Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo 1
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo 2
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek Zacisze
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

TUS – Trening umiejętności społecznych

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to program dedykowany dzieciom, który wspiera rozwój kluczowych umiejętności społecznych niezbędnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Poprzez interaktywne zajęcia, TUS pomaga dzieciom w nawiązywaniu relacji, radzeniu sobie z emocjami oraz skutecznym komunikowaniu się. Dla wielu dzieci stanowi to kluczowe wsparcie w osiąganiu sukcesów w życiu osobistym i społecznym.

 

 

TUS - Trening umiejętności społecznych Warszawa

Czym jest trening umiejętności społecznych (TUS)?

Czym jest trening umiejętności społecznych (TUS)?

Czy Twoje dziecko ma trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, wyrażaniu uczuć czy rozumieniu innych? Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to specjalny program, który pomoże Twojemu dziecku rozwijać umiejętności społeczne niezbędne do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

TUS to kompleksowy program skierowany specjalnie do dzieci, który wspomaga rozwój umiejętności społecznych, a także uczy skutecznego komunikowania się, radzenia sobie z emocjami oraz budowania trwałych relacji z otoczeniem. Poprzez różnorodne interaktywne zajęcia, dzieci zyskują pewność siebie, rozwijają empatię i zdobywają umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów.

Dlaczego Trening Umiejętności Społecznych jest ważny dla Twojego Dziecka?

 • Rozwój emocjonalny – program wspiera rozwijanie inteligencji emocjonalnej, co umożliwia dziecku lepsze zrozumienie i kontrolowanie swoich uczuć.
 • Komunikacja – dzieci uczą się skutecznego wyrażania swoich myśli i uczuć, co wpływa pozytywnie na relacje z otoczeniem.
 • Praca zespołowa – poprzez interaktywne gry i zadania, dzieci rozwijają umiejętność współpracy z innymi oraz zdolność rozwiązywania problemów w grupie.
 • Samodzielność – dzieci zdobywają pewność siebie i umiejętność podejmowania decyzji, co wpływa korzystnie na ich rozwój osobisty.
 • Rozwiązywanie konfliktów – program uczy skutecznego rozwiązywania konfliktów i budowania zdrowych relacji interpersonalnych.

Nasza Metodyka

Nasi doświadczeni specjaliści stosują nowoczesne metody nauczania, dostosowane do wieku i potrzeb każdego dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, co sprawia, że nauka staje się zabawą.

Dla kogo jest TUS?

Dla kogo jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to program skonstruowany z myślą o dzieciach w różnych etapach ich rozwoju. Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko ma trudności w nawiązywaniu relacji, wyrażaniu emocji, czy radzeniu sobie w sytuacjach społecznych, TUS może być idealnym rozwiązaniem.

Kto Może Skorzystać z Programu TUS

 • Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – Program TUS dostosowany jest do potrzeb najmłodszych, pomagając im w rozwijaniu umiejętności społecznych od wczesnego etapu życia.
 • Dzieci z trudnościami w komunikacji – jeśli Twoje dziecko ma trudności w wyrażaniu myśli i uczuć, TUS pomoże mu w rozwinięciu umiejętności komunikacyjnych.
 • Dzieci z niską pewnością siebie – program wspiera rozwój pewności siebie, pomagając dzieciom w budowaniu pozytywnego obrazu siebie i wiary we własne możliwości.
 • Dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji – TUS skupia się na budowaniu zdolności do nawiązywania trwałych i satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi.
 • Dzieci w trudnym okresie życia – dzieci, które przechodzą przez trudne sytuacje życiowe, takie jak rozwód rodziców czy zmiana szkoły, mogą skorzystać z TUS jako dodatkowego wsparcia emocjonalnego.
 • Dzieci neuroatypowe – zaburzenia ze spektrum autyzmu wpływają na to, jak dzieci widzą świat i w jaki sposób reagują w określonych sytuacjach. Trening Umiejętności Społecznych może być dla nich świetnym sposobem na to, by lepiej rozumieć złożone interakcje społeczne i nauczyć się je stosować w praktyce.
 • Dzieci ze stwierdzonym ADHD – ADHD to problem, który utrudnia dzieciom skupienie się, czy radzenie sobie z własnymi emocjami, a także może utrudniać nawiązywanie i podtrzymywanie relacji społecznych, jednak Trening Umiejętności Społecznych może pomóc przełamać wszelkie bariery.

Dlaczego TUS to odpowiedź na potrzeby Twojego dziecka?

 • Indywidualne podejście – program TUS dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, umożliwiając skoncentrowanie się na obszarach, które wymagają większej uwagi.
 • Metody nauczania oparte na nauce poprzez zabawę – zajęcia prowadzone są w sposób przyjazny dla dzieci, wykorzystując kreatywne i interaktywne metody nauczania, które sprawiają, że nauka staje się przyjemnością.
 • Wsparcie doświadczonych specjalistów – nasz zespół doświadczonych specjalistów skupia się na zapewnieniu bezpiecznej i stymulującej przestrzeni dla rozwoju społecznych umiejętności Twojego dziecka.

Skorzystaj z Treningu Umiejętności Społecznych, aby wesprzeć rozwój Twojego dziecka.

Czego nauczy się dziecko podczas TUS?

Poprzez różnorodne interakcje i zabawy, TUS kształtuje kluczowe umiejętności społeczne, wspierając wszechstronny rozwój dziecka. Czego nauczy się dziecko?

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

 • Nauka rozpoznawania i nazwania uczuć
 • Trening samoświadomości emocjonalnej
 • Nauka radzenia sobie z emocjami

Skuteczna komunikacja

 • Doskonalenie umiejętności werbalnego i niewerbalnego wyrażania myśli
 • Ćwiczenia w słuchaniu i zrozumieniu komunikatu drugiej osoby
 • Nauka jasnego i zrozumiałego przekazywania informacji

Budowanie relacji społecznych

 • Zajęcia rozwijające zdolność nawiązywania i utrzymywania relacji z rówieśnikami.
 • Ćwiczenia budujące empatię i zrozumienie potrzeb innych.
 • Nauka umiejętności rozpoznawania sygnałów społecznych.

Praca Zespołowa i Współpraca

 • Gry i zadania grupowe wspierające rozwój umiejętności pracy zespołowej.
 • Nauka rozumienia i akceptacji perspektyw różnych osób
 • Ćwiczenia w rozwiązywaniu problemów w grupie.

Samodzielność i pewność siebie

 • Doskonalenie umiejętności podejmowania decyzji.
 • Ćwiczenia rozwijające samodzielność w podejmowaniu działań.
 • Wspieranie rozwoju pozytywnego obrazu siebie.

Zarządzanie Konfliktami

 • Nauka skutecznego rozwiązywania konfliktów.
 • Ćwiczenia w komunikacji w sytuacjach trudnych.
 • Rozwijanie umiejętności negocjacji.

Poprzez te elementy, TUS nie tylko pomaga w bieżących wyzwaniach społecznych, ale również buduje solidne fundamenty dla przyszłego rozwoju społecznego i emocjonalnego Twojego dziecka.

Oferujemy kompleksowy Trening Umiejętności Społecznych (TUS) skierowany do dzieci w różnych etapach rozwojowych. Nasza oferta uwzględnia specyfikę potrzeb każdej grupy wiekowej, zapewniając dostosowane do nich interaktywne i kreatywne zajęcia.

 

Dla przedszkolaków (3-6 lat)

 • Emocje – zabawy rozwijające podstawowe umiejętności emocjonalne, nauka rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z nimi.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – ćwiczenia rozwijające umiejętność wyrażania myśli oraz zrozumienie komunikatów niewerbalnych.
 • Zabawy integracyjne – gry i zabawy grupowe, które wspierają nawiązywanie relacji z rówieśnikami.

Dla dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat)

 • Budowanie relacji społecznych – warsztaty rozwijające zdolność do nawiązywania trwałych i satysfakcjonujących relacji.
 • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej – gry i zadania, które wspierają współpracę i komunikację w grupie.
 • Rozwijanie pewności siebie – zajęcia kształtujące umiejętność podejmowania decyzji i budowania pozytywnego obrazu siebie.

 

Dla młodzieży (13-18 lat)

 • Inteligencja emocjonalna – trening umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz rozwijanie empatii.
 • Efektywna komunikacja – warsztaty skoncentrowane na skutecznej komunikacji, zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej.
 • Rozwiązywanie konfliktów – nauka skutecznego rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

Nasza oferta TUS obejmuje także indywidualne konsultacje dla rodziców, aby umożliwić śledzenie postępów i dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb dziecka.

TUS - Trening umiejętności społecznych w Warszawie - Najczęściej zadawane pytania

Na naszych treningach umiejętności społecznych dbamy o taki dobór grup, by dzieci mogły uczyć się w swobodnej i bezpiecznej atmosferze. Grupy są formowane z uwzględnieniem specyfiki wieku, co pozwala na dostosowanie treści i formy zajęć do indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci. Brane pod uwagę są również indywidualne różnice w poziomie rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego, tak, by zajęcia w każdej grupie były dostosowane do poziomu uczestników.

Nasze zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych są dostępne dla wszystkich dzieci, niezależnie od tego, czy mają one stwierdzone konkretne zaburzenia, czy nie. Program jest skonstruowany tak, aby wspierać rozwój społeczny każdego uczestnika. Chociaż TUS jest często polecane dzieciom z diagnozami, takimi jak ADHD, czy spektrum autyzmu, to program jest elastyczny i dostosowuje się do różnorodnych potrzeb uczestników, w tym dzieci nieśmiałych, wycofanych czy niepewnych siebie.

Samo badanie trwa 40-70 minut w zależności od grupy wiekowej pacjenta. Dochodzi jeszcze interpretacja wyników co zamyka spotkanie w czasie około 90 minut.

TUS przynosi szereg korzyści, takich jak wzrost pewności siebie, rozwijanie umiejętności komunikacji, budowanie pozytywnego obrazu siebie, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, radzenie sobie z konfliktami, umiejętność pracy zespołowej, zwiększenie samodzielności i rozwijanie empatii.

Zalecamy regularne uczestnictwo w zajęciach TUS, aby zapewnić pełne korzyści z programu. To pozwala na utrzymanie bezpiecznej i kameralnej atmosfery, sprzyjającej skutecznemu rozwojowi społecznemu dziecka. W przypadku nieobecności nie przewidujemy odrabiania zajęć, dlatego ważne jest, aby dziecko uczestniczyło w jak największej liczbie spotkań, by osiągnąć pełen potencjał korzyści płynących z Treningu Umiejętności Społecznych.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test