Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Jakie zmiany w życiu i osobowości wywołuje depresja?

Depresja, jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, może mieć poważny wpływ na życie dotkniętych nią osób oraz ich bliskich. Rozpoznanie wczesnych objawów nawrotu depresji jest bardzo ważne dla skutecznej interwencji i zapobiegania pogorszeniu stanu zdrowia. Wczesne zidentyfikowanie subtelnych sygnałów ostrzegawczych pozwala na szybkie podjęcie działań, które mogą ograniczyć negatywne skutki nawrotu i wspomóc proces zdrowienia. Jakie zatem objawy powinny zwrócić Twoją uwagę? Jak możesz wspierać osoby zmagające się z tym wyzwaniem?

Data publikacji: 05.07.2024
Data aktualizacji: 04.07.2024
Czas czytania: 10
Jakie zmiany w życiu i osobowości wywołuje depresja?
Kategoria bloga:
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Depresja jest chorobą, która często przebiega falami, z okresami poprawy i nawrotów. Nawroty depresji mogą być szczególnie trudne, ponieważ mogą pojawić się nagle i nieoczekiwanie, nawet po długim okresie względnego zdrowia. Nawroty często manifestują się w subtelny sposób, poprzez zmiany w nastroju, energii, wzorcach snu czy zachowaniach społecznych. Świadomość tych sygnałów i odpowiednie działania mogą znacząco wpłynąć na przebieg choroby, umożliwiając szybkie wdrożenie terapii i wsparcia.

Zmiany w zachowaniu spowodowane depresją mogą być różne dla każdej osoby, dlatego istotne jest indywidualne podejście i uważna obserwacja. W artykule omówione zostaną najczęstsze wczesne symptomy, które mogą wskazywać na nawrót depresji, oraz strategie, które mogą pomóc w ich rozpoznaniu i skutecznym radzeniu sobie z chorobą. Zrozumienie tych aspektów jest niezbędne dla osób dotkniętych depresją, ich bliskich oraz specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Czym jest depresja?

Depresja jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które wpływa na samopoczucie, myślenie i codzienne funkcjonowanie. Osoba cierpiąca na depresję doświadcza przedłużającego się smutku, braku energii oraz utraty zainteresowania czynnościami, które kiedyś sprawiały jej przyjemność. To zaburzenie może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego.

Ważnym aspektem depresji jest jej wpływ na różne sfery życia człowieka. Osoby cierpiące na to zaburzenie mogą doświadczać trudności w pracy zawodowej, relacjach interpersonalnych oraz w prowadzeniu normalnego życia codziennego. Zmiany wywołane depresją mogą również prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca, osłabienie układu odpornościowego oraz zaburzenia snu.

Depresja jest złożonym schorzeniem, którego mechanizmy nie są w pełni poznane. Badania nad tym zaburzeniem koncentrują się na różnych aspektach, w tym na roli neuroprzekaźników, czynnikach genetycznych oraz wpływie środowiska.

Niestety nadal depresja jest często stygmatyzowana, co może utrudniać osobom chorym poszukiwanie pomocy. Edukacja i zwiększanie świadomości na temat tego zaburzenia są konieczne dla zmniejszenia tego stygmatu i zapewnienia wsparcia potrzebującym. Pomocne może być także promowanie zdrowego stylu życia, technik relaksacyjnych oraz wsparcia społecznego jako elementów profilaktyki depresji.

Różnice między depresją a krótkotrwałym smutkiem

Depresja i krótkotrwały smutek są dwoma odmiennymi stanami emocjonalnymi, które bywają mylone, jednak ich natura, przyczyny i konsekwencje są zasadniczo różne.

Depresja to poważne schorzenie psychiczne, charakteryzujące się przewlekłym smutkiem, brakiem energii i utratą zainteresowania codziennymi aktywnościami.To stan, który utrzymuje się przez co najmniej dwa tygodnie, ale często trwa miesiącami, a nawet latami. Depresja wpływa na wszystkie aspekty życia jednostki, w tym na zdolność do pracy, relacje interpersonalne i zdrowie fizyczne. To zaburzenie ma głębokie podłoże biologiczne i psychologiczne, często wymaga interwencji medycznej i terapeutycznej, by osoba mogła odzyskać zdrowie psychiczne.

Z kolei krótkotrwały smutek jest naturalną reakcją emocjonalną na trudne lub nieprzyjemne wydarzenia życiowe, takie jak utrata bliskiej osoby, rozstanie, porażka zawodowa czy inne stresujące sytuacje. Smutek jest przejściowy i, choć może być intensywny, zwykle ustępuje wraz z upływem czasu. Osoba doświadczająca krótkotrwałego smutku nadal potrafi cieszyć się życiem, ma zdolność do odczuwania radości i jest w stanie normalnie funkcjonować. Krótkotrwały smutek nie wpływa na życie jednostki w sposób przewlekły i nie wymaga zazwyczaj interwencji medycznej, chociaż wsparcie ze strony bliskich może być pomocne.

Jedną z głównych różnic między depresją a krótkotrwałym smutkiem jest intensywność i czas trwania objawów. Depresja jest przewlekła i wpływa na wiele obszarów życia, podczas gdy smutek jest krótkotrwały i specyficzny dla określonych sytuacji. W dodatku depresja może wystąpić bez wyraźnej przyczyny zewnętrznej, natomiast smutek zazwyczaj jest związany z konkretnym wydarzeniem.

Innym istotnym aspektem jest funkcjonalność. Osoby z depresją często mają poważne trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków, mogą zaniedbywać swoje zdrowie i relacje. Z kolei osoby doświadczające krótkotrwałego smutku mimo trudności są w stanie normalnie funkcjonować i realizować swoje obowiązki.

Rozpoznanie różnic między depresją a krótkotrwałym smutkiem jest istotne dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i leczenia. Podczas gdy smutek jest naturalną częścią ludzkiego doświadczenia i zazwyczaj przemija, depresja wymaga profesjonalnej pomocy, by zapobiec poważnym konsekwencjom zdrowotnym i społecznym.

Jakie zmiany w życiu i osobowości wywołuje depresja?

Depresja wywołuje liczne zmiany w życiu i osobowości, które mogą znacząco wpłynąć na codzienne funkcjonowanie oraz sposób postrzegania siebie i świata. Jedną z najważniejszych zmian jest obniżenie nastroju, które przekłada się na utratę zainteresowania i radości z aktywności, które wcześniej sprawiały przyjemność. Osoby z depresją często tracą motywację do działania, co powoduje zaniedbanie obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych. Brak energii i chroniczne zmęczenie sprawiają, że nawet proste zadania mogą wydawać się przytłaczające.

Depresja wpływa także na zdolności poznawcze. Osoby cierpiące na to zaburzenie mogą doświadczać problemów z koncentracją, pamięcią i podejmowaniem decyzji. Myśli stają się chaotyczne, a zdolność do logicznego myślenia jest osłabiona. To może prowadzić do trudności w pracy zawodowej i edukacji, gdzie wymagana jest stała uwaga i zaangażowanie.

Zmiany w osobowości są kolejnym aspektem depresji. Osoby wcześniej towarzyskie i otwarte mogą stać się wycofane i izolowane. Depresja często powoduje poczucie braku wartości i niską samoocenę, co wpływa na sposób, w jaki dana osoba postrzega siebie i swoje relacje z innymi. Mogą pojawić się uczucia winy i poczucie beznadziejności, które prowadzą do unikania kontaktów społecznych oraz zaniechania działań, które kiedyś były źródłem satysfakcji. Może także wystąpić zwiększona drażliwość i frustracja oraz napięcia w relacjach z bliskimi.

Relacje interpersonalne cierpią z powodu depresji. Ludzie cierpiący na to schorzenie mogą napotykać trudności w budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, co często skutkuje izolacją i poczuciem osamotnienia.

Napięcia i konflikty w rodzinie oraz wśród przyjaciół mogą się nasilać, gdy osoba chora wycofuje się emocjonalnie i fizycznie z interakcji. Częsta jest również utrata zainteresowania intymnością.

Depresja ma również wpływ na zdrowie fizyczne. Stałe uczucie smutku i stresu może prowadzić do problemów ze snem, zmian apetytu oraz dolegliwości somatycznych, takich jak bóle głowy, bóle mięśni czy problemy trawienne. Zmniejszona aktywność fizyczna i zaniedbywanie zdrowych nawyków żywieniowych mogą pogłębiać te problemy.

W życiu zawodowym depresja może prowadzić do spadku produktywności, częstych nieobecności oraz obniżenia jakości wykonywanej pracy. Spadek wydajności w pracy może skutkować utratą pracy lub trudnościami w awansie zawodowym, co dodatkowo pogłębia poczucie beznadziei i niską samoocenę.

Wpływ depresji na codzienne życie

Depresja ma głęboki i wszechstronny wpływ na codzienne życie osób nią dotkniętych, oddziałując na wiele aspektów ich funkcjonowania. To zaburzenie może znacząco ograniczyć zdolność do wykonywania codziennych zadań i obniżyć ogólną jakość życia.

Pierwszym obszarem, w którym depresja wywiera wpływ, jest motywacja i energia. Osoby z depresją często doświadczają chronicznego zmęczenia i braku energii, co utrudnia im podejmowanie nawet prostych czynności, takich jak wstanie z łóżka, przygotowanie posiłku czy dbanie o higienę osobistą. Codzienne zadania, które wcześniej były rutynowe, stają się przytłaczające i wymagają ogromnego wysiłku.

Depresja wpływa również na sferę zawodową i edukacyjną. Trudności z koncentracją, pamięcią i podejmowaniem decyzji mogą prowadzić do spadku wydajności w pracy oraz problemów w nauce. Osoby z depresją mogą mieć trudności z dotrzymywaniem terminów, uczestniczeniem w spotkaniach i realizowaniem zadań, co może skutkować konfliktami w miejscu pracy, utratą zatrudnienia lub niepowodzeniami akademickimi.

Relacje interpersonalne również cierpią z powodu depresji. Osoby zmagające się z tym zaburzeniem często wycofują się z kontaktów społecznych, unikają spotkań z rodziną i przyjaciółmi, co prowadzi do poczucia izolacji i osamotnienia. Zmniejszona aktywność społeczna i trudności w komunikacji mogą powodować napięcia i nieporozumienia w relacjach, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Depresja ma także wpływ na zdrowie fizyczne. Osoby z depresją mogą doświadczać zmian w apetycie i wadze, problemów ze snem, bólów głowy, bólu mięśni i innych dolegliwości somatycznych. Zmniejszona aktywność fizyczna oraz zaniedbywanie zdrowych nawyków żywieniowych mogą prowadzić do pogorszenia ogólnego stanu zdrowia i zwiększonego ryzyka rozwoju chorób przewlekłych.

Codzienne życie osób z depresją jest często naznaczone poczuciem beznadziei i niską samooceną. Negatywne myśli i uczucia mogą dominować ich umysł, co utrudnia podejmowanie decyzji i realizowanie planów na przyszłość. Poczucie braku sensu i perspektyw na poprawę sytuacji może prowadzić do rezygnacji z celów życiowych i marzeń.

Depresja może też wpływać na zdolność do czerpania radości z życia. Osoby dotknięte tym zaburzeniem często tracą zainteresowanie aktywnościami, które wcześniej sprawiały im przyjemność,  jak hobby, sport, czy spotkania towarzyskie. To pogłębia uczucie smutku, tworząc błędne koło, z którego trudno jest się wydostać bez odpowiedniego wsparcia.

Jak wspierać osobę z depresją?

Jak wspierać osobę z depresją?

Wspieranie osoby z depresją jest procesem wymagającym empatii, cierpliwości i odpowiedniej wiedzy. Pomoc bliskiej osobie zmagającej się z tym zaburzeniem może znacząco przyczynić się do jej zdrowienia i poprawy jakości życia.

Najważniejszym aspektem wsparcia jest bycie obecnym i gotowym do wysłuchania. Osoby z depresją często czują się izolowane i niezrozumiane, dlatego istotne jest, aby zapewnić im przestrzeń do wyrażania swoich uczuć i myśli. Słuchanie bez osądzania i oferowanie emocjonalnego wsparcia może przynieść ulgę i poczucie zrozumienia.

Zrozumienie, czym jest depresja, jakie są jej objawy i jak wpływa na życie, może pomóc w lepszym wspieraniu bliskiej osoby. Wiedza na temat tego zaburzenia pozwala na uniknięcie błędnych przekonań i stereotypów oraz na podejmowanie świadomych działań wspierających

Profesjonalne wsparcie jest bardzo ważne w leczeniu depresji. Zachęcanie osoby z depresją do konsultacji z psychologiem, psychiatrą lub terapeutą może być pierwszym krokiem w kierunku jej zdrowienia. Pomocne może być również zaoferowanie towarzyszenia na pierwszą wizytę u specjalisty.

Promowanie zdrowych nawyków, takich jak regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu, może korzystnie wpływać na samopoczucie osoby z depresją. Aktywność fizyczna, na przykład wspólne spacery, może poprawić nastrój i zwiększyć poziom energii.

Depresja to poważne zaburzenie, które nie może być zlekceważone prostymi radami typu „po prostu się rozchmurz” czy „weź się w garść”. Takie podejście może pogłębić uczucie izolacji i niezrozumienia. Ważne jest, aby uznać i szanować uczucia osoby z depresją oraz unikać trywializowania jej doświadczeń. Wpływ depresji na relacje jest jednoznacznie negatywny, dlatego warto dać takiej osobie do zrozumienia, że jest ważna i nie jest w tym wszystkim sama, a jej chorobę można pokonać.

Osoby z depresją mogą mieć trudności z wykonywaniem codziennych zadań. Oferowanie pomocy w takich czynnościach jak gotowanie, sprzątanie czy zakupy może wesprzeć osobę z depresją i pokazać, że nie jest w tym wszystkim sama.

Osoby z depresją często borykają się z niską samooceną. Wzmacnianie pozytywnych cech i sukcesów, choćby najmniejszych, może pomóc w odbudowie poczucia własnej wartości. Należy chwalić postępy i wysiłki, niezależnie od ich skali.

Proces zdrowienia z depresji może być długi i pełen wyzwań. Warto być cierpliwym i wytrwałym w oferowaniu wsparcia, nawet gdy postępy wydają się wolne. Zrozumienie, że nawroty i gorsze dni są częścią procesu zdrowienia, może pomóc w zachowaniu wytrwałości.

Grupy wsparcia dla osób z depresją mogą być cennym źródłem wsparcia emocjonalnego i wymiany doświadczeń. Zachęcanie bliskiej osoby do uczestnictwa w takich grupach może pomóc jej poczuć się mniej samotną i zrozumianą.

Wspieranie osoby z depresją może być wyczerpujące emocjonalnie. Pamiętaj, by  również zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, szukały wsparcia dla siebie i unikały wypalenia. Znalezienie równowagi między pomaganiem a dbaniem o własne potrzeby jest niezbędne dla zachowania własnego zdrowia.

Pomaganie osobie z depresją to proces, który wymaga zaangażowania i empatii. Dzięki świadomemu wsparciu, edukacji i cierpliwości można znacząco wpłynąć na poprawę jej stanu psychicznego i jakości życia.

Metody leczenia depresji

Metody leczenia depresji

Leczenie depresji jest złożonym procesem, który wymaga indywidualnego podejścia, dostosowanego do potrzeb i sytuacji pacjenta. Istnieje wiele skutecznych metod leczenia depresji, które mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu, w zależności od stopnia nasilenia zaburzenia i reakcji na leczenie.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najczęściej stosowanych form terapii w leczeniu depresji. Koncentruje się na rozpoznawaniu i modyfikowaniu negatywnych schematów myślenia oraz zachowań, które sprzyjają depresji.. Terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznać myśli, które wpływają na jego samopoczucie, oraz uczy technik radzenia sobie z nimi.

Terapia interpersonalna koncentruje się na poprawie relacji interpersonalnych pacjenta i umiejętności komunikacyjnych. Uważa się, że problemy w relacjach mogą być istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój i utrzymywanie się depresji. Terapia ta pomaga pacjentowi zrozumieć i poprawić te relacje, co może przyczynić się do zmniejszenia objawów depresji.

Terapia psychodynamiczna z kolei opiera się na założeniu, że depresja może wynikać z nierozwiązanych konfliktów wewnętrznych, często pochodzących z dzieciństwa. Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć te konflikty i ich wpływ na obecne życie, co może prowadzić do poprawy samopoczucia.

Leki antydepresyjne są często stosowane w leczeniu depresji, zwłaszcza w przypadku umiarkowanej i ciężkiej depresji. Wyróżnia się kilka grup leków przeciwdepresyjnych:

 • Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) – są to jedne z najczęściej przepisywanych leków przeciwdepresyjnych, które zwiększają poziom serotoniny w mózgu, co pomaga poprawić nastrój.
 • Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) – podobnie jak SSRI, ale działają także na noradrenalinę.
 • Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TCA) – starsze leki, które są skuteczne, ale mają więcej skutków ubocznych niż SSRI i SNRI.
 • Inhibitory monoaminooksydazy (MAOI) – stosowane rzadziej ze względu na ryzyko interakcji z niektórymi pokarmami i lekami.

 

W przypadku niektórych pacjentów, zwłaszcza tych z depresją dwubiegunową, mogą być stosowane stabilizatory nastroju i leki przeciwlękowe, aby zarządzać objawami.

W przypadku ciężkiej depresji może być stosowana terapia elektrowstrząsowa. Polega na wywołaniu kontrolowanych drgawek elektrycznych w mózgu pacjenta pod znieczuleniem ogólnym. Terapia ta może być bardzo skuteczna w szybkiej poprawie objawów depresji, szczególnie w sytuacjach, gdy istnieje wysokie ryzyko samobójstwa.

Stosowana głównie w leczeniu sezonowego zaburzenia afektywnego (SAD), terapia światłem polega na ekspozycji pacjenta na sztuczne światło o dużej intensywności, które naśladuje światło słoneczne. Pomaga to regulować rytmy okołodobowe i poprawiać nastrój.

Regularna aktywność fizyczna, taka jak spacery, bieganie czy ćwiczenia aerobowe, może znacząco poprawić nastrój i samopoczucie osób z depresją. Ćwiczenia fizyczne zwiększają poziom endorfin, które są naturalnymi „hormonami szczęścia”, oraz pomagają zmniejszyć objawy lęku i stresu.

Techniki takie jak medytacja, joga i trening uważności mogą pomóc w redukcji stresu i poprawie samopoczucia. Mindfulness, czyli praktyka uważności, pomaga pacjentom skupić się na teraźniejszości i zmniejszać negatywne myśli związane z przeszłością i przyszłością.

Silne wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i grup wsparcia ma ogromne znaczenie w procesie zdrowienia. Uczestnictwo w grupach wsparcia pozwala pacjentom dzielić się doświadczeniami i uzyskiwać pomoc od innych, którzy przeżywają podobne trudności.

Zbilansowana dieta bogata w składniki odżywcze, takie jak omega-3, witaminy z grupy B, magnez i cynk, może wspierać zdrowie psychiczne. Unikanie alkoholu i nadmiernego spożycia cukru również może mieć pozytywny wpływ na samopoczucie.

Każdy pacjent jest inny, dlatego tak istotne jest dostosowanie metod leczenia do indywidualnych potrzeb i monitorowanie ich skuteczności. Skuteczna terapia depresji często wymaga łączenia różnych metod i regularnej współpracy z psychologami, psychoterapeutami i lekarzami.

Jak rozpoznawać wczesne objawy nawrotów depresji?

Rozpoznawanie wczesnych objawów nawrotów depresji jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala na szybką interwencję i zapobieganie pogorszeniu stanu zdrowia. Wczesne objawy mogą być subtelne i różnić się od tych, które występowały podczas wcześniejszych epizodów, dlatego tak ważne jest, by osoby z depresją oraz ich bliscy byli świadomi tych sygnałów.

Jednym z pierwszych sygnałów nawrotu depresji może być pogorszenie nastroju, które przejawia się jako uczucie smutku, przygnębienia lub pustki. Osoba chora może stać się bardziej drażliwa, nerwowa lub apatyczna, bez wyraźnego powodu.

Pojawienie się obojętności wobec czynności, które wcześniej sprawiały radość, może być wczesnym znakiem nawrotu depresji. Taka osoba może tracić zainteresowanie hobby, pracą, spotkaniami z przyjaciółmi czy innymi aktywnościami, które wcześniej były źródłem satysfakcji.

Nawroty depresji często wiążą się ze zmianami w nawykach żywieniowych. Może to obejmować zarówno utratę apetytu i spadek wagi, jak i przejadanie się oraz przyrost masy ciała. Obserwacja takich zmian może pomóc w wczesnym rozpoznaniu problemu.

Zaburzenia snu są częstym objawem depresji. Wczesne oznaki nawrotu mogą obejmować trudności w zasypianiu, częste budzenie się w nocy, wczesne budzenie się rano lub nadmierną senność. Każda zmiana w regularnych wzorcach snu powinna być uważnie monitorowana.

Chroniczne zmęczenie i brak energii mogą wskazywać na powrót depresji. Chory może czuć się wyczerpany, nawet po odpowiedniej ilości snu, i mieć trudności z wykonywaniem codziennych obowiązków.

Wczesne objawy nawrotu depresji mogą obejmować problemy z koncentracją, pamięcią i podejmowaniem decyzji. Chory może zauważyć, że ma trudności z skupieniem uwagi na zadaniach, które wcześniej wykonywała bez problemu.

Powrót negatywnych myśli, poczucia beznadziejności, winy czy niskiej samooceny może być wczesnym sygnałem nawrotu depresji. Ktoś taki może zaczynać myśleć, że jego życie nie ma sensu lub że nie jest w stanie sprostać swoim obowiązkom.

Osoba z nawrotem depresji może zacząć unikać kontaktów społecznych, izolować się od rodziny i przyjaciół oraz rezygnować z udziału w spotkaniach towarzyskich. Wycofanie społeczne może być objawem pogarszającego się stanu psychicznego.

Nawroty depresji mogą objawiać się również w postaci fizycznych dolegliwości, takich jak bóle głowy, bóle mięśni, problemy trawienne czy uczucie ogólnego dyskomfortu. Te objawy często są niespecyficzne, ale ich pojawienie się w połączeniu z innymi symptomami może wskazywać na nawrót depresji.

Przy nawrocie choroby człowiek może stać się bardziej drażliwy i napięty, reagując z większą złością lub frustracją na sytuacje, które wcześniej były dla niej neutralne lub mniej stresujące.

Rozpoznanie wczesnych objawów nawrotu depresji wymaga uwagi i wrażliwości na subtelne zmiany w zachowaniu i samopoczuciu. Wczesna interwencja może zapobiec pełnoobjawowym nawrotom depresji.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test