Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Konflikt – jak skutecznie rozwiązywać konflikty

W każdej sferze życia, czy to w pracy, w związku czy w zespole, konflikty są nieuniknionym elementem. To naturalna część ludzkich interakcji, które mogą wynikać z różnic w potrzebach, oczekiwaniach czy sposobach komunikacji. Kluczem do harmonijnych relacji jest umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów. W artykule przyjrzymy się różnym kontekstom konfliktów – od konfliktów w pracy, przez te w związku, po te w zespole – i przedstawimy skuteczne strategie, które pomogą znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące dla wszystkich stron.

Data publikacji: 04.12.2023
Data aktualizacji: 11.12.2023
Czas czytania: 10
Konflikt - jak skutecznie rozwiązywać konflikty
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Konflikty są nieodłączną częścią ludzkiego doświadczenia. Mogą być wyzwaniem, ale też szansą na wzrost, rozwój i lepsze zrozumienie siebie nawzajem. Konflikt w pracy może wynikać z różnic w stylach pracy lub oczekiwaniach wobec zadań. Konflikt w związku może być rezultatem rozbieżności w potrzebach i oczekiwaniach partnerskich. Natomiast konflikt w zespole może wynikać z różnic w perspektywach i sposobach rozumienia celów grupy. Warto zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów, by przekuć je w konstruktywne rozmowy i budowanie trwałych, satysfakcjonujących relacji.

Czym jest konflikt?

Konflikt to nieodłączna część ludzkiego doświadczenia, obecna we wszelkich sferach życia. Może przybierać różne formy i występować na różnych poziomach, zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w większych strukturach społecznych czy politycznych. W swej podstawowej definicji konflikt to sytuacja, w której dwie lub więcej stron ma sprzeczne cele, wartości lub interesy, co może prowadzić do napięcia, niezgody lub otwartej walki.

W relacjach międzyludzkich, konflikty są naturalnym elementem komunikacji. W związku, rodzinie czy grupie przyjaciół różnice w potrzebach, oczekiwaniach czy poglądach mogą prowadzić do konfrontacji. Jednakże, konflikty same w sobie nie muszą być destrukcyjne. Mogą być szansą do wzrostu, rozwoju i lepszego zrozumienia siebie nawzajem. Kluczem do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów jest otwarta, szczerze komunikacja oraz gotowość do słuchania i wspólnego poszukiwania rozwiązania.

W większej skali konflikty społeczne i polityczne mają wpływ na kształtowanie Twojego otoczenia. W historii ludzkości można dostrzec liczne przykłady konfliktów, które zmieniły bieg wydarzeń i wpłynęły na losy społeczeństw. Konflikty te mogą być wynikiem różnic kulturowych, ekonomicznych, politycznych czy religijnych.

Niezależnie od skali i kontekstu, konflikty wymagają rozważnego podejścia i umiejętności rozwiązywania. Istotne jest, poszukiwanie kompromisu i rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron. Przezwyciężanie konfliktów wymaga empatii, cierpliwości oraz gotowości do akceptacji różnic. Właściwe zarządzanie konfliktami jest kluczowym elementem budowania zdrowych relacji i wspólnot. To trudne zadanie, jednak jeśli nauczysz się radzić sobie z konfliktami w zdrowy sposób, znacząco podniesiesz jakość swojego życia i wzmocnisz relacje międzyludzkie.

Rodzaje konfliktów

Rodzaje konfliktów

Konflikty są złożonymi zjawiskami, które mogą mieć różnorodne konsekwencje i wymagać różnych strategii rozwiązania. Konflikty mogą wybuchać na różnym tle i dotyczyć właściwie wszystkich spraw w życia w dowolnej jego sferze. Innymi słowy – kłócić się możesz naprawdę o wszystko, zależnie od okoliczności i konkretnych niezaspokojonych w danym momencie potrzeb. Jednak wyróżnić można pięć podstawowych rodzajów konfliktu.

W każdym z tych rodzajów konfliktów kluczową rolę odgrywa komunikacja, empatia i gotowość do współpracy. Rozwiązanie konfliktu wymaga czasu, wysiłku i otwarcia na perspektywy innych. Jednak efektywne zarządzanie konfliktami może prowadzić do wzmocnienia relacji, wzrostu zrozumienia i pozytywnych zmian w różnych sferach życia.

Konflikt wartości

Konflikt wartości może być głęboko emocjonalny i trudny do rozwiązania. Wynika to z tego, że wartości są integralną częścią ludzkiej tożsamości i wpływają na Twoje podejście do życia. W takich przypadkach bardzo ważne jest wykazanie szacunku dla różnorodności perspektyw i otwarta rozmowa, która może prowadzić do lepszego zrozumienia drugiej strony.

Konflikt danych

Rozwiązanie konfliktu danych wymaga skrupulatnej analizy i kompetencji w interpretacji informacji. Istotne jest również upewnienie się, że źródła są rzetelne i wiarygodne. Otwarta wymiana wiedzy i wspólne poszukiwanie rozwiązań może pomóc w przezwyciężeniu konfliktu opartego na różnicach w interpretacji danych.

Konflikt strukturalny

Konflikty strukturalne mogą być związane z nierównościami w dostępie do zasobów, takich jak pieniądze, władza czy wpływ. Ich rozwiązanie często wymaga podejścia ukierunkowanego na sprawiedliwość społeczną i równość szans. W takich przypadkach ważne jest wypracowanie rozwiązań, które zmniejszą nierówności i zwiększą uczestnictwo wszystkich stron.

Konflikt relacji

Konflikty relacji mogą być szczególnie trudne, ponieważ dotyczą emocjonalnych aspektów interakcji międzyludzkich. W takich trzeba podjąć trud wypracowania zdrowych wzorców komunikacji, empatii i otwartości na perspektywy drugiej strony. Terapia par czy mediacja może być pomocna w rozwiązywaniu głębszych konfliktów relacyjnych.

Konflikt interesów

Konflikty interesów są powszechne w wielu sferach życia, w tym w biznesie, polityce czy życiu społecznym. Dlatego należy szukać rozwiązań, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron, jednocześnie szanując różnice w celach i priorytetach. Negocjacje i kompromisy mogą być podstawą do osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania.

Style zachowania w konflikcie

Style zachowania w konflikcie odzwierciedlają różne podejścia, jakie ludzie przyjmują w sytuacjach konfliktowych. Każdy z tych stylów ma swoje zalety i ograniczenia, i może być odpowiedni w zależności od konkretnych okoliczności. Istnieje pięć  głównych stylów zachowania w konflikcie: współpraca, kompromis, unikanie, dostosowanie się i rywalizacja.

Styl współpracy opiera się na dążeniu do osiągnięcia rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie strony konfliktu. Osoby wybierające ten styl skupiają się na otwartej komunikacji, empatii i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Współpraca wymaga ogromnych chęci, zdolności do słuchania oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Ten styl może prowadzić do trwałych i satysfakcjonujących rozwiązań dla wszystkich stron.

Kompromis polega na akceptowaniu częściowo satysfakcjonującego rozwiązania, które wymaga ustępstw ze strony wszystkich stron konfliktu. Jest to podejście, w którym każda strona musi zrezygnować z części swoich oczekiwań, aby osiągnąć kompromis. Podejście to może być użyteczne, gdy wskazane jest szybkie rozwiązanie lub gdy istnieją pewne nieprzekraczalne granice danych osób i pewne kwestie, na które po prostu zgodzić się nie mogą.

Unikanie polega na unikaniu konfrontacji i unikaniu bezpośredniego konfrontowania się z konfliktem. Osoby wybierające ten styl mogą unikać dyskusji lub próbować odseparować się od sytuacji konfliktowej. Unikanie może być stosowane w sytuacjach, gdy konflikt jest mało istotny lub kiedy potrzebna jest czasowa przerwa, która pozwoli ochłonąć. Jednak długotrwałe unikanie konfliktu może prowadzić do nagromadzenia napięcia i pogorszenia relacji.

Styl dostosowania się polega na poddaniu się woli drugiej strony w konflikcie. Osoby wybierające ten styl są skłonne zrezygnować z własnych potrzeb i oczekiwań, aby zadowolić innych. Jest to stosowane w sytuacjach, gdy utrzymanie harmonii i dobrej atmosfery jest priorytetem, lub gdy dana osoba nie czuje się na siłach, by prowadzić konfrontację. To podejście także może spowodować wiele problemów i doprowadzić do znaczącego pogorszenia komfortu życia.

Rywalizacja z kolei skupia się na osiągnięciu własnych celów, często kosztem innych stron. Osoby wybierające ten styl są asertywne i skupiają się na przekonywaniu innych do swoich racji. Rywalizacja może być stosowana, gdy szybkie i zdecydowane działanie jest konieczne, na przykład w sytuacjach kryzysowych lub w konkurencyjnych środowiskach biznesowych.

W praktyce skuteczne zarządzanie konfliktem często wymaga elastycznego podejścia, które uwzględnia różne style zachowania w zależności od konkretnych okoliczności. Wybór odpowiedniego stylu ma znaczenie w osiągnięciu satysfakcjonującego rozwiązania i utrzymaniu zdrowych relacji.

Czy konflikt może być produktywny?

Czy konflikt może być produktywny?

Konflikt może być produktywny i stanowić ważne narzędzie do rozwoju i zmiany. Konflikty naprawdę mogą mieć pozytywny wpływ na różne aspekty życia, w tym na relacje międzyludzkie, innowacje, kreatywność oraz rozwój organizacji i społeczeństw, dlatego nie zawsze są czymś złym.

 • Rozwijanie innowacji i kreatywności – konflikty mogą prowadzić do wymiany różnych perspektyw i pomysłów, co może zainspirować nowe i innowacyjne rozwiązania. Dyskusje i debaty mogą stymulować kreatywność i pomagać w generowaniu nowych pomysłów.
 • Ulepszanie relacji – konfrontacje i otwarta komunikacja w sytuacjach konfliktowych mogą pomóc w zidentyfikowaniu problemów i nieporozumień, co może przyczynić się do ulepszenia relacji. Konflikt pozwala na wyrażenie potrzeb, oczekiwań i granic, co jest ważne dla budowania zdrowych i trwałych związków.
 • Rozwiązywanie problemów – konflikt stanowi okazję do identyfikowania i rozwiązywania istniejących problemów. Poprzez otwartą rozmowę i wspólne poszukiwanie rozwiązań, można znaleźć sposób na przezwyciężenie trudności i uniknięcie powtarzających się konfliktów w przyszłości.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – skuteczne zarządzanie konfliktem wymaga umiejętności komunikacji, empatii i słuchania. Praca nad tymi umiejętnościami może prowadzić do lepszej jakości interakcji międzyludzkich i bardziej efektywnego rozwiązywania problemów.
 • Wzmacnianie zaufania i współpracy – konflikty, które są konstruktywnie rozwiązywane, mogą przyczynić się do zwiększenia zaufania między zaangażowanymi stronami. Wspólne przezwyciężanie trudności może wzmocnić poczucie wspólnoty i zachęcić do dalszej współpracy.
 • Działanie jako katalizator zmiany – konflikt może być sygnałem, że istniejące struktury lub systemy wymagają zmiany lub ulepszenia. Wykorzystując konflikt jako punkt wyjścia, można skuteczniej wprowadzać pozytywne transformacje.

Pamiętaj jednak, że aby konflikt mógł być produktywny, konieczne jest właściwe zarządzanie nim. To oznacza otwartą komunikację, zdolność do słuchania i gotowość do wspólnego poszukiwania rozwiązań. W dodatku konflikty powinny być rozwiązywane z poszanowaniem godności i uczuć wszystkich stron zaangażowanych. Dzięki temu konflikty mogą przyczynić się do pozytywnych zmian i wzrostu zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym.

Co przydaje się osobom, które chcą rozwiązać konflikt?

Co przydaje się osobom, które chcą rozwiązać konflikt?

Rozwiązywanie konfliktów jest umiejętnością o fundamentalnym znaczeniu dla budowania zdrowych relacji i efektywnej komunikacji. Istnieje kilka kluczowych cech i umiejętności, które są niezwykle przydatne dla osób, które chcą skutecznie rozwiązać konflikt.

Asertywność

Asertywność jest niezwykle istotną umiejętnością w rozwiązywaniu konfliktów. Oznacza ona umiejętność wyrażania własnych myśli, uczuć i potrzeb w sposób jasny, szanujący zarówno siebie, jak i innych. Osoby asertywne nie boją się otwarcie wyrazić swoich opinii, jednocześnie będąc wrażliwymi na potrzeby drugiej strony. To umiejętność, która pozwala na konstruktywne angażowanie się w rozmowy konfliktowe.

W sytuacjach konfliktowych, bycie asertywnym ma ogromne znaczenie. Daje możliwość wyraźnego przedstawienia swoich oczekiwań oraz granic, co jest niezbędne do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania. Asertywność pozwala unikać agresji oraz uległości, co umożliwia bardziej efektywne negocjacje i budowanie zdrowych relacji.

Pamiętaj, że rozwijanie asertywności wymaga praktyki i świadomości własnych potrzeb. Osoby, które doskonale posługują się tą umiejętnością, potrafią utrzymać równowagę między szanowaniem swoich praw a uwzględnianiem potrzeb innych. Dzięki temu są w stanie skutecznie działać w sytuacjach konfliktowych, dążąc do satysfakcjonującego rozwiązania.

Cierpliwość

Cierpliwość jest istotnym elementem w procesie rozwiązywania konfliktów. Konflikty rzadko rozwiązują się natychmiast, a wymagają czasu na zrozumienie różnych perspektyw oraz negocjacje. Osoby cierpliwe są w stanie unikać impulsywnych reakcji, co pozwala na bardziej zrównoważone i przemyślane podejście do sytuacji konfliktowej.

Warto zauważyć, że cierpliwość nie oznacza biernego czekania, lecz aktywne angażowanie się w proces rozwiązywania konfliktu. To umiejętność kontrolowania emocji i utrzymania spokoju w trudnych sytuacjach. Dzięki temu możliwe jest wypracowanie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron zaangażowanych w konflikt.

Cierpliwość pozwala również na unikanie presji czasu, która może utrudniać efektywne rozwiązywanie konfliktów. Wzmożona uwaga i skupienie na procesie pomagają w wyłapaniu subtelnych niuansów i identyfikowaniu istotnych kwestii. To z kolei przekłada się na bardziej adekwatne reakcje i skuteczniejsze negocjacje.

Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie jest fundamentalną umiejętnością w procesie rozwiązywania konfliktów. Oznacza ono pełne skupienie się na tym, co mówi druga strona, z pełnym zainteresowaniem i zrozumieniem. To więcej niż tylko słuchanie słów – to również interpretacja intonacji, gestów i emocji, które towarzyszą przekazowi.

W przypadku konfliktu aktywne słuchanie umożliwia wyłapanie subtelnych sygnałów, które mogą być ważne dla zrozumienia perspektywy drugiej strony. To także pokazuje drugiej osobie, że jesteś gotowy wysłuchać jej w sposób otwarty i szanujący. To wzmacnia zaufanie i tworzy podstawę dla konstruktywnej rozmowy.

Aktywne słuchanie wymaga praktyki i świadomej obecności w rozmowie. To umiejętność, która może być doskonalona poprzez regularną praktykę, a jej efekty są odczuwalne nie tylko w rozwiązywaniu konfliktów, ale również w codziennej komunikacji.

Empatia

Empatia to zdolność do wczuwania się w uczucia i perspektywy drugiej osoby. Gdy istnieje potrzeba rozwiązywania konfliktów, empatia pozwala na zrozumienie, dlaczego dana osoba ma określone potrzeby i oczekiwania. To umiejętność, która umożliwia budowanie więzi i wzajemne zrozumienie.

Empatia jest kluczowa w procesie rozwiązywania konfliktów, ponieważ pozwala na unikanie przekreślania perspektywy drugiej strony. Daje to możliwość podjęcia próby spojrzenia na sytuację z innej perspektywy, co może prowadzić do bardziej satysfakcjonującego rozwiązania. Empatia umożliwia również wyrażenie szacunku dla potrzeb i uczuć drugiej osoby, co jest ważne dla budowania zdrowych relacji.

Rozwijanie empatii to proces, który wymaga praktyki i wysiłku. Obejmuje zdolność do wczuwania się w sytuację innych oraz gotowość do otwarcia się na różnorodne perspektywy. Dzięki temu, empatia staje się potężnym narzędziem w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów.

Pozytywne nastawienie

Pozytywne nastawienie jest kolejnym bardzo ważnym elementem w procesie rozwiązywania konfliktów. Oznacza otwarcie na szukanie rozwiązań i podejście do konfliktu z wiarą w możliwość znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania. To podejście umożliwia bardziej elastyczne i kreatywne rozwiązywanie problemów.

Osoby z pozytywnym nastawieniem do konfliktu nie boją się wyzwań, ale patrzą na nie jako na okazję do rozwoju i zmiany. To również umiejętność utrzymania spokoju i optymizmu w trudnych sytuacjach. Pozytywne nastawienie tworzy atmosferę sprzyjającą współpracy i konstruktywnej rozmowie, co jest ważne dla skutecznego rozwiązywania konfliktów.

Zawsze miej na uwadze, że pozytywne nastawienie to umiejętność, która może być kształtowana i rozwijana. Dzięki świadomemu wysiłkowi w utrzymywaniu optymistycznego podejścia, można skuteczniej angażować się w proces rozwiązywania konfliktów i tworzyć atmosferę sprzyjającą pozytywnym zmianom.

Jak rozwiązywać konflikty?

Jak rozwiązywać konflikty?

Rozwiązywanie konfliktów jest elementem budowania zdrowych relacji, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Istnieje wiele skutecznych strategii, które można zastosować w różnych kontekstach, w zależności od tego, czy masz do czynienia z konfliktem w związku, pracy czy w zespole.

Konflikt w związku

Konflikty te są nieodłączną częścią każdego długotrwałego związku. Mogą być spowodowane różnicami w potrzebach, oczekiwaniach, czy sposobach wyrażania uczuć. Najważniejszym elementem rozwiązywania konfliktów w związku jest umiejętność otwartej i szczerze komunikacji. To właśnie ona stanowi podstawę budowania zrozumienia i wzajemnego szacunku.

Podstawowym krokiem jest rozmawianie z partnerem w sposób pełen szacunku. Wyrażaj swoje opinie i uczucia w sposób nieobarczający winą drugiej strony. Unikaj oskarżeń i generalizacji, które mogą zaostrzyć sytuację. Zamiast tego, skup się na konkretnych sytuacjach i swoich odczuciach.

Aktywne słuchanie to kolejny ważny element. To nie tylko słuchanie słów, ale również zrozumienie emocji i intencji kierujących tym, co mówi druga osoba. Pozwala to na unikanie nieporozumień i ułatwia znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.

Warto również skupić się na konkretnych problemach. Precyzyjne zidentyfikowanie źródła konfliktu ułatwia znalezienie konstruktywnego rozwiązania. Unikasz w ten sposób błędów w komunikacji i koncentrujesz się na tym, co naprawdę wymaga Twojej uwagi.

Kompromis jest często niezbędny w rozwiązywaniu konfliktów w związku. Oznacza to gotowość do pewnych ustępstw z obu stron, w celu osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania. Zawsze warto próbować znaleźć takie rozwiązanie, które uwzględnia potrzeby i oczekiwania zarówno Twoje, jak i partnera.

Regularna komunikacja na temat potrzeb i oczekiwań wzmacnia związek i pomaga unikać nagromadzenia napięcia. To okazja do wzajemnego wsparcia i budowania więzi. Znaczenie ma też wspieranie się nawzajem w dążeniu do rozwiązania konfliktów. To wspólne wysiłki sprawiają, że związek staje się bardziej odporny na trudności.

Konflikt w zespole

Konflikty w zespole mogą wpłynąć na efektywność działania i atmosferę panującą w danym zespole. Rozwiązanie konfliktu w zespole wymaga zrozumienia, że różnice w perspektywach i stylach pracy są naturalne. Otwarta rozmowa jest kluczowa. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której każdy członek zespołu może wyrazić swoje opinie i uczucia, to podstawa.

Należy unikać osądzania i obwiniania innych. Zamiast tego, skup się na wspólnym szukaniu rozwiązania problemu. To bardzo ważne, by wszyscy członkowie zespołu czuli się słuchani i szanowani.

Zidentyfikowanie wspólnych celów i wartości, które łączą członków zespołu, może pomóc w przezwyciężeniu konfliktu. To podstawa do skutecznego współdziałania.

Ważne jest także wypracowanie konkretnych działań, które mogą przyczynić się do rozwiązania konfliktu. Razem z zespołem szukaj rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jasne zasady komunikacji są bardzo ważne. Określenie standardów komunikacji w zespole pomaga unikać nieporozumień i zapewnia klarowność w wymianie informacji.

W przypadku głęboko zakorzenionych konfliktów, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego mediatora. Jego obiektywne spojrzenie może przyczynić się do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania.

Konflikt w pracy

Konflikty w miejscu pracy mogą wynikać z różnic w stylach pracy, oczekiwaniach czy dystrybucji zasobów. W tym przypadku niezwykle ważne jest zachowanie profesjonalizmu i szacunku wobec współpracowników. To umożliwia utrzymanie dobrej atmosfery w miejscu pracy.

W przypadku trudnych konfliktów, warto skonsultować się z przełożonym lub działem HR. Mają oni doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i mogą pomóc w znalezieniu rozwiązania.

Ustalenie wspólnych zasad komunikacji i współpracy to kluczowy element. Pozwala unikać nieporozumień i zapewnia klarowność w wymianie informacji.

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych to inwestycja w efektywność w rozwiązywaniu konfliktów. Dzięki temu można unikać sytuacji, w których konflikty narastają z powodu braku porozumienia.

Najlepiej skupiać się na konkretnej sytuacji lub problemie, a nie na ocenach personalnych. Unikaj konfliktów o charakterze personalnym, skupiając się na konstruktywnych rozwiązaniach.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test