Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo 1
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo 2
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek Zacisze
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Jak wspierać dziecko w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości

W budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości niezwykle ważną rolę odgrywają rodzice. To oni są pierwszymi mentorami, którzy kształtują przekonania i przekazują narzędzia niezbędne do rozwoju pewności siebie. W tym poradniku znajdziesz praktyczne wskazówki, jak skutecznie wspierać dziecko w budowaniu silnego fundamentu samooceny, który będzie towarzyszyć mu przez całe życie.

Data publikacji: 13.10.2023
Data aktualizacji: 16.10.2023
Czas czytania: 8
Jak wspierać dziecko w budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości
Kategoria bloga:
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Poczucie własnej wartości stanowi nieodzowny element zdrowego rozwoju każdego dziecka. To przekonanie o własnej ważności, które kształtuje relacje, podejmowanie decyzji oraz sposób radzenia sobie z trudnościami. Dlatego tak ważne jest, by rodzice byli świadomi roli, jaką odgrywają w kształtowaniu tej cechy. Niniejszy poradnik dedykowany jest właśnie im, oferując praktyczne wskazówki oraz sprawdzone strategie, jak wspierać swoje dziecko w procesie budowania zdrowego poczucia własnej wartości. Odkryjmy razem kluczowe aspekty tego procesu i nauczmy się skutecznych technik, które pomogą dzieciom stawiać pewne kroki na drodze do zdrowego poziomu pewności siebie.

Czym jest poczucie własnej wartości? Dlaczego jest tak ważne?

Czym jest poczucie własnej wartości? Dlaczego jest tak ważne?

Poczucie własnej wartości jest fundamentem psychicznego i emocjonalnego dobrostanu. To subiektywna ocena, jaką każdy ma o sobie samym, i jest kluczowym elementem tożsamości. To Twoje własne przekonanie, czy w swoich własnych oczach masz wartość, czy jesteś ważny, godny szacunku i akceptacji, zarówno dla siebie, jak i dla innych.

Jednak poczucie własnej wartości to nie tylko kwestia subiektywnej oceny, ale także efekt Twoich doświadczeń, relacji i otoczenia społecznego. Odnosisz je do osiągnięć, sukcesów, ale też do porażek i trudności, z jakimi się mierzysz. Poczucie własnej wartości kształtuje Twoje zachowania, wybory i aspiracje.

Poczucie własnej wartości to zdolność do akceptacji siebie takim, jakim jesteś, z zarówno mocnymi, jak i słabymi stronami. To zdolność do czerpania radości i satysfakcji z własnych osiągnięć, bez względu na to, czy są to wielkie sukcesy czy drobne zwycięstwa. To także umiejętność radzenia sobie z krytyką i porażkami, bez tracenia przy tym wiary w siebie.

Poczucie własnej wartości odgrywa fundamentalną rolę w relacjach z innymi ludźmi. Osoby o silnym poczuciu własnej wartości są zazwyczaj bardziej odważne w wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb, co sprzyja budowaniu głębszych i bardziej autentycznych relacji. Mają również większą zdolność do empatii i szacunku wobec innych, ponieważ nie potrzebują podnosić swojej wartości kosztem innych.

Brak poczucia własnej wartości może prowadzić do wielu problemów emocjonalnych i społecznych. Może skutkować depresją, lękiem, problemami w relacjach czy uzależnieniami. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości mogą unikać wyzwań i ryzyka, bojąc się porażki lub odrzucenia.

Dlatego tak istotne jest budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości. To proces, który wymaga czasu i wysiłku, ale może przynieść ogromne korzyści dla naszego samopoczucia i jakości życia. Warto pamiętać, że każdy ma w sobie potencjał do rozwoju i wzrostu, i zasługuje na szacunek i akceptację, zarówno ze strony innych, jak i samego siebie.

Jak na poczucie własnej wartości wpływa samoocena?

Poczucie własnej wartości i samoocena, choć są ze sobą powiązane, mają swoje odrębne znaczenia oraz wpływ na samopoczucie i rozwój osobisty.

Samoocena to umiejętność obiektywnej oceny mocnych i słabych stron, umiejętności oraz wiedzy. Stanowi to narzędzie pozwalające Ci spojrzeć na siebie z dystansem, dostrzec osiągnięcia oraz te obszary, które jeszcze wymagają pracy. Samoocena jest ważna, bowiem wspomaga Twój rozwój i doskonalenie.

Poczucie własnej wartości natomiast to głębsza ocena samego siebie jako jednostki ludzkiej. To subiektywne przekonanie o Twojej wartości jako osób, o Twoim prawie do szacunku, miłości oraz akceptacji, zarówno ze strony swojej własnej, jak i innych. Poczucie własnej wartości nie powinno podlegać ocenie Twoich umiejętności, wiedzy czy osiągnięć. To pewność, że jesteś ważny i cenny, niezależnie od tego, co potrafisz lub osiągasz.

Wpływ samooceny na poczucie własnej wartości jest istotny. Gdy samoocena jest niska, może to podkopać Twoje poczucie wartości, prowadząc do wątpienia w siebie i swoje możliwości. Jednak ważne jest zrozumienie, że samoocena to umiejętność, którą można rozwijać i wzmacniać poprzez naukę, praktykę oraz życiowe doświadczenia.

Stąd tak istotne jest rozróżnienie między tymi dwoma koncepcjami. Samoocena to narzędzie do rozwoju i doskonalenia, podczas gdy poczucie własnej wartości stanowi fundament Twojego psychicznego dobrostanu, niezależny od umiejętności i osiągnięć. To głęboka pewność, że jesteś wartościowy taki jaki jesteś.

Niskie poczucie własnej wartości u dzieci – objawy

Niskie poczucie własnej wartości u dzieci – objawy

Poczucie własnej wartości stanowi fundament zdrowego rozwoju emocjonalnego i społecznego każdego dziecka. Jest to subiektywna ocena, jaką maluch ma o sobie samym, i odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości i samoświadomości.

Niestety, niekiedy zdarza się, że dzieci mogą borykać się z niskim poczuciem własnej wartości. W jaki sposób niskie poczucie własnej wartości objawia się u dzieci? Dziecko z niskim poczuciem własnej wartości może:

 • Unikać wyzwań i ryzyka – dziecko z niskim poczuciem wartości może przejawiać tendencję do unikania sytuacji, w których mogłoby stanąć w obliczu ryzyka lub konieczności przezwyciężenia trudności. Boi się porażki i krytyki, co prowadzi do ograniczania swojego potencjału i rozwijania umiejętności.
 • Nie mieć wiary we własne umiejętności – pomimo posiadania zdolności i kompetencji, dziecko o niskim poczuciu wartości może nie wierzyć w siebie. Często bagatelizuje własne osiągnięcia i nie docenia swojego potencjału.
 • Mieć niską samoocenę – dziecko może nieodpowiednio oceniać swoją wartość jako jednostki. Może uważać, że nie jest warte uwagi czy szacunku, co wpływa negatywnie na budowanie pozytywnych relacji i poczucia własnej wartości.
 • Być nadmiernie zależnym od ocen innych – dziecko z niskim poczuciem wartości często podporządkowuje swoją samoocenę opiniom i ocenom innych osób. Wyszukuje ciągłej afirmacji, czując się niepewnie, gdy nie otrzymuje jej w wystarczającym stopniu.
 • Tendencyjne porównywać się z innymi – dziecko może często porównywać siebie z rówieśnikami, często w sposób niekorzystny dla siebie. To może prowadzić do poczucia niższości i frustracji.
 • Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji – niskie poczucie wartości może utrudniać dziecku nawiązywanie zdrowych i stabilnych relacji z innymi. Bojąc się odrzucenia, może wycofywać się lub zachowywać się agresywnie.

Niskie poczucie własnej wartości ma znaczący wpływ na rozwój dziecka. Może wpłynąć na jego osiągnięcia szkolne, zdolność do rozwiązywania problemów oraz na rozwijanie zdolności społecznych. Dlatego też jest istotne, by rodzice, opiekunowie i nauczyciele byli wyczuleni na te symptomy i starali się wspierać dziecko w budowaniu pozytywnej samooceny i poczucia własnej wartości. Poprzez wsparcie, zrozumienie i wzmacnianie pozytywnych cech, można pomóc dziecku rozwijać pewność siebie i zaufanie do siebie samego.

Zachowania, które sprawiają, że rodzice obniżają poczucie wartości dziecka

Rodzice i opiekunowie to osoby, które mają niesamowicie duży wpływ na to, jak dziecko postrzega samo siebie. Jednak istnieją pewne zachowania, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwijające się poczucie własnej wartości dziecka. Oto niektóre z nich:

 • Brak granic w wychowaniu – brak jasnych i konsekwentnych granic może sprawić, że dziecko poczuje się zagubione i niepewne. Bez granic, które wyznaczają bezpieczne ramy, trudno jest rozwijać poczucie własnej wartości.
 • Komunikacja w sposób autorytarny – nadmierne stosowanie kontroli, nakazów i zakazów może sprawić, że dziecko będzie odczuwać brak autonomii i samodzielności. W dłuższej perspektywie może to wpłynąć na jego poczucie własnej wartości, gdyż nie będzie czuło się szanowane jako osoba zdolna do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji.
 • Gaslighting, bagatelizowanie, zaprzeczanie emocjom dzieci – ignorowanie lub bagatelizowanie uczuć i potrzeb dziecka może sprawić, że poczucie własnej wartości będzie osłabiane. Dziecko może zaczynać wątpić w swoją ważność oraz zdolność do wyrażania siebie. Komunikaty typu: „histeryzujesz!”, „przesadzasz!”, „coś zmyślasz, nic takiego nie było!” – bardzo źle działają na dzieci.
 • Miłość warunkowa zamiast bezwarunkowej – jeżeli rodzice łączą miłość do dziecka z osiągnięciami lub zachowaniem, może to prowadzić do poczucia, że wartość dziecka jest uzależniona od spełniania oczekiwań. Dziecko powinno czuć się kochane i akceptowane niezależnie od tego, co osiąga.
 • Porównywanie z innymi – częste porównywanie dziecka z innymi może prowadzić do poczucia niższości. Każde dziecko jest unikalne i ma swoje mocne strony – porównywanie może sprawić, że nie będzie czuło się akceptowane za siebie.
 • Brak wsparcia w trudnych sytuacjach – jeżeli rodzice nie okazują zrozumienia i wsparcia, gdy dziecko przeżywa trudności, może to sprawić, że poczucie własnej wartości zostanie osłabione. Dziecko potrzebuje wiedzieć, że może liczyć na wsparcie rodziców w trudnych chwilach.

Warto pamiętać, że rola rodziców jest niezwykle ważna w kształtowaniu poczucia własnej wartości dziecka. Dając im wsparcie, akceptację i miłość, można pomóc w budowaniu zdrowej samooceny i pewności siebie, które są fundamentem udanego rozwoju osobistego.

Jak zwiększyć samoocenę u dziecka? Jak dbać o wysokie poczucie wartości dziecka?

Jak zwiększyć samoocenę u dziecka? Jak dbać o wysokie poczucie wartości dziecka?

Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dziecka to proces, który wymaga uwagi, cierpliwości i zrozumienia ze strony rodziców. Jak można pomóc dziecku w dbaniu o wysokie, zdrowe poczucie wartości?

Kochaj w sposób absolutny i bezwarunkowy

Najważniejszym fundamentem rozwoju zdrowej samooceny u dziecka jest bezwarunkowa miłość. Dziecko powinno wiedzieć, że jest kochane niezależnie od swoich osiągnięć czy zachowań. To przekonanie stanowi podstawę, na której można zbudować silne poczucie własnej wartości.

Komunikuj się w sposób szczery i otwarty

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w wzmacnianiu samooceny. Ważne jest wyrażanie uczucia w sposób jasny i otwarty, zapewniając dziecko, że jest wyjątkowe i ważne. Dzięki temu buduje się w dziecku poczucie akceptacji i wartości.

Doceniaj wysiłek i zaangażowanie

Podkreślanie wysiłku, jaki dziecko wkłada w swoje działania, to duży krok w kierunku budowania pewności siebie. Ważne jest jednak, by chwalenie było proporcjonalne i adekwatne do osiągnięć. To zachęca dziecko do dalszego wysiłku i rozwijania umiejętności.

Pamiętaj, że emocje to ważna część bycia człowiekiem

Pozwól dziecku na wyrażanie swoich emocji i pomóż mu je nazywać. To daje mu przestrzeń do zrozumienia i akceptowania swoich uczuć. W ten sposób, dziecko uczy się, że ma prawo do swoich emocji i że są one ważne.

Unikaj porównywania

Porównywanie dziecka z innymi może prowadzić do poczucia niższości. Dlatego ważne jest unikanie tego typu komentarzy. Akceptuj dziecko za jego własną unikalność i doceniaj jego indywidualne osiągnięcia.

Bądź uważny i obecny w życiu dziecka

Bądź otwarty na potrzeby i sygnały, jakie wysyła dziecko. Pamiętaj, że obecność i zaangażowanie rodzica w życie dziecka ma ogromne znaczenie dla budowania zaufania i poczucia własnej wartości.

Akceptuj dziecko takim, jakie jest

Niezależnie od wszystkiego, akceptuj dziecko w pełni. To, że ma swoje mocne i słabe strony, jest naturalne i nie zmienia jego wartości jako osoby. Dziecko powinno czuć, że jest cenione za to, kim jest.

Pozwól dziecku na podejmowanie decyzji i szanuj jego wybory

Pozwól dziecku podejmować decyzje, nawet te małe. To daje mu poczucie kontroli i samodzielności, co przekłada się na wzmacnianie samooceny. Szanuj też decyzje podjęte przez dziecko, nawet jeśli dziecko nie wybrało czegoś, na co Ty byś się zdecydował.

Zaakceptuj brak kontroli nad pewnymi sytuacjami

Zdaj sobie sprawę z tego, że nie nad wszystkim masz kontrolę, pogódź się z tym i naucz tego dziecko. Nauczenie dziecka akceptacji sytuacji, które nie zawsze są pod jego kontrolą ma ogromne znaczenie.

Rozwijanie zdrowej samooceny to proces, który wymaga czasu, zrozumienia i cierpliwości. Jednak efekty są nieocenione, ponieważ silna i zdrowa samoocena to podstawa do osiągania sukcesów oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji w przyszłości.

 

 

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test