Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Mutyzm u dzieci – przyczyny, objawy, terapia

Mutyzm dziecięcy to zaburzenie komunikacyjne, które może znacząco wpływać na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. W jego wyniku dzieci, które w innych okolicznościach potrafią swobodnie mówić, nagle milkną w określonych sytuacjach, co prowadzi do frustracji zarówno u nich samych, jak i u ich bliskich. Jakie są przyczyny mutyzmu, jak go rozpoznać i przede wszystkim, jak skutecznie wspierać dziecko z tym zaburzeniem? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te pytania oraz praktyczne wskazówki dotyczące terapii i codziennego wsparcia.

Data publikacji: 03.06.2024
Data aktualizacji: 01.06.2024
Czas czytania: 10
Mutyzm u dzieci – przyczyny, objawy, terapia
Kategoria bloga:
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Mutyzm dziecięcy, a szczególnie jego forma selektywna, to zjawisko, które budzi wiele pytań i obaw. Choć może się wydawać, że dziecko po prostu „nie chce mówić”, rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Mutyzm selektywny, polegający na milczeniu w określonych sytuacjach społecznych, wynika z głęboko zakorzenionego lęku i często jest mylnie interpretowany jako zwykła nieśmiałość czy upór. Natomiast mutyzm całkowity, chociaż rzadszy, objawia się brakiem mowy w każdych okolicznościach, co jeszcze bardziej komplikuje codzienne funkcjonowanie dziecka.

Zrozumienie mutyzmu wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia zarówno czynniki emocjonalne, społeczne, jak i biologiczne. Ważne jest, by nie tylko rozpoznać i zdiagnozować to zaburzenie, ale również wdrożyć odpowiednie metody terapii oraz zapewnić dziecku wsparcie na co dzień. Tylko w ten sposób możemy pomóc dzieciom przełamać bariery komunikacyjne i umożliwić im pełny rozwój.

Czym jest mutyzm u dzieci?

Mutyzm u dzieci jest złożonym zjawiskiem, które często budzi wiele pytań i nieporozumień. To stan, w którym dziecko, mimo normalnych zdolności mowy, nie jest w stanie mówić w określonych sytuacjach społecznych. Może to być szczególnie zauważalne w środowisku szkolnym, gdzie dziecko milczy, choć w domu swobodnie rozmawia z rodziną.

Mutyzm jest ściśle związany z lękiem i stresem, a jego skutki mogą wpływać na rozwój społeczny, emocjonalny i edukacyjny dziecka. To nie tylko kwestia niechęci do mówienia – dla dzieci z mutyzmem, mówienie w pewnych sytuacjach może być wręcz niemożliwe. Ten stan często prowadzi do nieporozumień ze strony nauczycieli, rówieśników i nawet rodziny, którzy mogą mylnie interpretować zachowanie dziecka jako upór lub bycie niegrzecznym. Próby zmuszenia do mówienia i niezrozumienie istoty problemu mogą wyzwalać też agresję u dzieci.

Ważne jest, by rozumieć, że mutyzm nie jest wyborem dziecka. To poważny problem, który wymaga zrozumienia, empatii i odpowiedniego wsparcia. Podejście do dziecka z mutyzmem wymaga cierpliwości oraz współpracy ze specjalistami, żeby pomóc mu przezwyciężyć trudności i rozwijać się w zdrowym, wspierającym środowisku.

Mutyzm można rozpatrywać jako odpowiedź na sytuacje wywołujące silny lęk. Dzieci mogą czuć się przytłoczone nowymi sytuacjami, nieznanymi osobami lub presją społeczną, co skutkuje ich milczeniem. Jest to sposób, w jaki organizm dziecka radzi sobie z intensywnymi emocjami i próbą kontrolowania otaczającej rzeczywistości.

Jeśli twoje dziecko wykazuje objawy mutyzmu, należy podjąć odpowiednie kroki w celu zrozumienia i wsparcia tego stanu.

Mutyzm selektywny a mutyzm całkowity

Mutyzm selektywny i mutyzm całkowity to dwa różne rodzaje mutyzmu, które wpływają na zdolność dziecka do komunikacji werbalnej, ale różnią się w zakresie i kontekście, w którym występują. Zrozumienie tych różnic jest istotne dla odpowiedniego podejścia do diagnozy i wsparcia dzieci borykających się z tymi problemami.

Mutyzm selektywny to stan, w którym dziecko jest w stanie mówić normalnie w niektórych sytuacjach, ale milczy w innych. Na przykład, dziecko może rozmawiać swobodnie w domu z rodziną, ale nie wydobyć z siebie słowa w szkole lub w obecności obcych. Mutyzm selektywny często wynika z lęku społecznego i może być spowodowany sytuacjami, które wywołują silny stres i niepewność. To zaburzenie zwykle pojawia się w dzieciństwie, często w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, i może utrzymywać się przez wiele lat, jeśli nie zostanie odpowiednio rozpoznane i leczone.

Mutyzm całkowity jest znacznie rzadszy i charakteryzuje się całkowitym brakiem mowy we wszystkich sytuacjach. Dziecko z mutyzmem całkowitym nie mówi ani w domu, ani w szkole, ani w żadnych innych okolicznościach. Ten typ mutyzmu może być związany z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, neurologicznymi lub rozwojowymi. W takich przypadkach konieczna jest intensywna interwencja specjalistyczna, obejmująca zarówno wsparcie psychologiczne, jak i potencjalne badania neurologiczne.

Rozróżnienie między mutyzmem selektywnym a całkowitym jest istotne, ponieważ wpływa na podejście terapeutyczne i strategię wsparcia dziecka. W przypadku mutyzmu selektywnego, interwencje często koncentrują się na redukcji lęku społecznego i budowaniu pewności siebie w określonych sytuacjach. Terapeuci mogą używać technik behawioralnych, takich jak stopniowe wystawianie na sytuacje wywołujące lęk oraz wzmacnianie pozytywnych zachowań werbalnych.

W przypadku mutyzmu całkowitego, terapia jest bardziej złożona i wieloaspektowa. Może obejmować szerokie podejście diagnostyczne, by wykluczyć inne poważne zaburzenia psychiczne, oraz intensywną terapię indywidualną i rodzinną. Tu ważne jest zrozumienie głębszych przyczyn milczenia i dostosowanie strategii terapeutycznych do unikalnych potrzeb dziecka.

Przyczyny mutyzmu u dzieci

Mutyzm u dzieci, zarówno selektywny, jak i całkowity, ma swoje źródła w złożonych i wieloaspektowych przyczynach. Przyczyny mutyzmu mogą być różnorodne i często współistnieją, tworząc skomplikowany obraz wpływów emocjonalnych, społecznych i biologicznych.

Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do rozwoju mutyzmu jest lęk społeczny. Dzieci dotknięte tym problemem często doświadczają intensywnego stresu w sytuacjach społecznych, co może prowadzić do paraliżu mowy w obecności innych osób. Lęk społeczny może być wywołany przez różne sytuacje, takie jak nowe środowisko, obecność nieznajomych osób, czy obawa przed oceną i krytyką.

Trauma i negatywne doświadczenia również mogą przyczyniać się do rozwoju mutyzmu. Dzieci, które doświadczyły trudnych przeżyć, takich jak przemoc, zaniedbanie emocjonalne, śmierć w rodzinie czy rozwód rodziców, mogą reagować na te sytuacje poprzez wycofanie się i milczenie. Traumatyczne wydarzenia mogą zaburzać poczucie bezpieczeństwa dziecka, co przekłada się na jego zdolność do komunikacji werbalnej.

A jak wygląda ten problem w relacji mutyzm a genetyka? Czynniki genetyczne i rodzinne również odgrywają rolę w rozwoju mutyzmu. W rodzinach, gdzie występuje wysoki poziom lęku lub zaburzeń emocjonalnych, dzieci mogą być bardziej podatne na rozwinięcie mutyzmu. Badania wskazują na pewną dziedziczność cech związanych z lękiem i zaburzeniami komunikacyjnymi, co może predysponować dziecko do tego rodzaju trudności.

Opóźnienia w rozwoju mowy i języka mogą również przyczyniać się do mutyzmu, zwłaszcza jeśli dziecko doświadcza trudności w komunikacji werbalnej. Problemy z artykulacją, ograniczony zasób słownictwa czy trudności w zrozumieniu i używaniu języka mogą sprawić, że dziecko unika mówienia w sytuacjach, gdzie czuje się niepewnie.

Czynniki środowiskowe, takie jak dynamika rodzinna, styl wychowania czy atmosfera w szkole, mogą również wpływać na rozwój mutyzmu. Dzieci wychowujące się w środowisku pełnym stresu, napięcia czy braku wsparcia emocjonalnego mogą być bardziej narażone na rozwinięcie tego zaburzenia.

Niezwykle ważne jest zrozumienie, że przyczyny mutyzmu są często złożone i wzajemnie się przenikają. Dlatego tak istotne jest, by podejście do diagnozy i terapii było holistyczne, uwzględniające zarówno aspekty emocjonalne, społeczne, jak i biologiczne. Współpraca z multidyscyplinarnym zespołem specjalistów może pomóc w dokładnym zrozumieniu indywidualnych potrzeb dziecka i stworzeniu efektywnego planu wsparcia.

Objawy mutyzmu u dzieci

Mutyzm u dzieci to złożone zaburzenie komunikacyjne, które objawia się w specyficzny sposób, zależnie od kontekstu społecznego i emocjonalnego. Dzieci z mutyzmem mogą wykazywać różnorodne objawy, które są zauważalne w różnych sytuacjach i środowiskach. Wczesne rozpoznanie tych objawów jest ważne – to właśnie ono pozwoli zapewnić dziecku odpowiednie wsparcie i terapię.

Mutyzm selektywny, będący najczęstszą formą tego zaburzenia, charakteryzuje się tym, że dziecko mówi swobodnie w niektórych sytuacjach, na przykład w domu, ale milczy w innych, takich jak szkoła czy publiczne miejsca. Najważniejszym objawem jest konsekwentne milczenie w określonych sytuacjach społecznych, mimo że dziecko posiada odpowiednie zdolności językowe. Dzieci z mutyzmem selektywnym mogą komunikować się za pomocą gestów, mimiki lub pisania, ale unikają mówienia.

Mutyzm całkowity, choć rzadszy, objawia się całkowitym brakiem mowy we wszystkich sytuacjach. Dzieci dotknięte mutyzmem całkowitym nie komunikują się werbalnie ani w domu, ani w szkole, ani w żadnych innych sytuacjach społecznych.

Objawy towarzyszące mutyzmowi

Objawy towarzyszące mutyzmowi

Mutyzm u dzieci nie ogranicza się jedynie do braku mowy. Często towarzyszą mu różnorodne objawy emocjonalne, behawioralne i fizyczne, które dodatkowo wpływają na funkcjonowanie dziecka. Wśród nich wymienić można:

 • Lęk i niepokój – dzieci z mutyzmem często wykazują wysoki poziom lęku, zwłaszcza w sytuacjach społecznych. Mogą być niezwykle nieśmiałe, wycofane i unikać kontaktu wzrokowego. Pomoc dziecku z lękami już na wczesnym etapie to też profilaktyka mutyzmu
 • Zaburzenia zachowania – niektóre dzieci mogą wykazywać trudności w zachowaniu, takie jak unikanie sytuacji społecznych, odmowa chodzenia do szkoły czy nadmierne przywiązanie do rodziców lub opiekunów.
 • Problemy emocjonalne – często u dzieci z mutyzmem obserwuje się objawy depresji, niskiej samooceny i trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Dzieci mogą czuć się odizolowane i niezrozumiane.
 • Zaburzenia fizyczne – stres związany z mutyzmem może manifestować się również fizycznie, w postaci bólów brzucha, bólów głowy czy innych dolegliwości somatycznych.
 • Perfekcjonizm – niektóre dzieci z mutyzmem mogą wykazywać skłonności do perfekcjonizmu, co dodatkowo zwiększa ich lęk przed mówieniem, z obawy przed popełnieniem błędu.
 • Problemy w nauce – mutyzm może wpływać na wyniki w nauce, ponieważ dziecko może unikać angażowania się w aktywności wymagające mówienia, takie jak odpowiedzi ustne czy prezentacje.
 • Brak spontanicznej komunikacji – dzieci z mutyzmem rzadko inicjują rozmowy i mogą wydawać się zamknięte w sobie, nawet jeśli są w znajomym środowisku.

Rozpoznanie mutyzmu i objawów towarzyszących wymaga wnikliwej obserwacji i zrozumienia, że milczenie dziecka nie jest jego wyborem, lecz objawem głębszych problemów emocjonalnych. Ważne jest, aby nie wywierać presji na dziecko, lecz wspierać je w atmosferze zrozumienia i akceptacji. Współpraca z psychologiem dziecięcym, logopedą oraz nauczycielami może pomóc w stworzeniu bezpiecznego środowiska, które umożliwi dziecku stopniowe przełamywanie barier komunikacyjnych.

Diagnostyka mutyzmu u dzieci

Diagnoza mutyzmu u dzieci to skomplikowany proces, który wymaga współpracy wielu specjalistów oraz dokładnej obserwacji zachowań dziecka w różnych sytuacjach. Wczesne rozpoznanie mutyzmu jest bardzo ważne dla skutecznej interwencji i wsparcia dziecka w jego rozwoju komunikacyjnym i emocjonalnym. Dlatego odpowiednio przeprowadzona diagnostyka mutyzmu jest tak istotna.

Pierwszym krokiem w diagnostyce mutyzmu jest zgłoszenie problemu przez rodziców, nauczycieli lub opiekunów. Zazwyczaj to oni jako pierwsi zauważają, że dziecko milczy w określonych sytuacjach, mimo że w innych okolicznościach mówi swobodnie. Ważne jest, by te obserwacje zostały dokładnie opisane i przekazane specjalistom.

Następnie konieczna jest wizyta u psychologa dziecięcego lub psychiatry, którzy specjalizują się w zaburzeniach komunikacji i lęku. Specjalista przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami i, jeśli to możliwe, z dzieckiem, aby uzyskać pełny obraz sytuacji. Ważne jest zebranie informacji na temat historii rozwoju dziecka, jego zachowań w różnych sytuacjach oraz ewentualnych doświadczeń traumatycznych.

Podczas procesu diagnostycznego stosuje się różnorodne narzędzia i techniki oceny. Skale i kwestionariusze oceniające poziom lęku, zachowań społecznych i komunikacyjnych dziecka. Narzędzia te pomagają w ocenie, czy objawy mutyzmu są związane z lękiem społecznym lub innymi zaburzeniami.

Prowadzona może być też obserwacja bezpośrednia dziecka w różnych sytuacjach społecznych, zarówno w szkole, jak i w domu. Specjalista może odwiedzić dziecko w jego naturalnym środowisku, aby lepiej zrozumieć, jak reaguje na różne bodźce i sytuacje.

Również  ocena zdolności językowych dziecka jest niezbędna, aby wykluczyć ewentualne problemy związane z rozwojem mowy i języka, które mogą przyczyniać się do mutyzmu.

W procesie diagnostycznym ważne jest również wykluczenie innych zaburzeń, które mogą mieć podobne objawy. Mogą to być zaburzenia rozwojowe, takie jak autyzm, zaburzenia lękowe, depresja czy opóźnienia w rozwoju mowy.

Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji i przeprowadzeniu odpowiednich badań, specjalista może postawić diagnozę mutyzmu selektywnego lub całkowitego. Na podstawie diagnozy opracowywany jest indywidualny plan terapeutyczny, który może obejmować terapię behawioralną, terapię mowy, a także wsparcie psychologiczne dla dziecka i jego rodziny.

Pamiętaj, że diagnoza mutyzmu to proces wymagający czasu, cierpliwości i współpracy wielu osób. Wczesne rozpoznanie i podjęcie odpowiednich kroków terapeutycznych może znacząco poprawić jakość życia dziecka, pomagając mu przezwyciężyć lęk i rozwijać umiejętności komunikacyjne w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Terapia mutyzmu u dzieci

Terapia mutyzmu u dzieci

Terapia mutyzmu u dzieci jest złożonym procesem, który wymaga indywidualnego podejścia, zaangażowania różnych specjalistów oraz współpracy z rodziną. Głównym celem terapii jest pomoc dziecku w przezwyciężeniu lęku przed mówieniem i rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach społecznych.

Jedną z najskuteczniejszych metod terapii mutyzmu jest psychoterapia dziecięca. Terapia behawioralna, która koncentruje się na stopniowym eksponowaniu dziecka na sytuacje wywołujące lęk oraz wzmacnianiu pozytywnych zachowań. Terapeuta może stosować techniki takie jak:

 • Desensytyzacja – stopniowe wystawianie dziecka na coraz trudniejsze sytuacje społeczne w kontrolowany sposób, aby zredukować lęk i zwiększyć pewność siebie.
 • Modelowanie – demonstrowanie przez terapeutę lub rówieśników odpowiednich zachowań komunikacyjnych, które dziecko może naśladować.
 • Systematyczne wzmacnianie – nagradzanie dziecka za każdy krok w kierunku mówienia, co może obejmować zarówno werbalne pochwały, jak i konkretne nagrody.

Logopeda również odgrywa niezwykle ważną rolę w terapii mutyzmu, pomagając dziecku rozwijać umiejętności językowe i artykulacyjne. Terapia mowy może obejmować:

 • Ćwiczenia artykulacyjne – poprawa wymowy i płynności mowy, co może zwiększyć pewność siebie dziecka w sytuacjach komunikacyjnych.
 • Zajęcia językowe – rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania zdań, co może ułatwić dziecku komunikację w różnych kontekstach.

Także terapia poznawczo-behawioralna jest często stosowana w leczeniu mutyzmu, ponieważ pomaga dziecku zrozumieć i zmienić negatywne myśli i przekonania, które przyczyniają się do lęku przed mówieniem. Psychoterapia poznawczo-behawioralna może obejmować:

 • Pracę nad myślami – identyfikowanie i modyfikowanie irracjonalnych myśli i przekonań, które wywołują lęk.
 • Trening umiejętności społecznych – nauka i praktyka umiejętności niezbędnych do efektywnej komunikacji i interakcji społecznych.

Terapia mutyzmu nie kończy się na sesjach terapeutycznych. Liczy się również wsparcie rodziny – mutyzm to problem, który dotyka całych rodzin, a dziecko bardzo potrzebuje akceptacji.

Jak wspierać dziecko z mutyzmem na co dzień?

Wspieranie dziecka z mutyzmem na co dzień jest niezwykle istotne dla jego rozwoju i dobrego samopoczucia. Codzienne działania, podejście rodziców oraz otoczenie mogą znacząco wpłynąć na postępy w terapii i poprawę umiejętności komunikacyjnych dziecka.

Najważniejsze jest stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji. Dziecko z mutyzmem powinno czuć, że jest kochane i akceptowane niezależnie od swoich trudności z mówieniem. Nie zmuszaj dziecka do mówienia. Zamiast tego, dawaj mu czas i przestrzeń, aby mogło się otworzyć w swoim tempie.

Musisz też zrozumieć, że mutyzm to nie wybór dziecka, ale jego reakcja na lęk. Okaż cierpliwość i wsparcie w trudnych momentach. Jeśli dziecko nie jest gotowe do mówienia, zachęcaj je do komunikacji niewerbalnej. Gesty, mimika, rysowanie lub pisanie mogą być skutecznymi narzędziami komunikacji. Także pytania zamknięte, na które dziecko może odpowiedzieć kiwnięciem głowy lub pokazaniem na coś, są mniej stresujące.

Pomocne mogą być również obrazki i karty z pytaniami, które ułatwią dziecku wyrażenie myśli i potrzeb. Doceniaj i nagradzaj każde, nawet najmniejsze, postępy dziecka w komunikacji. Pozytywne wzmocnienie może zachęcić dziecko do dalszych prób.

Pochwal dziecko za każdy wysiłek związany z komunikacją, niezależnie od tego, jak mały może się wydawać. Proste nagrody, takie jak naklejki, dodatkowy czas na zabawę czy małe prezenty, mogą być motywujące. Dzieci z mutyzmem często mają niską samoocenę. Wspieraj rozwój pewności siebie poprzez pozytywne doświadczenia i zachęcaj do podejmowania małych kroków.

Angażuj dziecko w zajęcia, które lubi i w których czuje się pewnie. Może to być rysowanie, sport, czy zabawa z rówieśnikami. Pozwól dziecku decydować o niektórych aspektach codziennego życia, takich jak wybór ubrania czy zabawki. Daje to poczucie kontroli i wzmacnia pewność siebie.

Regularna komunikacja z nauczycielami i personelem szkolnym też jest bardzo ważna dla wsparcia dziecka w środowisku szkolnym. Przekaż nauczycielom informacje o mutyzmie dziecka i strategiach, które działają w domu. Możecie wspólnie opracować plan wsparcia.

Sugeruj konkretne techniki, takie jak karty odpowiedzi, czas na indywidualne rozmowy z nauczycielem czy udział w zajęciach w małych grupach. Pamiętaj też, że stała rutyna daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności, co jest szczególnie ważne dla dzieci z mutyzmem. Staraj się utrzymywać stałe godziny posiłków, snu i innych codziennych aktywności.

Informuj dziecko z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w planie dnia, aby mogło się na nie przygotować.

Konsultuj się regularnie ze specjalistami, takimi jak psycholog dziecięcy, logopeda czy psychoterapeuta, by monitorować postępy dziecka i dostosowywać strategie wsparcia.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test