Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Kryzys egzystencjalny

W obliczu złożoności ludzkiej egzystencji, kryzys egzystencjalny wyłania się jako nieuchronna część naszej drogi przez życie, rzucając cień niepewności i pytających spojrzeń na to, co naprawdę sprawia, że warto żyć. To nie tylko okres intensywnego wewnętrznego przewartościowania, ale także czas, gdy podstawowe fundamenty naszej tożsamości i wartości są poddane pod znak zapytania.

Data publikacji: 17.04.2024
Data aktualizacji: 17.04.2024
Czas czytania: 10
Kryzys egzystencjalny
Kategoria bloga:
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Kryzys egzystencjalny nie jest wydarzeniem jednorazowym, ale raczej procesem głębokiego zastanowienia się nad istotą naszego istnienia, naszym miejscem w świecie i sensie naszego życia. To moment, w którym stajemy przed koniecznością konfrontacji z własną śmiertelnością i pytaniem o to, co pozostanie po naszym odejściu.

Warto zrozumieć, że kryzys egzystencjalny nie jest jednoznacznie negatywnym doświadczeniem. Choć może być bolesny i trudny, może także prowadzić do głębokiej refleksji, wzrostu osobistego i odnalezienia nowych sensów i celów w życiu. W kontekście współczesnego społeczeństwa, w którym coraz częściej zderzamy się z przemijalnością, nietrwałością i niepewnością, zrozumienie natury kryzysu egzystencjalnego staje się kluczowym elementem naszej zdolności do radzenia sobie z trudnościami i odnajdywania sensu w życiu.

Czym jest kryzys egzystencjalny?

Kryzys egzystencjalny jest fazą intensywnych refleksji nad swoimi przekonaniami, obawami dotyczącymi sensu i celu życia. To niezwykle istotny okres, w którym człowiek staje w obliczu głębokich pytań dotyczących własnej tożsamości, wartości i przyszłości. Choć takie doświadczenia są naturalną częścią ludzkiego istnienia, mogą być szczególnie trudne, gdy są długotrwałe lub wyjątkowo intensywne.

W momencie kryzysu egzystencjalnego, człowiek często doświadcza uczucia samotności, lęku i niepewności. Pytania o własną tożsamość, kierunek życia czy nawet o to, co pozostanie po nas po odejściu, mogą prowadzić do głębokiego niepokoju i dezorientacji. Osoba dotknięta kryzysem może zaczynać zastanawiać się nad wartością podejmowanych decyzji zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej.

Kryzys egzystencjalny niesie ze sobą także ból psychiczny, który często manifestuje się poprzez uczucie pustki oraz refleksję nad własną śmiertelnością. Odczuwanie ograniczenia czasu, perspektyw i sensu życia może prowadzić do głębokiego niepokoju i lęku. W takich momentach pytania o własną tożsamość, cele życiowe czy znaczenie istnienia stają się niezwykle ważne, a brak odpowiedzi może powodować dezorientację i bezradność.

Jednym z charakterystycznych objawów kryzysu egzystencjalnego jest utrata poczucia bezmiaru przyszłości oraz znaczenia dotychczasowych marzeń i celów życiowych. Strach, lęk, poczucie samotności oraz bezsilności są również powszechnymi doznaniami w trakcie tego procesu. Dodatkowo kryzys ten może prowadzić do głębokich zmian w sposobie postrzegania siebie i otaczającego świata, co może skutkować rewizją dotychczasowych wartości i przekonań.

Pamiętaj, że kryzys egzystencjalny jest zjawiskiem bardzo indywidualnym, a jego intensywność i przebieg mogą się różnić w zależności od osobistych cech jednostki oraz kontekstu życiowego. Nadal przyjęcie odpowiedniego podejścia i poszukiwanie wsparcia psychologicznego może pomóc Ci przejść przez ten trudny okres, zyskując głębsze zrozumienie siebie i własnej drogi życiowej.

Jakie są przyczyny kryzysu egzystencjalnego?

Jakie są przyczyny kryzysu egzystencjalnego?

Przyczyny kryzysu egzystencjalnego są złożone i mogą mieć różnorodne źródła, wpływając na jednostkę zarówno na poziomie osobistym, jak i społecznym. Do głównych czynników, które mogą przyczynić się do wystąpienia tego rodzaju kryzysu zalicza się między innymi:

 • Zmiany życiowe i traumatyczne przeżycia – sytuacje takie jak utrata bliskiej osoby, rozwód, choroba lub utrata pracy mogą drastycznie wpłynąć na życie jednostki, prowadząc do głębokiej refleksji nad sensem istnienia i wartościami życiowymi. Traumatyczne przeżycia mogą wstrząsnąć fundamentami dotychczasowego światopoglądu i skłonić do kwestionowania własnej tożsamości oraz celów życiowych.
 • Konfrontacja z własną śmiertelnością – świadomość przemijalności życia, zwłaszcza w obliczu choroby terminalnej lub starzenia się, może wywołać kryzys egzystencjalny. Spotkanie z własną kruchością i ograniczonym czasem życia może prowadzić do intensywnej refleksji nad sensem istnienia oraz istotnymi wartościami.
 • Konflikty wartości i tożsamości – rozbieżności między wartościami osobistymi a narzucanymi przez otoczenie mogą prowadzić do dezorientacji i konfliktów wewnętrznych. Zmiany w tożsamości, takie jak orientacja seksualna czy przekonania religijne, mogą także prowadzić do kryzysu egzystencjalnego, gdy musisz zmierzyć się z niezgodnością między własnymi wartościami a społecznymi oczekiwaniami.
 • Brak sensu i celu życia – współczesna rzeczywistość, skoncentrowana na konsumpcjonizmie, materializmie i pogoń za sukcesem, często niesie ze sobą poczucie pustki i braku sensu. Możesz czuć się zagubiona w świecie, który stawia nacisk na osiągnięcia materialne, zamiast na rozwój osobisty i satysfakcję z życia.
 • Przemijalność i zmiany życiowe – starzenie się, utrata zdrowia, zmiany w karierze czy relacjach mogą skłonić Cię do refleksji nad przemijalnością życia i ograniczonym czasem, jaki pozostał do osiągnięcia celów i marzeń. Te zmiany życiowe mogą prowadzić do kryzysu egzystencjalnego, gdy stajesz przed koniecznością przewartościowania swoich priorytetów i celów życiowych.
 • Społeczne i kulturowe oczekiwania – presja społeczna i kulturowe oczekiwania mogą prowadzić do kryzysu egzystencjalnego, gdy czujesz się zmuszony do życia zgodnie z normami narzuconymi przez społeczeństwo, zamiast realizować własne potrzeby i marzenia. Brak akceptacji społecznej dla indywidualności i odmiennych wartości może wywołać w Tobie poczucie alienacji i dezintegracji tożsamości.
 • Brak samoświadomości i rozwoju osobistego – stagnacja i brak możliwości rozwoju osobistego mogą prowadzić do kryzysu egzystencjalnego. Możesz czuć się uwięziony w rutynie życiowej i pozbawiony perspektyw na przyszłość, co skłania do refleksji nad sensem i wartościami życiowymi.

Przyczyny są często wzajemnie powiązane i ich wpływ na jednostkę może się różnić w zależności od kontekstu życiowego i indywidualnych cech osobowościowych. Jednak zrozumienie tych potencjalnych przyczyn może pomóc jednostce w radzeniu sobie z kryzysem egzystencjalnym i poszukiwaniu drogi do osobistej harmonii i spełnienia.

Jak objawia się kryzys egzystencjalny?

Jak objawia się kryzys egzystencjalny?

Kryzys egzystencjalny, będący jednym z najbardziej głębokich i trudnych doświadczeń w życiu człowieka, objawia się na wielu płaszczyznach, zarówno emocjonalnych, jak i poznawczych. Jest to okres, który cechuje głębokie rozterki, wątpliwości oraz poszukiwanie sensu i celu własnego istnienia. Objawy kryzysu egzystencjalnego mogą przybierać różne formy, zależnie od osobistych doświadczeń, przekonań i kontekstu życiowego jednostki.

Emocjonalnie osoba przeżywająca kryzys egzystencjalny może doświadczać intensywnych uczuć, takich jak lęk, smutek, rozpacz, gniew czy bezradność. Te emocje często towarzyszą poczuciu pustki i braku sensu, tworząc atmosferę psychicznego niepokoju i dezorientacji. Możesz czuć się osamotniony w swoich przeżyciach, nawet w otoczeniu bliskich osób, co prowadzi do jeszcze większego poczucia izolacji i alienacji.

Na poziomie poznawczym, kryzys egzystencjalny objawia się jako głęboka refleksja nad sensem życia oraz własną tożsamością. Osoba dotknięta kryzysem często zadaje sobie fundamentalne pytania dotyczące własnego istnienia, takie jak “Kim jestem?”, “Dokąd zmierzam?” czy “Jaki jest sens mojego istnienia?”. Brak klarownych odpowiedzi na te pytania może prowadzić do frustracji i dezorientacji, pogłębiając tym samym stan kryzysu.

W trakcie kryzysu egzystencjalnego, możesz także doświadczać silnego strachu przed przyszłością oraz niepewnością co do własnego losu. Przemijalność życia i nieznane wyzwania mogą wywoływać uczucie bezsilności i zagubienia. W konsekwencji możesz mieć trudności w podejmowaniu nawet najprostszych decyzji, gdyż brak pewności co do własnych celów i wartości prowadzi do paraliżującej niepewności.

Zmiany w zachowaniu i stylu życia są kolejnymi objawami kryzysu egzystencjalnego. Możesz być skłonny do izolacji społecznej, unikania kontaktu z innymi ludźmi lub nadmiernego zaabsorbowania pracą lub innymi aktywnościami. Może również dochodzić do nadmiernego sięgania po używki, które mają za zadanie uśmierzyć emocjonalny dyskomfort wynikający z kryzysu.

Dodatkowo kryzys egzystencjalny może objawiać się również fizycznymi dolegliwościami, takimi jak bóle głowy, problemy ze snem, napięcie mięśniowe czy zaburzenia trawiennego. Te objawy są często wynikiem chronicznego stresu i napięcia emocjonalnego, które towarzyszą kryzysowi egzystencjalnemu.

Objawy kryzysu egzystencjalnego są złożone i indywidualne, mogą różnić się w zależności od osobistych doświadczeń i kontekstu życiowego. Niemniej jednak, zrozumienie tych objawów może pomóc w identyfikacji kryzysu egzystencjalnego oraz umożliwić skuteczniejsze wsparcie i radzenie sobie z trudnościami, które niesie ze sobą ten niezwykle trudny okres.

Kryzys egzystencjalny a depresja

Kryzys egzystencjalny a depresja to dwa złożone zjawiska, które mogą się przeplatać i wzajemnie na siebie wpływać, choć są to odmienne stany emocjonalne o różnych przyczynach i charakterystykach.

Kryzys egzystencjalny jest stanem, w którym człowiek doświadcza głębokich wątpliwości i rozterek dotyczących sensu swojego życia, swojej tożsamości oraz przyszłości. Jest to rodzaj psychicznego niepokoju, który może być spowodowany przez różnorodne czynniki, takie jak utrata bliskiej osoby, zmiany życiowe, przemijalność życia czy konflikty wartości. Kryzys egzystencjalny jest związany z poszukiwaniem znaczenia i celu w życiu oraz refleksją nad własnym istnieniem. Jest to normalna część ludzkiego doświadczenia i może prowadzić do głębokiego rozwoju osobistego oraz wzrostu duchowego, gdy jednostka skonfrontuje się ze swoimi trudnościami i odnajdzie nowe źródła siły i sensu.

Z kolei depresja to zaburzenie nastroju, charakteryzujące się długotrwałym i głębokim uczuciem smutku, apatii oraz utraty zainteresowania życiem. Depresja może być wywołana przez różnorodne czynniki, w tym genetyczne, biologiczne, psychospołeczne i środowiskowe. Jednak, w przeciwieństwie do kryzysu egzystencjalnego, depresja często jest związana z zaburzeniami neurochemicznymi w mózgu oraz negatywnymi schematami myślowymi i przekonaniami jednostki o sobie i otaczającym świecie. Osoba dotknięta depresją może odczuwać nie tylko emocjonalne cierpienie, ale także doświadczać fizycznych objawów, takich jak zmęczenie, zaburzenia snu czy utrata apetytu.

Choć kryzys egzystencjalny a depresja są odmiennymi stanami emocjonalnymi, mogą się nawzajem wpływać i prowadzić do nasilenia się objawów obu stanów. Na przykład, osoba przeżywająca głęboki kryzys egzystencjalny może być bardziej podatna na rozwój depresji, bo poczucie braku sensu i beznadziei może prowadzić do uczucia bezradności i smutku. Z drugiej strony, osoba dotknięta depresją może być bardziej podatna na doświadczanie kryzysów egzystencjalnych, gdyż negatywne myślenie i poczucie beznadziei mogą prowadzić do intensywnej refleksji nad sensem życia i własną tożsamością.

Ważne jest zrozumienie różnic między kryzysem egzystencjalnym a depresją oraz identyfikacja potencjalnych czynników, które mogą przyczynić się do ich wystąpienia. W obu przypadkach istotne jest także zapewnienie odpowiedniego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, które pomoże poradzić sobie z trudnościami oraz odnaleźć drogę do zdrowia emocjonalnego i osobistego spełnienia.

Jak radzić sobie z kryzysem egzystencjalnym?

Kiedy stajesz w obliczu kryzysu egzystencjalnego, może to być trudny i przytłaczający czas, ale istnieją sposoby, aby sobie z nim poradzić i znaleźć drogę do odzyskania równowagi i sensu życia.

Przede wszystkim daj sobie czas na zaakceptowanie i zrozumienie swoich uczuć. Nie zmuszaj się do udawania, że wszystko jest w porządku, gdy tak naprawdę czujesz się zagubiony i zdezorientowany. Pozwól sobie na refleksję nad swoimi myślami i emocjami, przyjmując je bez oceniania i krytyki.

Staraj się skoncentrować na teraźniejszości i małych krokach, które możesz podjąć, aby poprawić swoje samopoczucie. Zamiast zastanawiać się nad przeszłością lub martwić się o przyszłość, skup się na tym, co możesz zrobić tutaj i teraz, aby poczuć się lepiej. To może obejmować podjęcie aktywności relaksacyjnych, takich jak medytacja, joga czy spacer na świeżym powietrzu, które pomogą Ci oderwać się od negatywnych myśli i zrelaksować umysł.

Ważne jest również otoczenie się wsparciem ze strony bliskich osób. Nie bój się podzielić się swoimi uczuciami i przeżyciami z rodziną, przyjaciółmi lub terapeutą. Możesz być zaskoczony, jak dużo wsparcia i zrozumienia możesz otrzymać od innych osób, które przeżywały podobne trudności.

Pamiętaj też o znaczeniu dbania o swoje ciało i zdrowie fizyczne. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiedni sen mogą znacząco wpłynąć na Twoje samopoczucie i poziom energii. Zadbaj o siebie, słuchaj swoich potrzeb i nie zaniedbuj swojego zdrowia podczas trudnych czasów.

Nie bój się szukać pomocy profesjonalnej, jeśli uważasz, że nie radzisz sobie sam. Terapeuci i doradcy są wykwalifikowani, aby pomóc Ci zrozumieć swoje uczucia i myśli oraz znaleźć skuteczne strategie radzenia sobie z kryzysem egzystencjalnym.

Bądź cierpliwy. Proces radzenia sobie z kryzysem egzystencjalnym może być długi i wymagać czasu. Bądź delikatny i życzliwy dla siebie, doceniaj małe postępy i celebruj każdy krok w kierunku odzyskania równowagi i sensu życia.

Pamiętaj, że kryzys egzystencjalny może być również szansą na głębsze zrozumienie siebie i swojego życia oraz na rozwój osobisty i duchowy. Wykorzystaj ten czas do poszukiwania znaczenia i celu swojego istnienia, a będziesz mógł wyjść z kryzysu silniejszy i bardziej świadomy siebie.

Kiedy zdecydować się na wizytę u psychoterapeuty?

Kiedy zdecydować się na wizytę u psychoterapeuty?

Kiedy doświadczasz kryzysu egzystencjalnego, decyzja o skorzystaniu z pomocy psychoterapeuty może być bardzo ważnym krokiem w procesie radzenia sobie z trudnościami. Kryzys ten charakteryzuje się głębokimi wątpliwościami dotyczącymi sensu życia, tożsamości i celów, co może prowadzić do silnych emocji, takich jak lęk, smutek czy bezradność.

Jednym z sygnałów wskazujących na konieczność wizyty u psychoterapeuty w przypadku kryzysu egzystencjalnego jest trudność w radzeniu sobie z intensywnymi emocjami i myślami, które mogą Cię przytłaczać. Może to być uczucie pustki, niepokoju czy bezsensu, które nieustannie towarzyszą Ci w codziennym życiu, uniemożliwiając skuteczne funkcjonowanie.

Jeśli zauważasz, że kryzys egzystencjalny prowadzi do izolacji społecznej lub trudności w relacjach z innymi ludźmi, psychoterapeuta może pomóc Ci zidentyfikować przyczyny tych trudności i opracować strategie radzenia sobie.

Kiedy kryzys egzystencjalny wywołuje długotrwałe uczucie beznadziei czy braku sensu, może to prowadzić do rozwoju depresji lub innych zaburzeń psychicznych. W takich sytuacjach ważne jest skonsultowanie się z terapeutą, który pomoże Ci zrozumieć i przetworzyć swoje emocje oraz znaleźć drogę do zdrowienia.

Psychoterapeuta może również pomóc Ci przeanalizować swoje przekonania, wartości i cele życiowe, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć swoje potrzeby i pragnienia oraz znaleźć drogę do osobistego spełnienia i sensu życia.

Również jeśli czujesz, że nie radzisz sobie sam ze swoim kryzysem egzystencjalnym i potrzebujesz wsparcia, psychoterapeuta może być dla Ciebie drogowskazem na drodze do odzyskania równowagi i harmonii w życiu. Pamiętaj, że korzystanie z pomocy psychoterapeuty nie oznacza słabości, ale odwagę i troskę o swoje zdrowie psychiczne.

Jak pomóc komuś bliskiemu przeżywającemu kryzys egzystencjalny?

Gdy ktoś bliski przeżywa kryzys egzystencjalny, może to być trudne doświadczenie zarówno dla tej osoby, jak i dla Ciebie jako wspierającej. Istnieją jednak sposoby, aby wesprzeć ją w tym trudnym czasie i pomóc jej znaleźć drogę do odzyskania równowagi i sensu życia.

Nade wszystko bądź obecny i słuchaj uważnie. Wyrażenie zainteresowania i empatii może być bardzo ważne dla osoby przeżywającej kryzys egzystencjalny. Pozwól jej opowiedzieć o swoich uczuciach i myślach bez oceniania czy radzenia, po prostu bądź obok, by wysłuchać i zrozumieć.

Staraj się być wsparciem emocjonalnym. Pokaż swoją życzliwość i troskę, wyrażając swoje zrozumienie i akceptację wobec trudności, które przeżywa osoba bliska. Potwierdź jej uczucia i doświadczenia, unikając minimalizowania czy bagatelizowania jej problemów.

Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Kryzys egzystencjalny to proces, który może trwać różną ilość czasu i wymagać wielu zmian i przystosowań. Pamiętaj, że każdy przeżywa kryzys na swój sposób, więc daj bliskiej osobie czas i przestrzeń do radzenia sobie z własnymi emocjami i myślami.

Zachęcaj do poszukiwania pomocy profesjonalnej. Podkreśl, że skorzystanie z pomocy psychoterapeuty nie oznacza słabości, ale odwagę i troskę o swoje zdrowie psychiczne. Pomóż znaleźć odpowiedniego terapeutę i wesprzyj osobę bliską w podjęciu decyzji o rozpoczęciu terapii.

Zachęcaj do aktywności, które mogą pomóc w radzeniu sobie z kryzysem egzystencjalnym. To może być regularna aktywność fizyczna, praktyki relaksacyjne, takie jak medytacja czy joga, czy też twórcze zajęcia, które mogą pomóc wyrazić i przetworzyć swoje emocje.

Dbaj też o własne zdrowie psychiczne i granice. Pamiętaj, że pomaganie innym może być wymagające, dlatego zadbanie o swoje własne potrzeby i umiejętność odczuwania empatii dla siebie samego jest niezwykle istotne.

Pamiętaj też, że nie jesteś odpowiedzialny za to, jak ktoś inny radzi sobie z kryzysem egzystencjalnym. Twoim zadaniem jest jedynie być wsparciem i dostarczyć potrzebnego wsparcia emocjonalnego, a osoba bliska sama musi podjąć wysiłek w celu odzyskania równowagi i sensu życia.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test