób budujemy relacje z innymi ludźmi oraz fundamentów tych relacji, lepsze zrozumienie wzorca.

Psychoterapia Grupowa – Dla kogo?

Terapia grupowa jest niezwykle skuteczną metodą leczenia jako samodzielny proces terapeutyczny jak i uzupełnienie indywidualnej terapii. To idealna forma pomocy dla osób które zmagają się z takimi problemami jak:

 • Brak umiejętności i trudności bycia w relacji intymnej, problem z utrzymanie stałego związku
 • Niemoc stworzenia lub utrzymania relacji przyjacielskich i towarzyskich
 • Poczucie wewnętrznego osamotnienia, skrajnej pustki czy poczucia braku sensu życia
 • Problem wycofania i ogólnej nieśmiałości w relacjach z ludźmi
 • Są wiecznie niezadowoleni z swoich sukcesów wręcz często je sabotują
 • Mają problemy z zrozumienie uczuć i zachowań innych osób
 • Nie odczuwają satysfakcji z swojego życia
 • Brakuje im spontaniczności, nie potrafią cieszyć się chwilą

W przypadku gdy dotyczy osób które silnie odczuwają strach przed grupą lub w przeszłości były bite i napiętnowane przez inne osoby, mogą wymagać terapii indywidualnej celem przygotowania przed przystąpieniem do terapii grupowej.

Korzyści terapii grupowej

Psychoterapia grupowa niesie wiele korzyści, pacjenci którzy przechodzą terapię grupową odczuwają diametralną zmianę w swoim życiu. Najważniejsze z nich to:

 • Grupa to bezpieczna przystań gdzie uczestnik może odpowiednio przygotować się do tworzenia nowych relacji z innym osobami. To w grupie doświadcza powody swojego cierpienia, zaczyna lepiej rozumieć jego przyczyny, grupa staje się katalizatorem wewnętrznej przemiany.
 • Poczucie bezpieczeństwa grupy pozwala dzielić się swoimi najbardziej intymnymi przeżyciami nie obawiając się publicznego osądzenia czy wyśmiania.
 • Interakcje z pozostałymi osobami pozwalają niezwykle dokładnie uwypuklić nasze wewnętrzne słabości i ograniczenia w relacjach interpersonalnych, ukazania mrocznej strony która przeszkadzała w budowaniu trwałych związków i relacji.  Reakcja pozostałych uczestników to sposób uczenia się rozumienia zachowań i uczuć innych osób.
 • Zaczynamy rozumieć naszą odpowiedzialność i wpływ na relacje z innymi osobami. Wyrażając myśli i emocje  przyczyniamy się do tworzenia opinii o nas samych przez inne osoby.

Terapeuta jest z reguły obserwatorem grupy który ma za zadanie interpretować i precyzować zaistniałe sytuacje w grupie. Zachęca uczestników do aktywnego udziału w grupie, dzielenia się swoimi wewnętrznymi problemami, zadawaniem pytań, wyrażanie swoich uczuć i pragnień. Wspiera w momentach słabości i kryzysu, tłumaczy zachodzące procesy i zachęca do zmierzenia się z swoimi słabościami.

Jak rozpocząć terapię grupową?

Aby rozpocząć terapię grupową należy zgłosić się na pierwszą wizytę konsultacyjną do dowolnego psychoterapeuty, który w zależności od rodzaju i intensywności problemu pacjenta poinformuje czy są wskazania do rozpoczęcia terapii grupowej.