Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Autorefleksja

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak dużo możesz zyskać, poświęcając chwilę na refleksję nad własnym życiem? Autorefleksja, czyli introspekcja skupiona na analizie własnych myśli, uczuć i zachowań, może być kluczowym narzędziem w osiąganiu zdrowia psychicznego, osobistym rozwoju oraz harmonii w życiu. W dzisiejszym zabieganym świecie, pełnym bodźców zewnętrznych, autorefleksja staje się coraz bardziej cennym narzędziem, umożliwiającym nam zatrzymanie się na chwilę i spojrzenie głębiej w siebie. Warto odkryć, jakie korzyści może przynieść praktyka autorefleksji oraz jak można ją skutecznie wdrożyć w codzienne życie.

Data publikacji: 17.04.2024
Data aktualizacji: 17.04.2024
Czas czytania: 10
Autorefleksja
Kategoria bloga:
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Przy dzisiejszym szybkim tempie życia, często zapominamy o ważności samopoznania i refleksji nad własnym życiem. Jednak autorefleksja może być istotnym narzędziem w prowadzeniu życia pełnego sensu, świadomości oraz zdrowej równowagi psychicznej. Dlatego też warto poświęcić chwilę na zrozumienie, czym dokładnie jest autorefleksja oraz jakie korzyści może przynieść jej regularna praktyka.

Autorefleksja, będąca formą introspekcji, polega na głębszym zrozumieniu siebie poprzez analizę własnych myśli, uczuć, oraz reakcji na różne sytuacje życiowe. Jest to proces, który umożliwia nam lepsze poznanie własnych motywacji, wartości, oraz celów życiowych. Poprzez autorefleksję, stajemy się bardziej świadomi swoich reakcji na otaczający nas świat oraz bardziej odpowiedzialni za własne życiowe wybory.

Warto zauważyć, że autorefleksja nie polega jedynie na biernym kontemplowaniu własnego życia, lecz także na aktywnym działaniu w celu lepszego zrozumienia siebie i wprowadzenia pozytywnych zmian. Jest to proces dynamiczny, który może prowadzić do głębszego samopoznania, większej samoakceptacji oraz lepszego radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi.

Czym jest autorefleksja?

Autorefleksja jest narzędziem w Twoim procesie samorozwoju i samopoznania. Pozwala Ci zrozumieć Twoje własne motywacje, wartości, przekonania i cele. Poprzez analizę działań i reakcji możesz lepiej zrozumieć, dlaczego podejmujesz określone decyzje, jakie wzorce zachowań kierują Tobą w różnych sytuacjach, oraz jakie są skutki Twoich działań dla Ciebie samego i dla innych.

Autorefleksja umożliwia Ci także bardziej świadome podejmowanie decyzji oraz lepsze radzenie sobie z trudnościami i wyzwaniami życiowymi. Poprzez zgłębianie swoich myśli i uczuć możesz zidentyfikować obszary życia, które wymagają poprawy lub zmiany, oraz opracować strategie działania, które pozwolą Ci osiągnąć zamierzone cele.

W dodatku autorefleksja sprzyja rozwojowi empatii i zdolności do porozumiewania się z innymi. Kiedy jesteś bardziej świadomy siebie i swoich własnych reakcji, łatwiej Ci także zrozumieć perspektywy innych osób oraz odpowiednio reagować na ich potrzeby i oczekiwania.

Jeśli chodzi o praktykę autorefleksji, istnieje wiele różnych technik i metod, które możesz dostosować do swoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Jedną z najpopularniejszych technik jest prowadzenie pamiętnika, w którym regularnie zapisujesz swoje myśli, uczucia i doświadczenia. Możesz także praktykować medytację, mindfulness lub inne formy kontemplacji, które pozwalają Ci skupić się na własnym wnętrzu i obserwować swoje myśli i uczucia bez oceniania ich.

Inną skuteczną metodą autorefleksji jest rozmowa z terapeutą lub coachem, który może Ci pomóc spojrzeć na siebie z zewnątrz i zyskać nowe perspektywy na twoje własne zachowania i reakcje. Ważne jest także otwarcie się na opinie i feedback od innych osób, które mogą być cennym źródłem informacji na temat Twojego własnego zachowania i jego skutków dla Twojego otoczenia.

Autorefleksja jest niezwykle istotnym elementem twojego procesu samorozwoju i samopoznania. Poprzez regularną praktykę autorefleksji możesz lepiej zrozumieć siebie, swoje motywacje i cele życiowe, oraz lepiej radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami. Jest to umiejętność, którą warto rozwijać i doskonalić przez całe życie, abyś był coraz bardziej świadomym i autentycznym w relacjach z innymi oraz w realizacji swoich marzeń i aspiracji.

Autorefleksja jako mapa prowadząca do sukcesu

Autorefleksja jako mapa prowadząca do sukcesu

Autorefleksja umożliwia zagłębienie się w głąb własnej psychiki, zrozumienie motywacji, przekonań i wzorców zachowań, które kierują Twoimi działaniami. Jest to proces, który pozwala Ci odkryć swoje mocne strony, ale także zidentyfikować obszary do poprawy. Poprzez refleksję nad sukcesami i porażkami możesz zdobyć cenną wiedzę, która pomoże Ci osiągnąć kolejne cele.

Autorefleksja umożliwia także lepsze zrozumienie emocji i reakcji na różne sytuacje. Poprzez świadome obserwowanie swoich emocji, możesz nauczyć się skutecznie nimi zarządzać, co jest bardzo ważne w osiąganiu sukcesu zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Kontrola nad emocjami pozwala Ci podejmować bardziej racjonalne decyzje oraz efektywniej radzić sobie z trudnościami.

Autorefleksja sprzyja także rozwojowi świadomości siebie i otaczającego Cię świata. Poprzez kontemplację własnych doświadczeń oraz refleksję nad tym, jak wpływają one na Twoje życie, możesz zdobyć głębsze zrozumienie swoich potrzeb, pragnień i celów. Świadomość siebie umożliwia Ci także lepsze dostosowanie działań do zmieniających się warunków oraz bardziej autentyczne relacje z innymi ludźmi.

Autorefleksja jest niezwykle istotnym elementem drogi do sukcesu. Dzięki niej możesz lepiej zrozumieć siebie, swoje cele oraz własną drogę życiową. Jest to narzędzie, które pozwala Ci skuteczniej zarządzać swoimi emocjami, podejmować bardziej świadome decyzje oraz rozwijać się jako jednostki. Dlatego też warto poświęcić czas na regularną praktykę autorefleksji, aby stać się bardziej świadomym i spełnionym człowiekiem.

Autorefleksja w psychoterapii

Autorefleksja w psychoterapii

Autorefleksja, czyli introspekcja skupiona na analizie własnych myśli, uczuć i zachowań, odgrywa dużą rolę w procesie psychoterapeutycznym. Jest to niezwykle istotne narzędzie zarówno dla terapeuty, jak i dla pacjenta, umożliwiające głębsze zrozumienie siebie, relacji oraz procesów zachodzących w psychice jednostki.

Autorefleksja odgrywa istotną rolę w budowaniu zaufania i relacji terapeutycznej między terapeutą a pacjentem. Kiedy terapeuta jest świadomy swoich własnych reakcji, myśli i emocji w kontekście relacji terapeutycznej, może lepiej zrozumieć swoje reakcje na pacjenta oraz skuteczniej odpowiadać na jego potrzeby. Ponadto umiejętność autorefleksji pozwala terapeucie unikać projekcji własnych problemów na pacjenta i utrzymywać bezstronność oraz empatię w relacji terapeutycznej.

W terapii grupowej autorefleksja odgrywa również istotną rolę. Zarówno terapeuci, jak i uczestnicy grupy, mogą korzystać z autorefleksji, aby lepiej zrozumieć dynamikę grupy, własne reakcje na innych uczestników oraz wpływ grupy na ich własne życie. Poprzez refleksję nad własnymi myślami i uczuciami w kontekście interakcji z innymi członkami grupy, uczestnicy mogą uzyskać głębsze zrozumienie siebie i lepiej radzić sobie z wyzwaniami interpersonalnymi.

Autorefleksja w psychoterapii umożliwia również proces samorozwoju u pacjenta. Poprzez refleksję nad własnymi myślami, uczuciami i doświadczeniami, pacjent może zacząć dostrzegać wzorce zachowań i myślenia, które utrudniają mu osiągnięcie życiowych celów. Autorefleksja umożliwia pacjentowi głębsze zrozumienie siebie oraz świadome wprowadzanie zmian w swoim życiu.

Czy sama autorefleksja wystarczy? Czy jest w stanie  zastąpić psychoterapię?

W kontekście rozwoju osobistego i radzenia sobie z trudnościami życiowymi, autorefleksja i psychoterapia są dwoma elementami, które mogą wspierać człowieka w procesie samorozwoju i osiąganiu zdrowia psychicznego. Choć autorefleksja jest niezwykle wartościowym narzędziem, nie zawsze jest w stanie zastąpić profesjonalne wsparcie terapeutyczne.

Autorefleksja stanowi istotną praktykę w procesie samorozwoju. Pozwala danej osobie zgłębić swoje myśli, uczucia, wartości i motywacje. Poprzez refleksję nad własnym życiem, doświadczeniami i reakcjami, osoba może zidentyfikować swoje mocne strony, obszary do poprawy oraz lekcje płynące z przeszłości. Autorefleksja umożliwia także lepsze radzenie sobie z emocjami oraz bardziej świadome podejmowanie decyzji.

Jednak warto zauważyć, że autorefleksja ma swoje ograniczenia. W niektórych przypadkach dana osoba może mieć trudności z identyfikacją lub zrozumieniem własnych problemów, szczególnie jeśli dotyczą one głęboko zakorzenionych przekonań czy traum z przeszłości. W takich sytuacjach może być konieczne skorzystanie z zewnętrznego wsparcia, jakim jest psychoterapia.

Psychoterapia to strukturalna forma wsparcia, w której terapeuta pomaga pacjentowi zidentyfikować, zrozumieć i rozwiązać problemy emocjonalne, psychiczne lub zachowawcze. Jest to proces oparty na zaufaniu, empatii i fachowej wiedzy terapeuty, który może pomóc jednostce w przezwyciężeniu trudności, osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie oraz budowaniu zdrowszych relacji.

W psychoterapii terapeuci wykorzystują różnorodne techniki i podejścia, które mogą być trudne do samodzielnego zastosowania przez jednostkę. Przykładowo, terapia poznawczo-behawioralna może pomóc w identyfikacji i zmianie negatywnych myśli i wzorców zachowań, podczas gdy terapia psychodynamiczna może pomóc w zrozumieniu głęboko zakorzenionych mechanizmów obronnych i traum z przeszłości.

Autorefleksja i psychoterapia mogą się wzajemnie uzupełniać. Osoba, która angażuje się w autorefleksję, może lepiej wykorzystać sesje terapeutyczne, wykorzystując własne spostrzeżenia do pogłębienia zrozumienia siebie i skoncentrowania się na konkretnych obszarach do pracy. Z drugiej strony, terapeuta może pomóc w interpretacji i rozszerzeniu zrozumienia pacjenta, co może prowadzić do nowych odkryć i przełomów.

Autorefleksja a terapia online i tradycyjna

W dzisiejszym świecie, w którym technologia odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu, terapia online stała się popularną alternatywą dla tradycyjnych sesji terapeutycznych prowadzonych twarzą w twarz. W tym kontekście warto zbadać, jak autorefleksja może być stosowana zarówno w terapii online, jak i tradycyjnej, oraz jakie są różnice i podobieństwa między tymi dwoma formami terapii.

Terapia online, czyli terapia prowadzona za pośrednictwem Internetu, może być równie skuteczna jak tradycyjna terapia twarzą w twarz, jeśli jest prowadzona przez doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych terapeutów. Autorefleksja odgrywa kluczową rolę w procesie terapeutycznym online, umożliwiając pacjentowi głębsze zrozumienie siebie, swoich problemów i reakcji na terapię.

Podczas sesji terapeutycznych online, pacjent może prowadzić autorefleksję zarówno przed, jak i po sesji, dzięki czemu może lepiej przygotować się do rozmowy z terapeutą oraz lepiej przetworzyć i zintegrować nowe spostrzeżenia i lekcje po zakończeniu sesji. Ponadto narzędzia online, takie jak prowadzenie pamiętnika w formie elektronicznej lub korzystanie z aplikacji do medytacji i uważności, mogą dodatkowo wspomagać proces autorefleksji poza sesjami terapeutycznymi.

W tradycyjnej terapii twarzą w twarz, autorefleksja odgrywa również ważną rolę, umożliwiając pacjentowi zrozumienie siebie i swoich problemów oraz wspierając proces terapeutyczny. Terapeuci często zachęcają pacjentów do prowadzenia autorefleksji między sesjami, co może pomóc w pogłębieniu zrozumienia własnych uczuć, myśli i zachowań.

Podczas sesji terapeutycznych twarzą w twarz, terapeuci mogą wykorzystać różne techniki autorefleksji, takie jak uważność i medytacja, aby pomóc pacjentowi skoncentrować się na własnych doświadczeniach i spostrzeżeniach. Terapeuci mogą również wykorzystać techniki aktywne, takie jak zadawanie pytań o własne myśli i uczucia, aby pomóc pacjentowi lepiej zrozumieć siebie i swoje reakcje.

Zarówno terapia online, jak i tradycyjna, mogą korzystać z autorefleksji jako narzędzia wspierającego proces terapeutyczny. Obie formy terapii pozwalają pacjentowi na głębsze zrozumienie siebie i swoich problemów oraz umożliwiają terapeucie lepsze dopasowanie interwencji terapeutycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jednak istnieją również pewne różnice między terapią online a tradycyjną. Terapia online może być bardziej dostępna dla osób, które mają trudności z dotarciem do tradycyjnych gabinetów terapeutycznych, a także może być bardziej elastyczna pod względem czasu i lokalizacji. Z drugiej strony, tradycyjna terapia twarzą w twarz może umożliwiać głębsze związki między terapeutą a pacjentem oraz może być bardziej odpowiednia dla osób, które preferują kontakt osobisty.

Koniec terapii. Czy to koniec autorefleksji?

Koniec terapii. Czy to koniec autorefleksji?

Zakończenie terapii może być dla wielu osób momentem zarówno ulgi, jak i niepokoju. Po wielu sesjach, w których eksplorowano swoje myśli, uczucia i doświadczenia pod kierunkiem terapeuty, wielu pacjentów zadaje sobie pytanie: czy teraz, kiedy terapia się zakończyła, koniec także autorefleksji?

Koniec terapii nie oznacza końca autorefleksji. Wręcz przeciwnie, autorefleksja może być kontynuacją procesu samorozwoju po zakończeniu terapii. Dla wielu osób autorefleksja staje się integralną częścią ich codziennego życia, umożliwiając dalsze zgłębianie swojej psychiki, zrozumienie siebie i świadome podejmowanie decyzji.

Kontynuacja autorefleksji po zakończeniu terapii może przynieść wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia ona dalsze zrozumienie siebie i swoich reakcji na różne sytuacje życiowe. Dzięki regularnej praktyce autorefleksji, osoba może lepiej radzić sobie z wyzwaniami, lepiej rozpoznawać swoje potrzeby i ograniczenia oraz podejmować bardziej świadome i odpowiedzialne decyzje.

Po drugie zaś kontynuacja autorefleksji po zakończeniu terapii może pomóc w utrzymaniu zdrowego stanu psychicznego i emocjonalnego. Codzienne poświęcenie czasu na refleksję nad własnym życiem i doświadczeniami może zapobiegać negatywnym myślom i emocjom oraz umożliwiać szybsze rozpoznawanie i radzenie sobie z ewentualnymi problemami.

Po trzecie kontynuacja autorefleksji może umożliwić dalszy rozwój osobisty i dążenie do osiągania celów życiowych. Poprzez regularne analizowanie swoich działań, postaw i wyborów, osoba może lepiej zrozumieć, co jest dla niej naprawdę ważne i jakie kroki należy podjąć, aby osiągnąć swoje cele.

Kontynuacja autorefleksji po zakończeniu terapii może przybierać różne formy, w zależności od preferencji i stylu życia jednostki. Prowadzenie pamiętnika, medytacja, uważność, a także regularne rozmowy z bliskimi lub wsparcie grupy mogą być skutecznymi sposobami kontynuacji autorefleksji w codziennym życiu.

Dodatkowo kontynuacja autorefleksji może być wspierana poprzez regularne przypominanie sobie o ważności samopoznania i samorozwoju, oraz podejmowanie świadomych wysiłków w kierunku ciągłego rozwoju osobistego. Kluczem jest regularna praktyka i zaangażowanie w proces autorefleksji, nawet gdy terapia już się zakończyła.

Autorefleksja a zaburzenia psychosomatyczne – czy autorefleksja ma znaczenie?

Zaburzenia psychosomatyczne stanowią szeroką kategorię schorzeń, w których występuje związek między funkcjonowaniem psychicznym a fizycznym organizmu. Choć czynniki fizyczne mogą być obecne, istnieje także istotny wpływ stanu psychicznego na przebieg i nasilenie objawów. W tym kontekście autorefleksja, czyli introspekcja skupiona na analizie własnych myśli, uczuć i zachowań, odgrywa istotną rolę w zarządzaniu i leczeniu zaburzeń psychosomatycznych.

Autorefleksja umożliwia pacjentowi zrozumienie złożonych związków między umysłem a ciałem oraz wpływu stanu psychicznego na stan zdrowia fizycznego. Poprzez głębsze zrozumienie swoich myśli, uczuć i reakcji na różne stresory, pacjent może zidentyfikować czynniki wywołujące lub nasilające objawy psychosomatyczne, co pozwala na bardziej skuteczne zarządzanie nimi.

Autorefleksja może być skutecznym narzędziem w redukcji napięcia i stresu, które często są czynnikami wyzwalającymi zaburzenia psychosomatyczne. Poprzez regularną praktykę autorefleksji, pacjent może nauczyć się świadomego rozpoznawania sygnałów napięcia i stresu w swoim ciele i umyśle oraz stosowania technik relaksacyjnych i oddechowych w celu ich złagodzenia.

Autorefleksja umożliwia pacjentowi identyfikację szkodliwych wzorców zachowań i myślenia, które mogą przyczyniać się do nasilenia objawów psychosomatycznych. Poprzez analizę swoich reakcji na stresujące sytuacje, pacjent może zidentyfikować automatyczne myśli i zachowania, które mogą być niekorzystne dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Autorefleksja może także pomóc pacjentowi w poprawie samoświadomości i samoopieki. Poprzez regularne monitorowanie swojego stanu psychicznego i fizycznego oraz refleksję nad własnymi potrzebami i ograniczeniami, pacjent może lepiej zadbać o siebie i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące swojego zdrowia.

W przypadku zaburzeń psychosomatycznych, autorefleksja może być skutecznym narzędziem wspierającym terapię prowadzoną przez profesjonalnego terapeutę. Terapeuta może pomóc pacjentowi w zrozumieniu związku między jego stanem psychicznym a objawami fizycznymi oraz wspierać go w praktyce autorefleksji i stosowaniu odpowiednich technik samoopieki.

Jak zająć się autorefleksją? Rozwijanie autorefleksji

Autorefleksja jest narzędziem w procesie samorozwoju i osiągania zdrowia psychicznego. Jednak, aby móc skutecznie korzystać z autorefleksji, warto zdobyć pewne umiejętności i wypracować odpowiednie techniki.

Pierwszym krokiem w zajęciu się autorefleksją jest ustalenie regularnego czasu i miejsca na praktykę. Wybierz moment dnia, który jest dla ciebie najbardziej odpowiedni i zarezerwuj go na refleksję nad własnym życiem. Wybór odpowiedniego miejsca, które będzie sprzyjać skupieniu i wyciszeniu, również może pomóc w efektywnym prowadzeniu autorefleksji.

Podczas autorefleksji ważne jest zadawanie sobie pytania, które pomogą Ci zgłębić swoje myśli, uczucia i zachowania. Pytania mogą dotyczyć różnych obszarów życia, np. relacji z innymi ludźmi, osiągnięć zawodowych, celów życiowych czy samopoczucia emocjonalnego. Nie bój się eksplorować trudnych tematów i szukać głębszych odpowiedzi.

Prowadzenie pamiętnika może być skutecznym narzędziem w prowadzeniu autorefleksji. Zapisywanie swoich myśli, uczuć i doświadczeń na papierze pozwala na lepsze zrozumienie siebie oraz śledzenie postępów w procesie samorozwoju. Możesz również korzystać z technologii i prowadzić pamiętnik w formie elektronicznej, jeśli jest to dla ciebie wygodniejsze.

Uważność, czyli świadome obserwowanie swoich myśli, uczuć i doświadczeń bez oceniania ich jako dobrych czy złych, jest kluczowym elementem autorefleksji. Ćwiczenie uważności poprzez medytację, praktykę skupienia się na oddechu lub codzienne wykonywanie prostych czynności ze świadomością może pomóc w pogłębieniu autorefleksji i zwiększeniu samoświadomości.

Podstawą autorefleksji jest szczerość i otwartość wobec siebie. Nie bój się spojrzeć na siebie w sposób obiektywny i bezstronny, nawet jeśli odkryjesz w sobie trudne doświadczenia czy niechciane cechy. Akceptacja własnej prawdy jest kluczowa dla rozwoju osobistego i osiągnięcia zdrowia psychicznego.

Nie zapominaj, że autorefleksja może być trudna i wymagająca. Szukaj wsparcia w bliskich osobach, przyjaciołach lub profesjonalnym terapeucie, który może pomóc ci w zrozumieniu i przetworzeniu trudnych doświadczeń oraz zapewnieniu wsparcia w procesie samorozwoju.

Ile czasu poświęcać na autorefleksję?

Czas poświęcany na autorefleksję może być bardzo indywidualny i zależy od preferencji, potrzeb oraz możliwości danej osoby. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile dokładnie czasu należy przeznaczyć na tę praktykę, ponieważ może ona różnić się w zależności od wielu czynników, takich jak:

 • Czas – ważne jest, by znaleźć odpowiedni moment w ciągu dnia, kiedy można skoncentrować się na autorefleksji. Dla niektórych osób najlepszym momentem może być poranna medytacja, podczas gdy dla innych bardziej odpowiednie będzie wieczorne przemyślenie dnia.
 • Zapotrzebowanie – osoby zainteresowane intensywnym samorozwojem mogą chcieć poświęcać więcej czasu na autorefleksję niż te, które korzystają z niej bardziej sporadycznie. Jeśli masz potrzebę lepszego zrozumienia siebie lub rozwiązania konkretnych problemów, możesz chcieć poświęcić więcej czasu na autorefleksję.
 • Efektywność – nie zawsze ilość czasu jest najważniejsza. Istotne jest również, jak efektywnie wykorzystujesz czas poświęcony na autorefleksję. Nawet krótka sesja autorefleksji może być bardzo wartościowa, jeśli jest prowadzona w sposób koncentrowany i świadomy.
 • Regularność – regularna praktyka autorefleksji może być kluczowa dla jej efektywności. Nawet jeśli codziennie poświęcasz tylko kilka minut na refleksję, regularność może prowadzić do głębszych wniosków i lepszego rozumienia siebie.

Wykorzystaj czas na autorefleksję w jak najlepszy sposób, a wtedy każda minuta będzie wykorzystana dobrze.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test