Zespół specjalistów

Katarzyna Drzewiecka
Psycholog, Terapeuta

Prowadzi psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

Jestem psychologiem i psychoterapeutką, pracującą w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Studia psychologiczne ukończyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim realizując specjalizację z psychologii klinicznej i osobowości.

W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyki Zawodowej Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w treningach, warsztatach i konferencjach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii SPSK nr 1 w Lublinie na oddziale leczenia psychoz, pracując na rzecz fundacji wspierających osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym, w szkołach publicznych i prywatnych oraz na oddziale leczenia chorób afektywnym Instytutu Psychiatrii i Neuropsychologii. Doświadczenie terapeutyczne zdobywam pracując w poradniach niepublicznych oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 w Warszawie. Szkoliłam się w Polsce i za granicą z metod wspierania kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci.

Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów życiowych, trudności w relacjach, borykającymi się z trudnościami emocjonalnymi (problemy z przeżywaniem i wyrażaniem emocji, obniżeniem nastroju, lękiem), chorującymi na depresję, zaburzenia psychosomatyczne, cierpiących z powodu samotności, straty. Pracuję w obszarze postrzegania własnego ciała i poczucia własnej wartości. Wspieram rodziców w wyzwaniach jakie stawia przez nimi rodzicielstwo. Prowadzę diagnostykę dzieci od 3 roku życia.

W podejściu humanistyczny czynnikiem leczącym jest kontakt oraz relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą. W pracy terapeutycznej klient zdobywając coraz większą świadomość mechanizmów swojego funkcjonowania może zacząć brać odpowiedzialność i aktywnie kształtować świat, w którym żyje. Najczęściej prowadzi to do zmiany w wewnętrznym przeżywaniu klienta i zmniejsza doświadczane cierpienie. Dzieje się to poprzez zaproszenie przez klienta do swojego świata terapeuty, który staje się uważnym towarzyszem tej drogi, dziejącym się swoimi obserwacjami, emocjami i doświadczeniami.

Praca terapeutyczna przebiega zarówno na poziomie poznawczym (dotyczy myśli), emocjonalnym (świata uczuć), a także odpowiadającym im procesom cielesnym.

Umów Wizytę : 

System Rezerwacji Online

Telefonicznie :  509 019 090

 

Katarzyna Drzewiecka – ZnanyLekarz.pl