Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

6 etapów wprowadzenia dzieci w świat edukacji medialnej i krytycznego myślenia

W dobie informacyjnego chaosu, fake newsów i zalewu treści z mediów, umiejętność krytycznego myślenia staje się kluczowym narzędziem pozwalającym odróżnić prawdę od dezinformacji. Nie jest to jednak zdolność, którą posiada się od urodzenia; to umiejętność, którą należy świadomie kształtować i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dlaczego warto nauczyć dzieci krytycznego myślenia? Czytaj dalej!

Data publikacji: 13.10.2023
Data aktualizacji: 28.04.2024
Czas czytania: 10
6 etapów wprowadzenia dzieci w świat edukacji medialnej i krytycznego myślenia
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

W erze informacyjnej nadpodaży, w której każdy może stać się wydawcą treści, a fake newsy rozprzestrzeniają się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, umiejętność krytycznego myślenia jest niezwykle cenna. To zdolność, która pomaga nie tylko rozumieć otaczający świat, ale także skutecznie przeciwdziałać manipulacjom i dezinformacji. Jest to umiejętność, którą w dzisiejszych czasach trzeba przekazywać dzieciom już od najmłodszych lat.

W tym artykule przyjrzymy się znaczeniu krytycznego myślenia w kontekście obecnej rzeczywistości medialnej i informacyjnej. Dowiemy się, dlaczego dzieci powinny być uczone krytycznego myślenia,  jakie korzyści niesie ze sobą rozwijanie tej umiejętności od wczesnego dzieciństwa oraz jak można to osiągnąć. To temat, który dotyczy nie tylko rodziców, ale także nauczycieli i społeczeństwa jako całości. Oto, dlaczego krytyczne myślenie staje się jedną z najważniejszych umiejętności XXI wieku i dlaczego powinniśmy inwestować w jego rozwijanie u młodszych pokoleń.

Czym jest krytyczne myślenie?

Czym jest krytyczne myślenie?

Krytyczne myślenie jest umiejętnością analizowania, oceniania i rozumienia informacji w sposób niezależny i obiektywny. To proces, który pozwala podejmować informowane decyzje, rozwiązywać problemy i weryfikować prawdziwość twierdzeń. Jest to kluczowa umiejętność w dzisiejszym złożonym i dynamicznym świecie, gdzie jesteś zalewany ogromną ilością informacji z różnych źródeł. Krytyczne myślenie to:

 • Analiza źródeł – krytyczni myśliciele starają się zrozumieć, skąd pochodzą informacje. Sprawdzają wiarygodność i kompetencje autorów, a także zastanawiają się, czy źródło jest obiektywne czy może istnieją jakieś ukryte motywy.
 • Ocenianie dowodów – krytyczne myślenie opiera się na rzetelnym rozważeniu dostępnych dowodów i informacji. To znaczy, że nie tylko akceptujesz informacje bezkrytycznie, ale też potrafisz je zweryfikować i zastanowić się, czy są one wystarczająco przekonujące.
 • Analiza kontekstu – krytyczni myśliciele zawsze biorą pod uwagę kontekst, w którym pojawiają się informacje. Rozumieją, że to, co jest prawdziwe lub sensowne w jednym kontekście, może być nieprawdziwe lub mylące w innym.
 • Zrozumienie perspektyw – krytyczne myślenie wymaga zdolności do rozumienia różnych perspektyw i punktów widzenia. Oznacza to, że jesteś otwarty na różnorodność opinii i gotowy rozważać je obiektywnie.
 • Unikanie uprzedzeń i stereotypów – krytyczne myślenie wymaga świadomości własnych uprzedzeń i gotowości do ich wyeliminowania z procesu myślenia. Ważne jest to, by nie dopuścić do irracjonalnych lub nieuzasadnionych osądów.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów – krytyczne myślenie nie polega tylko na analizie istniejących informacji, ale także na podsuwaniu nowych pomysłów i szukaniu rozwiązań. Oznacza to, że krytyczni myśliciele są również kreatywni.
 • Konstruktywna krytyka – krytyczne myślenie nie polega na negowaniu wszystkiego, co słyszysz lub czytasz, ale na konstruktywnym ocenianiu i wnoszeniu konstruktywnych uwag lub sugestii.

Krytyczne myślenie jest niezwykle ważne we wszystkich dziedzinach życia, od nauki i biznesu po życie codzienne. Pomaga Ci podejmować mądrzejsze decyzje, rozwiązywać problemy efektywniej i unikać wpadania w pułapki myślenia grupowego lub błędów logicznych.

Warto dążyć do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia poprzez regularne praktykowanie analizy informacji, zadawanie pytań i rozwijanie umiejętności wnioskowania. Dzięki temu możesz stać się bardziej samodzielny i kompetentny w podejmowaniu decyzji oraz rozwiązywaniu problemów.

Czemu należy krytycznie myśleć przy przyswajaniu wiadomości?

Krytyczne myślenie odgrywa niezwykle istotną rolę w codziennym życiu oraz w procesie przyswajania i analizowania informacji. W obecnych czasach, w których jesteś bombardowany ogromną ilością danych i treści, umiejętność krytycznego myślenia staje się bardzo cenna. Pozwala ona na skuteczne filtrowanie informacji, wyłapywanie dezinformacji oraz podejmowanie mądrych i dobrze przemyślanych decyzji.

Krytyczne myślenie pomaga rozróżnić fakty od opinii. Dzięki tej umiejętności jesteś w stanie spojrzeć na dane z różnych perspektyw i zrozumieć, że nie wszystko, co słyszysz lub czytasz, jest obiektywną rzeczywistością. To umożliwia Ci podejmowanie bardziej zrównoważonych i dobrze pomyślanych decyzji, opartych na rzetelnych danych.

Ponadto krytyczne myślenie pomaga zrozumieć kontekst, w jakim prezentowane są informacje. Rozumiesz, że to, co może być prawdziwe i sensowne w jednej sytuacji, może być całkowicie nieprawdziwe lub mylące w innym kontekście. To umiejętność, która pozwala Ci unikać pułapek myślenia czarno-białego i zachować otwarty umysł.

Krytyczne myślenie pomaga również w rozpoznawaniu prób manipulacji lub perswazji. Dzięki tej umiejętności jesteś bardziej świadomy różnych technik wpływania na Twoje przekonania i decyzje. Pozwala to na zachowanie niezależności intelektualnej oraz umożliwia podjęcie lepszych wyborów.

Jedną z kluczowych korzyści płynących z krytycznego myślenia jest również rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów. Krytyczni myśliciele nie tylko analizują istniejące informacje, ale także potrafią wymyślać nowe pomysły i propozycje rozwiązań. To umiejętność, która ma szerokie zastosowanie zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Co przeszkadza w krytycznym myśleniu?

Krytyczne myślenie to proces wymagający wysiłku intelektualnego i skupienia, który ma na celu analizę, ocenę i zrozumienie informacji w sposób obiektywny i krytyczny. Jednak istnieją czynniki i automatyzmy, które mogą stanowić przeszkody w efektywnym krytycznym myśleniu. Jednym z tych czynników jest myślenie automatyczne.

Myślenie automatyczne, zwane również myśleniem szybkim, to proces, w którym umysł podejmuje decyzje lub wyciąga wnioski na podstawie automatycznych reakcji i wzorców, które wypracowane zostały na przestrzeni czasu. Jest to rodzaj myślenia, które działa błyskawicznie i nie wymaga głębokiego analizowania informacji. Myślenie automatyczne jest przydatne w wielu sytuacjach życiowych, ponieważ pozwala Ci szybko reagować na codzienne wyzwania.

Jednak myślenie automatyczne może być przeszkodą w krytycznym myśleniu, ponieważ często polega na uproszczeniach i przyjętych założeniach, które nie zawsze są prawdziwe lub zgodne z rzeczywistością. W jaki sposób myślenie automatyczne może utrudniać krytyczne myślenie?

Uprzedzenia i stereotypy – myślenie automatyczne może być podatne na wpływ uprzedzeń i stereotypów, które są często wbudowane w Twoje automatyczne reakcje. To może prowadzić do błędnych osądów i decyzji opartych na dyskryminacji lub niesprawiedliwości.

 • Brak refleksji – myślenie automatyczne często oznacza brak refleksji i głębszej analizy. Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach, gdy działasz na podstawie pierwszych wrażeń lub intuicji, nie angażując się w bardziej zaawansowany proces myślowy.
 • Zawężanie uwagi – myślenie automatyczne może skupiać uwagę na najbardziej widocznych lub oczywistych aspektach sytuacji, pomijając bardziej złożone lub subtelne elementy.
 • Zadawanie niewłaściwych pytań – myślenie automatyczne może skłaniać Cię do zadawania niewłaściwych pytań lub pomijania ważnych aspektów, które mogą mieć wpływ na rozwiązanie problemu lub zrozumienie danej sytuacji.

Żeby przeciwdziałać wpływowi myślenia automatycznego i umożliwić krytycznemu myśleniu pełne rozkwitnięcie, ważne jest świadome wyzwalanie procesu krytycznego myślenia. Oznacza to aktywne angażowanie się w analizę, zadawanie pytań, szukanie dowodów i otwarte rozważanie różnych perspektyw. Jest to umiejętność, którą można rozwijać i doskonalić poprzez praktykę oraz świadomość własnych procesów myślowych.

Fake news – czym jest?

Fake news – czym jest?

Fake news, zwane również fałszywymi informacjami, to dezinformacje lub nieprawdziwe informacje, które są rozpowszechniane jako prawdziwe. Mogą być prezentowane w różnych formach, takich jak artykuły, nagłówki, zdjęcia, filmy lub posty na platformach społecznościowych. Celem fake newsów jest wprowadzenie odbiorcy w błąd, manipulacja opinią publiczną lub osiągnięcie innych celów, takich jak wywołanie konfliktu lub zyskanie korzyści finansowych.

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie tworzą i rozpowszechniają fake newsy, w tym:

Zyski finansowe – tworzenie i rozpowszechnianie fake newsów może generować zyski poprzez reklamy lub inne źródła dochodu online. Kliknięcia i udostępnianie fałszywych artykułów mogą przyczynić się do generowania przychodów.

Polityczne i ideologiczne motywy -fake news może być używany w celu manipulowania opinią publiczną w sprawach politycznych lub ideologicznych. Może być wykorzystywany do promowania lub szkodzenia konkretnym kandydatom, partiom lub ideologiom.

Tworzenie chaosu i konfliktu społecznego – rozpowszechnianie dezinformacji może prowadzić do podziałów w społeczeństwie lub wzmacniania konfliktów między różnymi grupami.

Manipulacja rynkami finansowymi – fake newsy dotyczące firm lub rynków finansowych mogą wpłynąć na ich wyceny i wywołać skoki cen akcji lub innych instrumentów finansowych.

Rozprzestrzenianie teorii spiskowych – fake news często stanowi podstawę dla teorii spiskowych, które mogą mieć wpływ na wierzenia i działania osób, które w nie wierzą.

Dlatego ważne jest, by być świadomym istnienia fake news i wykształcić umiejętność krytycznej oceny informacji. Warto sprawdzać źródła informacji, zweryfikować wiarygodność publikujących je stron czy autorów oraz korzystać z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł informacji.

Nauka krytycznego myślenia – jak nauczyć dzieci korzystać z mediów w sposób odpowiedzialny?

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, umiejętność krytycznego myślenia i odpowiedzialnego korzystania z mediów jest kluczowa dla dzieci. Nauczanie ich tego jest niezwykle istotne, by pomóc im rozwijać umiejętność rozróżniania prawdziwych informacji od fałszywych oraz wzbudzić świadomość w kontekście źródeł treści medialnych.

Pierwszym krokiem jest rozpoczęcie otwartej rozmowy na temat różnych źródeł informacji. Dzieci powinny rozumieć, że wiarygodność różnych stron internetowych, gazet, telewizji czy postów w mediach społecznościowych może się różnić. Warto wspólnie analizować strony, na których znajdują się informacje, zastanawiając się, czy są to godne zaufania źródła.

Kolejnym ważnym elementem jest rozwijanie zdolności do krytycznej analizy treści. Wskazując na to, kto jest autorem artykułu czy publikacji, oraz jaki może być cel takiej informacji, uczysz dzieci zadawać kluczowe pytania dotyczące wiarygodności. Pytanie o źródła informacji czy też inne punkty widzenia na dany temat staje się naturalnym krokiem.

Zasadniczą umiejętnością w walce z dezinformacją jest rozpoznawanie fake newsów. Dzieci powinny być świadome, że nie wszystko, co widzą w mediach, jest prawdą. Razem z nimi można przeprowadzać ćwiczenia w weryfikowaniu wiadomości, co pomaga w rozwijaniu zdolności do rozpoznawania potencjalnych dezinformacji.

Kolejnym krokiem jest nauka odpowiedniego używania mediów społecznościowych. Dzieci powinny rozumieć, że ważne jest szanowanie innych i unikanie rozpowszechniania treści, które mogą sprawić krzywdę lub być nieprawdziwe. Dobre maniery w mediach społecznościowych to istotny element odpowiedzialnego korzystania z tego medium.

Warto także wspierać kreatywność i produktywne wykorzystanie mediów, w tym mediów społecznościowych. Zachęcanie do tworzenia własnych treści sprawia, że dziecko staje się bardziej aktywnym uczestnikiem w przestrzeni medialnej. Jednocześnie, pomagając w selekcji inspirujących i edukacyjnych źródeł, wspierasz rozwijanie zdolności krytycznego myślenia.

Przede wszystkim jednak bądź przykładem dla swoich dzieci. Pokaż im, jak samodzielnie analizować informacje, jak szukać wiarygodnych źródeł i jak unikać rozpowszechniania dezinformacji. Włączając dzieci w ten proces, uczysz je, jak być świadomym i odpowiedzialnym konsumentem mediów.

Wszystkie te działania pomagają kształtować umiejętności krytycznego myślenia u dzieci i sprawiają, że stają się one bardziej świadome oraz odpowiedzialne w korzystaniu z mediów. To bardzo ważne umiejętności, które będą im towarzyszyć przez całe życie, pozwalając na unikanie manipulacji i dezinformacji w przyszłości.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test