Przemoc domowa w czasie koronawirusa – Gdzie szukać pomocy?

Zgodnie z najnowszymi zaleceniami WHO a także epidemiologów, najlepszy sposób na uniknięcie zarażenia koronawirusem, jest pozostanie w swoich domach. Jeśli już musimy wychodzić, należy unikać zbiorowych skupisk, a jeśli możemy to należy pracować zdalnie z domu. Najprościej mówiąc trzeba zupełnie się odizolować od bieżącego świata. Niestety dla wielu osób pozostanie w domach stanowi większe zagrożenie niż ryzyko zakażenia koronawirusem.

Data publikacji: 30.03.2020
Data aktualizacji: 22.10.2022
Przemoc domowa w czasie koronawirusa – Gdzie szukać pomocy?
Kategoria bloga:

Zagrożenie epidemiologiczne wymusza narodową kwarantannę, niestety dotyczy to również ofiar przemocy domowej. Obecna nietypowa sytuacja generuje wiele negatywnych emocji, jak strach przed utratą pracy, poczuciem bezradności sytuacji, stres i frustracja narastająca każdego dnia.

Katastrofy naturalne a wzrost przemocy domowej

Cechą dominującą sprawców przemocy jest poczucie pełnej kontroli nad swoją ofiarą, która nie ma gdzie pójść i do kogo zwrócić się o pomoc. Osiągają ten cel poprzez izolację od najbliższych, rodziny, przyjaciół, a także otoczenie zawodowe. Ciągłe poczucie strachu paraliżuje przed mówieniem prawdy, bo może być tylko gorzej, a i tak nikt nie uwierzy.

Statystyki wzrostu przemocy domowej odnotowano tam, gdzie rozpoczęła się epidemia. Zamknięte miasta, zakaz wychodzenia z domu czy nawet spawanie drzwi wyjściowych spowodowały podwojenie się przemocy domowej. Nadchodzące trudności finansowe, strach i niepokój generują ogromne napięcie którą sprawcy odreagowują przemocą domową. Wiele statystyk jest zaniżonych, albowiem w okresie kryzysu, ofiary zdecydowanie rzadziej chcą zgłaszać sprawcę, czyli skala problemu jest dużo większa niż sądzono.

Przemoc domowa – statystyki w Polsce

Zgodnie z policyjnymi statystykami w Polsce sprzed pandemii, w roku 2019 odnotowano ponad 166 tysięcy przypadków przemocy domowej, wiele niestety kończy się śmiercią ofiary. Jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej, albowiem przeciętnie co trzeci przypadek przemocy domowej jest zgłaszany. Ofiarami przemocy padają najczęściej kobiety, gdzie sprawca to z reguły partner lub rodzic.

Wyróżniamy obecnie pięć rodzajów przemocy domowej:

 • przemoc fizyczna
 • przemoc psychiczna
 • przemoc seksualna
 • przemoc ekonomiczna
 • zaniedbanie ( w stosunku do dzieci )

Przemoc domowa kodeks karny

Przemoc domowa jest przestępstwem zgodnie z kodeksem karnym:

Artykuł 207 § 1 Kodeksu karnego brzmi: Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 • Jeżeli czyn określony połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 • Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Przemoc domowa pomoc – gdzie szukać pomocy ?

Osoby, wobec których członkowie rodziny stosują przemoc domową mają prawo do wielu rodzajów form pomocy. Pokrzywdzeni mogą kontaktować się z organizacjami pozarządowymi które specjalizują się w pomocy ofiarom przemocy domowej.

Ich głównym zadaniem jest:

 • Znalezienia bezpiecznego schronienia dla ofiary przemocy domowej
 • Usunięcie sprawcy przemocy
 • Wsparcie specjalisty -psychologa terapeuty.

Przemoc domowa a psychoterapia

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy zastosowanie psychoterapii pozwala rozwiązać problem przemocy w rodzinie. Podstawowym celem terapii odnośnie przemocy domowej, jest uświadomienie jej uczestnikom o występowaniu przemocy i skali tego problemu. Terapia uczy nazywać pewne zachowania, oraz kategoryzować je jako przemoc. W szczególności skupia się na :

 • Wyzbyciu poczucia winy – że to ofiara jest winna przemocy.
 • Wyzbycia się słabości i poczucia beznadziejności
 • Uświadomienie sobie skali problemu jaką przemoc generuje
 • Zrozumienie schematu zachowań i postępowania zarówno sprawcy jak i ofiary

Terapia nigdy nie usprawiedliwia sprawcę przemocy domowej

Najczęściej stosowane jest połączenie:

 • terapii indywidualnej
 • terapii systemowej
 • terapia grupowa

Przemoc domowa wobec dzieci

Warto wiedzieć że szczególnie negatywne skutki przemocy domowej odczuwają dzieci i młodzież. Jeśli przemoc jest codziennością w życiu rodzinnym dziecka, to pomimo że podświadomie czuje że coś jest nie tak, to jednak z braku innych wzorców zachowania, uznaje że to normalna relacja rodzinna.

Każde dziecko, dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego, potrzebuje stabilnego środowiska, które będzie w stanie zaspokoić jego podstawowe potrzeby emocjonalne. W wielu przypadkach, przy braku pomocy specjalisty psychologa dziecięcego, przemoc domowa może spowodować u nich trwałe szkody które zwielokrotnią się w dorosłym życiu.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.
Oceń wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *