Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo 1
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo 2
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek Zacisze
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Mediacje Rodzinne Warszawa

Głównym celem mediatora jest doprowadzenie do zakończenia mediacji tak, by obie strony wyszły z nich usatysfakcjonowane i wzbogacone o nową wiedzę, a także możliwość spojrzenia na problem z szerszej perspektywy – poza rozwiązaniem konkretnego konfliktu, znaczenie ma również pomoc w nawiązaniu więzi między danymi osobami, które zaowocują w przyszłości utrzymaniem stabilnych i dużo lepszych relacji.

Mediator podczas swojej pracy działa zgodnie z wytycznymi, które zawarte są w Kodeksie Etyki Mediatora – etyka w pracy mediatora ma bowiem wartość najwyższą.

Mediacje Rodzinne Warszawa

Co to jest mediacja?

Co to jest mediacja?

Co to jest mediacja?

Zdarza się, że konflikt narastający po obu stronach osiąga punkt wrzenia i nie ma już możliwości na rozwiązanie go we własnym gronie. W takich okolicznościach przyda się mediacja. Ma ona na celu osiągnięcie porozumienia między stronami konfliktu przy pomocy mediatora. Uczestnicy mediacji podczas ich trwania mają znaleźć takie wyjście z sytuacji, które zadowoli wszystkich, a cała sprawa zakończy się akceptowalną przez wszystkie strony konfliktu ugodą.

Rola mediatora jest tutaj bardzo ważna – ludzie zaangażowani emocjonalnie w konflikt rzadko mogą spojrzeć na sprawy, które ich dotyczą w sposób chłodny i obiektywny – emocje przysłaniają logiczny tok myślenia i nie pozwalają znaleźć wyjścia z sytuacji. Mediator jest osobą z zewnątrz, która buduje pozytywną atmosferę, studzi negatywne emocje i podchodzi do konfliktu w sposób neutralny. W takich warunkach dochodzi do wymiany wszystkich niezbędnych informacji, mediator też – razem z osobami zaangażowanymi w konflikt – zajmuje się sprawami prawnymi, by każdy miał pełną jasność dotyczącą ich problemu.

Czym są mediacje?

Mediacje to nic innego jak próba rozwiązania problemu i zagaszenia konfliktów w sposób pokojowy i taki, który przyniesie satysfakcję wszystkim uczestnikom sporu. Różnego rodzaju konflikty są po prostu częścią życia – z większością można sobie poradzić samodzielnie, choć bywają takie problemy, których nie można rozwiązać tylko przy pomocy osób zaangażowanych emocjonalnie w konflikt.

To całkiem normalne – w przypadku konfliktów ludzie, którzy są w niej zaangażowani patrzą na całość tyko z własnej perspektywy, co zaciemnia odbiór całości i nie pozwala spojrzeć na sprawę z szerszej perspektywy – a to blokuje szanse na rozwiązanie sporu w sposób, który zadowoli wszyscy. Dlatego tak przydatne są mediacje – to właśnie one wprowadzają neutralną osobę mediatora, który pozwala prowadzić rozmowy w spokojnej atmosferze narastającego zaufania.

Rozwiązywanie swoich sporów na sali sądowej nie sprzyja przyjacielskiej atmosferze, nie sprzyja też zrozumieniu drugiej strony konfliktu – na ogół raczej powiększa dystans i sprawia, że wzajemne animozje są jeszcze większe. Sąd onieśmiela, sprawia chłodne i ostateczne wrażenie – w takich warunkach naprawdę trudno jest się dogadać. A zawsze warto spróbować dojść do porozumienia – właśnie dlatego istnieją mediacje.

W mediacjach nie ma osób mniej i bardziej ważnych – mediator nikogo nie wywyższa, nie uznaje niczyich racji za ważniejsze i nie sprawia, że ktoś czuje się na uprzywilejowanej pozycji. Wszyscy czują się tak samo, a przy pomocy osoby trzeciej łatwiej jest im spokojnie przedstawić swoje racje i dojść do porozumienia.

Podczas mediacji mediator ma za zadanie zapoznać się ze stronami konfliktu – początkowo osobno, w ramach spotkań indywidualnych. Ma to na celu lepsze zrozumienie problemu, w którym ma mediować i naświetlenie go w komfortowych dla stron warunkach w każdy możliwy sposób. Potem dopiero ustala terminy wspólnych spotkań, podczas których obie zaangażowane w konflikt strony mogą spokojnie porozmawiać.

Zanim jednak do tego wszystkiego dojdzie, mediator musi też ustalić jaki charakter ma spór – od tego zależy ustalenie tego, z jakim rodzajem mediacji będzie miał on do czynienia. Może to mieć charakter karny, ale też rodzinny, pracowniczy, administracyjny, gospodarczy, rozwodowy i inny.

Podczas mediacji osoby zaangażowane w konflikt mają szansę zawrzeć ugodę. Mediator prowadzi rozmowy tak, by dojść do genezy konfliktu, zrozumieć skąd się wziął i jakie kwestie sprawiają, że nie można było go rozwiązać wcześniej. Mediator jest osobą trzecią, nie jest zaangażowany w konflikt emocjonalnie i osobiście, przez co daje innym szersze spojrzenie na spór, który jest toczony, a jego spostrzeżenia pozwalają na nawiązanie porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami.

Kim jest mediator?

Mediacje rządzą się swoimi zasadami – wśród najważniejszych znajduje się zasada dobrowolności oraz poufności. Jeśli tego brakuje – mediacje nie są prowadzone w sposób właściwy i nie uda się osiągnąć zadowalającego wszystkich porozumienia. Mediator musi osiągnąć porozumienie, takie, by zadowolić wszystkich zaangażowanych w konflikt. Nie jest to zadanie łatwe – wymaga cierpliwości, wiedzy i umiejętności spojrzenia na jeden problem z różnych stron i wzięcia pod uwagę wielu różnych czynników jednocześnie.

W dodatku mediator nie może się angażować w konflikt – nie może mieć do niego stosunku emocjonalnego czy popierać jednej ze stron, bo to wypacza i całkowicie niszczy samą ideę mediacji. Mediator jest osobą bezstronną, nie rozwiązuje tez problemów za osoby zaangażowane w spór – on tylko pomaga dojść do jego sedna i wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie. Ma na celu budowanie atmosfery, która sprzyja pokojowi i wzajemnemu porozumieniu.

Musi on zaangażować do rozmów na temat konfliktu wszystkie osoby – tak, żeby każdy miał szansę przekazać swoje racje i przedstawić, jak problem wygląda z jego perspektywy. W ten sposób mediator doprowadza do tego, że każdy uczestnik sporu może wymienić się informacjami. Mediator, jako osoba niezaangażowana w spór, naświetla też problem z szerszej perspektywy, biorąc pod uwagę rację wszystkich w ten spór zaangażowanych.

Pokojowe mediacje sprzyjają wymianie informacji i dochodzeniu do konstruktywnych wniosków. A to z kolei sprawia, że osoby, które biorą udział w mediacjach zaczynają lepiej rozumieć swój problem i to, co powodowało, że wcześniej nie widzieli oni możliwości wzajemnego porozumienia.

Mediacje rodzinne Warszawa – w poradni psychologicznej CO tam?

Sprawy rodzinne są szczególne. Bardzo często wszelkie rodzinne konflikty mniej lub bardziej świadomie angażują też dzieci, które muszą w nich uczestniczyć, choć często nawet nie do końca rozumieją istotę problemu i tego, o co tak naprawdę kłócą się dorośli. Tego typu konflikty też są nader często bardzo rozciągnięte w czasie – nierzadko narastając całymi latami, by w końcu wybuchnąć z całą mocą.

W konfliktach rodzinnych bardzo często trudno jest osobom zaangażowanym spojrzeć na sprawę trzeźwo i logicznie – w grę wchodzą olbrzymie emocje, trudno o zachowanie zdrowego dystansu czy spojrzenie na problem z punktu widzenia innego niż własny. Ciągłe narastanie konfliktu może doprowadzić do pojawienia się kolejnych animozji i doprowadzić do sytuacji, w której samodzielne wypracowanie porozumienia staje się niemożliwe.

Mediacja rodzinna pozwala na złapanie oddechu i spojrzenie na sprawę w bardziej obiektywny sposób. Takie sprawy są bardzo często tak angażujące emocjonalnie, że bez wsparcia osoby trzeciej, mediatora z zewnątrz, łatwo jest ulec ogólnej iluzji i przekonaniu, że daje się szansę drugiej stronie konfliktu na wyrażenie swoich racji, choć tego typu próby są jednocześnie skutecznie, choć często nawet nie do końca świadomie, blokowane.

Mediator podczas mediacji doprowadza do stonowania kłębiących się w każdym uczestniku sporu emocji. W bardziej przyjacielskiej i spokojniejszej atmosferze uczestnikom sporu łatwiej jest komunikować się ze sobą i przedstawiać swój punkt widzenia, a także wymieniać się informacjami. Mediator podczas mediacji nakierowuje spór w inną stronę, wskazując na niego z szerszej, bezstronnej perspektywy kogoś, kto nie jest w spór zaangażowany w sposób emocjonalny.

Mediacje rozwodowe Warszawa – w poradni psychologicznej CO tam?

Decyzja o rozwodzie bardzo często jest tą bardzo ciężką, dlatego trudno oczekiwać, by przebiegała w przyjacielskiej atmosferze. Rozwód „przyjacielski”, bez problemów i narastających negatywnych emocji wcale nie jest tak częsty. Dużo częściej rozwód wywołuje negatywne emocje, pozostawia poczucie krzywdy, straty i ogólnego poczucia niesprawiedliwości.

Nikt bowiem nie wiąże się z myślą, że będzie brał rozwód – każdy związek ma być tym „na zawsze” i jeśli tak się nie dzieje, bardzo często jest rozpatrywany w kategoriach olbrzymiej, osobistej porażki. Para, która się rozwodzi, może też w swój konflikt wikłać innych członków rodziny, w tym dzieci – które w tego typu sytuacjach cierpią najbardziej, a także grono wspólnych znajomych. Z rozwodem mogą wiązać się strach, gniew, obniżenie samooceny czy narastające poczucie osamotnienia.

Rozwód najczęściej oznacza ogromne i negatywne emocje, dlatego w takich warunkach bardzo łatwo jest zamknąć się na racje drugiej strony, okopać na swojej pozycji i trwać w konflikcie.

Mediacje Rodzinne Warszawa - Najczęściej zadawane pytania

Mediacja to nic innego jak rozmowa zwaśnionych stron. Ma ona na celu rozwiązanie sporu i znalezienia akceptowalnego dla wszystkich uczestników konfliktu sposobu na nawiązanie porozumienia dla wszystkich stron sporu w sposób, który satysfakcjonuje wszystkich. Mediacje odbywają się przy udziale mediatora

Mediacja nie jest formą terapii, nie jest również doradztwem prawnym czy jakimkolwiek innym, nie należy jej traktować też w charakterze poradnictwa. Mediacja też wcale nie musi kończyć się pojednaniem – nie jest to wymagane, choć bywa wartością dodatkową. Najważniejsze jest to, by znaleźć rozwiązanie konkretnego sporu. Mediator nie jest też osobą, która rozstrzyga spory – to zależy od zaangażowanych stron konfliktu. Nie należy więc spodziewać się, że mediacje będą arbitrażem albo będą pełnić obowiązki sądu – konflikty rozwiązywane są przez członków sporu, a mediator tylko pomaga dojść wszystkim zainteresowanym do porozumienia.

Zgłoś się do nas – pomożemy Ci w podjęciu decyzji i udzielimy wszystkich niezbędnych informacji.

To rzecz złożona. Wszystko rozpoczyna się od indywidualnych spotkań ze stronami konfliktu. Mediator spotyka się osobno ze wszystkimi zaangażowanymi spór, by poznać i zrozumieć ich problemy oraz punkt widzenia. Takie spotkania trwają zazwyczaj około godziny każde. Później dochodzi już do spotkań podczas rozmów mediacyjnych – w tym uczestniczą już obie strony konfliktu, w towarzystwie mediatora. Takie spotkania trwają około dwóch godzin. Często na jednym spotkaniu się nie kończy – by dojść do porozumienia potrzeba kilku spotkań, w zależności od stopnia skomplikowania konfliktu i konieczności rozwiązania wszelkich jego aspektów.

Każdy rodzaj sporu może rozwiązać za pomocą mediacji – do zgłoszenia się do mediacji nie potrzeba konkretnego rodzaju sporu. Najważniejsze jest to, by wszystkie strony konfliktu wzięły udział w mediacji dobrowolnie.

NASI SPECJALIŚCI

Łukasz Modzelewski

Mediator

Przyjmuje: osoby dorosłe
Rodzaj terapii: Mediacje
 • Wilanów - Wiertnicza
Pokaż więcej

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test