Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Autyzm atypowy

Autyzm atypowy, często określany jako PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified), stanowi fascynujące i złożone spektrum zaburzeń rozwojowych. To unikalna forma autyzmu, charakteryzująca się różnorodnością objawów i wyzwań, które jednostki z nim zmagające muszą pokonywać. W odróżnieniu od bardziej jednoznacznie zdefiniowanego autyzmu klasycznego, autyzm atypowy ujawnia się na indywidualnych drogach rozwoju, sprawiając, że diagnoza i wsparcie stają się trudniejsze i konieczne jest ich dostosowanie idealnie pod potrzeby danej osoby.

Data publikacji: 04.12.2023
Data aktualizacji: 11.12.2023
Czas czytania: 8
Autyzm atypowy
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

To niezwykle istotne, by zrozumieć, że autyzm atypowy, choć nieuleczalny, nie ogranicza jednostki wyłącznie do tej diagnozy i nie daje jednoznacznej etykiety. To nie jest determinujący wyrok, lecz raczej kompas do zrozumienia, jak najlepiej wspierać i pomagać jednostkom w ich drodze do samorealizacji i pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.

W tym kontekście kluczowym aspektem jest szerokość spektrum autyzmu atypowego, które manifestuje się w różnorodnych objawach, zarówno w obszarze komunikacji, społeczności, jak i zachowań. Dla niektórych osób, może to oznaczać wyjątkowe umiejętności w konkretnych dziedzinach, podczas gdy dla innych – wyzwania w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że wsparcie oraz terapie dostosowane do indywidualnych potrzeb stają się niezwykle istotne w procesie adaptacji i rozwoju dla osób z autyzmem atypowym.

W artykule przyjrzymy się bliżej autyzmowi atypowemu, zgłębiając jego specyficzne cechy, proces diagnozy oraz różnorodne formy terapii, które nie tylko łagodzą objawy, ale także pomagają jednostkom odkryć i rozwijać ich niepowtarzalne talenty i potencjał. Rozważymy również, jak społeczeństwo może włączyć się w proces wspierania i tworzenia bardziej przyjaznego otoczenia dla osób z autyzmem atypowym.

Czym jest autyzm atypowy?

Czym jest autyzm atypowy?

Autyzm atypowy, znany również jako PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified), jest jednym z rodzajów zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Jest to termin używany do opisania przypadków, które nie spełniają wszystkich kryteriów diagnostycznych autyzmu, ale wykazują pewne cechy charakterystyczne tego spektrum.

Osoby z autyzmem atypowym mogą przejawiać różnorodne objawy i różnice w funkcjonowaniu społecznym, komunikacji oraz zachowaniu. Diagnoza autyzmu atypowego może być bardziej złożona niż w przypadku typowego autyzmu, ze względu na różnorodność symptomów.

Objawy autyzmu atypowego mogą obejmować trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych, ograniczone zainteresowania i aktywności, stereotypowe lub powtarzające się zachowania oraz trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Wsparcie dla osób z autyzmem atypowym jest niezwykle istotne dla ich rozwoju i jakości życia. Terapia autyzmu atypowego powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej osoby. Może obejmować różnorodne podejścia, takie jak terapia behawioralna, terapia sensoryczna, terapia mowy i komunikacji, a także inne formy interwencji wspierających.

Rozwój dzieci z autyzmem atypowym wymaga szczególnego podejścia. Edukacja dzieci z autyzmem atypowym powinna być oparta na zrozumieniu ich indywidualnych mocnych stron i trudności. Wsparcie nauczycieli oraz specjalistów edukacji specjalnej jest ważne w procesie uczenia się i rozwoju tych dzieci.

Autyzm atypowy wpływa nie tylko na osoby z nim związane, ale również na społeczeństwo jako całość. Ważne jest zwiększanie świadomości i zrozumienia autyzmu atypowego, aby promować akceptację i integrację tych osób w różnych sferach życia społecznego.

Komunikacja może być wyzwaniem dla osób z autyzmem atypowym. Mogą mieć trudności zarówno w wyrażaniu swoich potrzeb i emocji, jak i w interpretowaniu komunikatów innych. Dlatego też istotne jest wsparcie w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych.

Funkcjonowanie społeczne może być inaczej zrozumiane i realizowane przez osoby z autyzmem atypowym. Dlatego ważne jest również tworzenie środowisk, w których są one akceptowane i wspierane w budowaniu relacji z innymi.

Sensoryka odgrywa także istotną rolę w życiu osób z autyzmem atypowym. Mogą być one bardziej wrażliwe na bodźce sensoryczne, co może wpływać na ich komfort i funkcjonowanie w różnych sytuacjach.

Rodzice dzieci z autyzmem atypowym często potrzebują dodatkowego wsparcia i zasobów, aby sprostać specjalnym potrzebom swoich dzieci. Fundacje i inne organizacje pozarządowe mogą stanowić cenne źródło wsparcia i informacji.

Warto pamiętać, że każda osoba z autyzmem atypowym jest jednostką o własnych potrzebach i potencjale. Dlatego istotne jest podejście indywidualne i dostosowanie wsparcia do konkretnej sytuacji. Wspólna praca rodziców, specjalistów oraz społeczności może znacząco wpłynąć na jakość życia i rozwój osób z autyzmem atypowym.

Jakie są przyczyny autyzmu atypowego?

Jakie są przyczyny autyzmu atypowego?

Autyzm atypowy jest jednym z wielu zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Jego geneza jest wieloaspektowa, wynika zarówno z czynników genetycznych, jak i środowiskowych. Wpływ genetyczny na autyzm atypowy jest potężny, obejmując mutacje genów takich jak ADA2, zespół łamliwego chromosomu X, stwardnienie guzkowate, a także mutacje w regionach chromosomów 2 i 7.

Środowisko również odgrywa znaczącą rolę w rozwoju tego zaburzenia. Wczesne narodziny oraz niska waga urodzeniowa mogą stanowić czynniki ryzyka. Dzieci urodzone przedwcześnie lub z niską wagą mogą być bardziej podatne na wpływ czynników stresogennych, które wpływają na rozwój ich układu nerwowego.

Wiek rodziców jest kolejnym aspektem, który można powiązać z autyzmem atypowym. Dzieci mające rodziców w późniejszym wieku mogą być bardziej narażone na pewne mutacje genetyczne, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia tego zaburzenia.

Przyjmowanie niektórych leków w czasie ciąży również może być związane z wyższym ryzykiem autyzmu u potomstwa. Istnieją dowody sugerujące, że niektóre substancje chemiczne mogą wpłynąć na rozwój układu nerwowego dziecka, co może predysponować do wystąpienia autyzmu atypowego.

Zanieczyszczenie środowiska to kolejny czynnik, który warto brać pod uwagę. Kontakt z toksynami i substancjami chemicznymi w otoczeniu może negatywnie wpływać na rozwój układu nerwowego dziecka, co może zwiększyć ryzyko wystąpienia autyzmu atypowego.

Należy pamiętać, że autyzm atypowy to obszar intensywnych badań naukowych, a w miarę jak zdobywamy więcej wiedzy na ten temat, będziemy mogli lepiej rozumieć i wspierać osoby dotknięte tym zaburzeniem.

Objawy autyzmu atypowego

Objawy autyzmu atypowego

Objawy autyzmu atypowego wykazują różnorodność i mogą przejawiać się w różnych aspektach życia jednostki. To kompleksowe spektrum różnic neurobiologicznych, które manifestują się w rozmaitych obszarach funkcjonowania. Do charakterystycznych cech autyzmu atypowego zaliczyć można:

 • Trudności w komunikacji – osoby z autyzmem atypowym mogą napotykać na trudności zarówno w komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej. Mogą mieć ograniczoną zdolność do nawiązywania kontaktu wzrokowego oraz interpretowania gestów, mimiki twarzy i intonacji głosu.
 • Specyficzne zainteresowania i obsesyjne zachowania – osoby z autyzmem atypowym mogą wykazywać szczególne i bardzo wąskie zainteresowania lub specjalne zachowania, które są trudne do zrozumienia dla innych. Często przejawiają skłonność do powtarzania określonych czynności lub rytuałów.
 • Stereotypowe wzorce zachowań – do objawów autyzmu atypowego zalicza się także powtarzające się ruchy lub zachowania, takie jak kołysanie się, machanie rękoma czy inny rodzaj uporczywych nawyków.
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych – osoby z autyzmem atypowym mogą mieć kłopoty z budowaniem i utrzymywaniem zdrowych relacji społecznych. Często mogą unikać kontaktów z innymi lub wykazywać ograniczone zainteresowanie życiem towarzyskim.
 • Wrażliwość na bodźce sensoryczne – w niektórych przypadkach, osoby z autyzmem atypowym mogą być nadwrażliwe na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło, dotyk lub inne bodźce z otoczenia.
 • Trudności w adaptacji do zmian i potrzeba rutyny – osoby z autyzmem atypowym mogą preferować stałe, przewidywalne zachowania i wypracowanie pewnej rutyny. Nagłe zmiany w planie lub nieoczekiwane sytuacje mogą być dla nich wyzwaniem.
 • Trudności w rozumieniu i wyrażaniu emocji – osoby z autyzmem atypowym mogą mieć trudności zarówno w rozumieniu swoich własnych emocji, jak i w rozpoznawaniu uczuć innych osób. Często również mogą mieć problem z adekwatnym wyrażaniem swoich uczuć.

Nie u wszystkich muszą pojawić się wszystkie te objawy. U jednych mogą być też bardziej lub mniej nasilone, wszystko zależy od konkretnego przypadku. Wsparcie rodziny, specjalistów i społeczności odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu jakości życia i rozwoju osób dotkniętych autyzmem atypowym.

Diagnoza autyzmu atypowego

Diagnoza autyzmu atypowego

Diagnoza autyzmu atypowego to wieloetapowy proces, który obejmuje ocenę różnych aspektów rozwoju i zachowania dziecka. Rozpoczyna się od szczegółowej analizy rozwoju i zachowania przez specjalistów, takich jak psycholodzy, psychiatrzy, logopedzi i pedagodzy specjalni. W przypadku diagnozy bardzo istotnym narzędziem może być test M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), który pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych symptomów autyzmu u małych dzieci.

Proces diagnostyczny uwzględnia również badania neuropsychologiczne, które pozwalają na ocenę funkcji poznawczych, takich jak myślenie abstrakcyjne, percepcja społeczna i komunikacja. Logopedzi przeprowadzają ocenę umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka. Badania sensoryczne są również istotnym elementem, zwłaszcza gdy istnieje podejrzenie nadwrażliwości lub podwrażliwości sensorycznej.

Test M-CHAT oraz inne narzędzia diagnostyczne są szczególnie ważne, ponieważ pozwalają na wczesne rozpoznanie ewentualnych objawów autyzmu. Istnieje przekonanie, że około trzeciego roku życia można zdefiniować autyzm atypowy, jednak proces diagnostyczny może być rozpoczęty nawet wcześniej, zwłaszcza w przypadku obserwacji istotnych symptomów u małych dzieci.

Dodatkowo ważnym aspektem w diagnostyce autyzmu atypowego jest wykluczenie innych potencjalnych przyczyn trudności rozwojowych lub behawioralnych. W tym celu działanie w zespole interdyscyplinarnym, składającym się z różnych specjalistów, jest niezwykle istotne.

Należy pamiętać, że proces diagnozy autyzmu atypowego jest indywidualny i uwzględnia specyficzne cechy każdego dziecka. Stanowi kluczowy krok, pozwalający na podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych i dostosowanie wsparcia do potrzeb jednostki. Wczesne rozpoznanie i interwencja są kluczowe dla wszechstronnego rozwoju dziecka z autyzmem atypowym.

Terapia autyzmu atypowego

Autyzm atypowy, jak również inne zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), jest traktowany jako stan nieuleczalny. To oznacza, że nie ma konkretnego lekarstwa czy terapii, która mogłaby całkowicie zlikwidować to zaburzenie. Niemniej jednak, istnieją różne formy pomocy i terapii, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia osób z autyzmem atypowym oraz na łagodzenie objawów.

W przypadku autyzmu atypowego, psychoterapia odgrywa główną rolę. Może to obejmować terapię poznawczo-behawioralną oraz terapie oparte na analizie behawioralnej. Te formy terapii skupiają się na rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych i adaptacyjnych u jednostek z autyzmem atypowym.

Warto także wspomnieć o terapiach sensorycznych, które mogą być pomocne w przypadku osób z autyzmem atypowym, które doświadczają wrażliwości na bodźce sensoryczne. Te terapie koncentrują się na dostarczaniu odpowiednich bodźców sensorycznych, które pomagają osobom dotkniętym tym zaburzeniem w regulacji swoich reakcji na otoczenie.

Dużym wsparciem są też terapie zajęciowe, takie jak terapia sztuką, muzyką czy ruchem, mogą być skutecznym narzędziem w rozwijaniu zdolności wyrażania się i komunikowania się. Mogą również wspomagać rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Wsparcie edukacyjne również jest niezwykle istotne dla osób z autyzmem atypowym. Indywidualne podejście do nauki oraz odpowiednie modyfikacje w procesie nauczania mogą znacząco wpłynąć na rozwój edukacyjny tych osób.

W kontekście funkcjonowania społecznego, osoby z autyzmem atypowym mogą potrzebować dodatkowego wsparcia w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji. Mogą mieć trudności w zrozumieniu subtelności społecznych sytuacji, co wymaga wyjątkowej wrażliwości otoczenia. Edukacja społeczeństwa na temat różnorodności w funkcjonowaniu społecznym jest ważna w budowaniu bardziej otwartej przestrzeni dla osób z autyzmem atypowym.

Komunikacja ma znaczenie w życiu każdej osoby, a dla osób z autyzmem atypowym może być obszarem szczególnie wymagającym wsparcia. Mogą mieć trudności zarówno w wyrażaniu swoich potrzeb, jak i w rozumieniu intencji komunikacyjnych innych. Dlatego też ważne jest, by społeczeństwo było gotowe do zaoferowania różnorodnych środków komunikacji, takich jak mowa wspomagana, gesty czy technologie wspomagające komunikację.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test