Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Osobowość anankastyczna

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się być zawsze skoncentrowani na szczegółach, perfekcjonistyczni w swoich działaniach, a jednocześnie mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich? To właśnie cechy charakterystyczne dla osobowości anankastycznej, jednego z wielu rodzajów zaburzeń osobowości.

Data publikacji: 17.04.2024
Data aktualizacji: 17.04.2024
Czas czytania: 10
Osobowość anankastyczna
Kategoria bloga:
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Osobowość anankastyczna, nazywana również osobowością obsesyjno-kompulsywną, to stan charakteryzujący się nadmiernym perfekcjonizmem, skłonnością do skupiania się na szczegółach oraz trudnościami w delegowaniu zadań. Osoby dotknięte tym zaburzeniem często doświadczają nieustannego napięcia i lęku, dążąc do utrzymania kontroli nad swoim życiem i otoczeniem. Choć osobowość anankastyczna może przynieść pewne korzyści, takie jak wysoki poziom precyzji i staranności, może też znacznie utrudnić codzienne funkcjonowanie i relacje interpersonalne. W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej objawom osobowości anankastycznej, zbadamy proces diagnozy oraz omówimy metody leczenia i strategie radzenia sobie z tym wyzwaniem.

Czym jest osobowość anankastyczna?

Osobowość anankastyczna, często określana również jako osobowość obsesyjno-kompulsywna, stanowi obszar złożonych cech osobowościowych, które manifestują się w przesadnym perfekcjonizmie, kontroli oraz uporze. Osoby dotknięte tym zaburzeniem cechuje skrupulatność, sumienność oraz dążenie do perfekcji we wszystkich dziedzinach życia. Zasadniczą cechą osobowości anankastycznej jest nieustanne kierowanie się koniecznością kontrolowania zarówno własnych działań, jak i otoczenia, w którym się znajdują.

Osobowość anankastyczna znajduje swoje miejsce w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) pod kodem F60.5. Przypadłość ta charakteryzuje się tendencją do niepewności, wątpliwości, a także perfekcjonizmem i sztywnością. Osoby dotknięte tym zaburzeniem skupiają się na szczegółach, często poświęcając znaczną ilość czasu na perfekcyjne wykonywanie każdego zadania. Niepokój i wątpliwości mogą prowadzić do nadmiernego sprawdzania oraz dokładania wysiłków w celu uniknięcia ewentualnych błędów.

Jedną z charakterystycznych cech osobowości anankastycznej jest również skłonność do minimalizowania spontanicznych działań oraz sytuacji niezaplanowanych. Osoby dotknięte tym zaburzeniem unikają często aktywności, które nie mieszczą się w ściśle określonych ramach lub normach. Dążą do utrzymania kontroli nad każdym aspektem swojego życia, co może prowadzić do ograniczenia elastyczności oraz trudności w adaptacji do zmieniających się sytuacji.

W relacjach interpersonalnych osoby anankastyczne mogą mieć trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem bliskich kontaktów. Ich perfekcjonistyczne podejście oraz potrzeba kontroli mogą prowadzić do konfliktów z partnerami lub współpracownikami. Dodatkowo osoby te mogą mieć tendencję do narzucania swoich standardów oraz oczekiwań innym, co może być frustrujące dla otoczenia.

Warto podkreślić, że osobowość anankastyczna różni się od zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (OCD). W DSM-5, czyli piątej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, OCD jest traktowane jako odrębne zaburzenie, choć istnieją pewne podobieństwa między tymi dwoma stanami. Osoby z OCD doświadczają natręctw i kompulsji, które prowadzą do powtarzających się rytuałów, podczas gdy osoby z osobowością anankastyczną kierują się głównie perfekcjonizmem i potrzebą kontroli.

Osobowość anankastyczna może być mylona z innymi zaburzeniami osobowości, takimi jak osobowość narcystyczna czy histrioniczna. W przypadku osobowości narcystycznej, głównym obszarem zainteresowania jest poczucie własnej ważności i potrzeba ciągłego uznania ze strony innych, podczas gdy osoby z osobowością anankastyczną kierują się głównie perfekcjonizmem i kontrolą.

Jakie są przyczyny rozwoju osobowości anankastycznej?

Osobowość anankastyczna jest złożonym zjawiskiem, a jej rozwój jest wynikiem interakcji wielu czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Pomimo że dokładne przyczyny tego zaburzenia nie są jeszcze w pełni zrozumiałe, to badania sugerują, że istnieją pewne czynniki ryzyka i wpływy, które mogą przyczynić się do jego powstania.

Jednym z możliwych czynników predysponujących do rozwoju osobowości anankastycznej jest genetyka. Badania sugerują, że istnieje pewne dziedziczenie skłonności do tego typu zaburzeń osobowościowych. Osoby mające krewnych cierpiących na osobowość anankastyczną mają zwiększone ryzyko jej wystąpienia. Niemniej jednak, genetyka stanowi jedynie jeden z elementów składowych, a nie czynnik determinujący sam w sobie.

Wpływ na rozwój osobowości anankastycznej mogą mieć również doświadczenia z dzieciństwa. Nadopiekuńczy rodzice lub opiekunowie, którzy narzucają rygorystyczne reguły i oczekiwania, mogą sprawić, że dziecko będzie czuło presję do osiągnięcia perfekcji w każdym aspekcie życia. Z drugiej strony, brak wystarczającego wsparcia emocjonalnego w dzieciństwie, a także trudności w nawiązywaniu bezpiecznych więzi z opiekunami, mogą również sprzyjać rozwojowi osobowości anankastycznej.

Istnieje też związek między osobowością anankastyczną a innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, zaburzenia odżywiania czy choroba Parkinsona. Osoby cierpiące na te schorzenia mają zwiększone ryzyko rozwoju osobowości anankastycznej lub mogą one współistnieć z tym zaburzeniem.

Pamiętaj, że rozwój osobowości anankastycznej jest procesem złożonym i wieloaspektowym. Czynniki biologiczne, psychologiczne i środowiskowe mogą oddziaływać na siebie nawzajem, wzmacniając lub osłabiając swoje wpływy. Jednak, pomimo istnienia pewnych czynników ryzyka, nie można jednoznacznie określić jednej przyczyny rozwoju osobowości anankastycznej, ponieważ każdy przypadek może być unikalny i wymagać indywidualnej analizy i zrozumienia.

Dlatego też ogromne znaczenie ma wsparcie specjalistów, takich jak psychoterapeuci czy psychiatrzy, którzy mogą pomóc osobom dotkniętym osobowością anankastyczną zrozumieć i radzić sobie z ich problemami, oraz prowadzenie dalszych badań naukowych w celu lepszego zrozumienia tego zjawiska i opracowania skuteczniejszych metod terapeutycznych.

Cechy charakterystyczne osobowości anankastycznej

Cechy charakterystyczne osobowości anankastycznej

Osobowość anankastyczna charakteryzuje się szeregiem cech i zachowań, które wyrażają się w różnych aspektach życia jednostki. Te cechy są złożone i zróżnicowane, ale istnieje kilka charakterystycznych cech, które są typowe dla osób z tym typem osobowości.

Pierwszą z takich cech jest skupienie i skoncentrowanie na wykonywanej pracy lub innych czynnościach. Osoby anankastyczne są często pochłonięte swoimi obowiązkami i zadaniami, co sprawia, że mogą wydawać się bardzo zaabsorbowane swoimi obowiązkami. Mimo tego skupienia na pracy, osoby te mogą mieć trudności z wyczuciem sfery emocjonalnej i relacji z innymi. Brak tendencji do angażowania się w spontaniczną zabawę czy reakcje emocjonalne w sytuacjach towarzyskich może być również charakterystyczny dla osobowości anankastycznej.

Według teorii psychodynamicznej, podstawowe problemy osób z osobowością anankastyczną dotyczą kwestii kontroli, poczucia winy oraz przenoszenia uczuć i myśli z jednego obiektu na inny. Osoby te mogą doświadczać wewnętrznych konfliktów związanych z wściekłością i strachem, a poczucie winy może odgrywać istotną rolę w ich życiu emocjonalnym.

Mechanizmy obronne, takie jak przemieszczanie obaw, myśli i impulsów oraz racjonalizacja, moralizacja i intelektualizacja, są często stosowane przez osoby anankastyczne w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi. Przykłady takich mechanizmów obejmują obsesyjne sprawdzanie, kontrolowanie i zabezpieczanie się przed potencjalnymi zagrożeniami oraz przemieszczanie uczuć na inne obiekty.

Osoby anankastyczne mogą również popadać w nadmiar wątpliwości i ostrożności oraz mieć trudności w podejmowaniu decyzji. Paraliż decyzyjny może być rezultatem obaw przed konsekwencjami błędnych wyborów oraz potrzeby utrzymania kontroli nad wszystkimi możliwymi wynikami.

Objawy osobowości anankastycznej obejmują działanie powściągliwe lub ograniczone emocjami, przestrzeganie zasad w nieelastyczny sposób, przytłaczającą potrzebę bycia punktualnym, tworzenie list zadań, chęć kontrolowania relacji z innymi, trudności w odczuwaniu empatii i utrzymywaniu intymnych relacji, oraz potrzebę perfekcji nawet w najdrobniejszych szczegółach.

Warto zaznaczyć, że choć niektóre cechy osobowości anankastycznej mogą być postrzegane jako pozytywne, na przykład skrupulatność i perfekcjonizm, to gdy występują one w nadmiarze i prowadzą do ograniczenia funkcjonowania jednostki, mogą stać się problematyczne i wymagać interwencji terapeutycznej.

Diagnoza osobowości anankastycznej

Diagnoza osobowości anankastycznej jest złożonym procesem, który wymaga dokładnej analizy objawów oraz ich wpływu na życie pacjenta. Psychiatrzy korzystają z określonych kryteriów diagnostycznych, aby ustalić, czy dana osoba spełnia warunki do postawienia diagnozy tego rodzaju osobowości. Podstawowe kryteria diagnostyczne osobowości anankastycznej obejmują:

 • Nadmiar wątpliwości i ostrożności – osoby z osobowością anankastyczną często doświadczają chronicznego poczucia niepewności oraz skłonności do analizowania sytuacji w nadmierny sposób, co prowadzi do podejmowania decyzji z dużym trudem.
 • Pochłonięcie przez szczegóły i porządek – osoby te skupiają się na drobnych detalach, regulaminach, listach zadań oraz organizacji, co może prowadzić do przesadnego perfekcjonizmu i utrudniać efektywne działanie.
 • Nadmierna potrzeba porządku i kontroli – osoby anankastyczne dążą do utrzymania ładu i kontroli nad sobą, sytuacjami oraz relacjami międzyludzkimi, co może prowadzić do konfliktów i napięcia w życiu codziennym.
 • Perfekcjonizm – chociaż dążenie do doskonałości może być cechą pozytywną, u osób z osobowością anankastyczną może prowadzić do nadmiernego stresu i niezadowolenia z własnych osiągnięć.
 • Nadmierna sumienność i poczucie obowiązku – osoby te często odczuwają silną potrzebę spełniania swoich obowiązków oraz wywiązania się z zadań, co może prowadzić do przeciążenia i wyczerpania psychicznego.
 • Sztywność moralna – osoby anankastyczne często trzymają się sztywnych zasad moralnych i etycznych, co może prowadzić do trudności w adaptacji do zmieniających się sytuacji oraz konfliktów w relacjach międzyludzkich.
 • Trudności z delegowaniem zadań – osoby anankastyczne mają trudności z zaufaniem innym oraz delegowaniem zadań, co może prowadzić do nadmiernego obciążenia i braku efektywności w wykonywaniu obowiązków.
 • Skłonność do gromadzenia i oszczędzania – osoby z osobowością anankastyczną mogą mieć tendencję do gromadzenia przedmiotów oraz przejawiać skłonność do oszczędzania pieniędzy, co może prowadzić do nadmiernego przywiązania do materialnych dóbr.

Diagnoza osobowości anankastycznej opiera się na przestrzeganiu określonych kryteriów ustalonych przez klasyfikacje diagnostyczne, takie jak DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) czy ICD-10 (International Classification of Diseases). Lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem, analizuje jego historię kliniczną oraz obserwuje zachowanie, aby dokładnie ocenić obecność objawów charakterystycznych dla tego rodzaju osobowości.

Dodatkowo diagnostyka wymaga wykluczenia innych możliwych przyczyn objawów, takich jak zaburzenia lękowe, depresja czy schizofrenia. Badania laboratoryjne oraz badanie fizykalne mogą być również przeprowadzone w celu wykluczenia innych możliwych schorzeń.

Osobowość anankastyczna a inne zaburzenia

Osobowość anankastyczna

Osobowość anankastyczna wykazuje pewne podobieństwa do innych zaburzeń psychicznych oraz osobowościowych. W diagnozie różnicowej lekarze muszą wziąć pod uwagę możliwość współwystępowania z innymi zaburzeniami, które mogą nakładać się na obraz kliniczny i komplikować diagnozę oraz terapię.

Jednym z takich zaburzeń jest zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), w którym pacjent doświadcza obsesji, czyli natrętnych myśli i kompulsji, czyli rytualnych działań, których celem jest złagodzenie lęku związanego z obsesjami. Osoby z OCD mogą również doświadczać trudności z utrzymaniem relacji interpersonalnych, jednak ich zachowanie jest bardziej skoncentrowane na zmniejszeniu niepokoju związanego z obsesjami i kompulsjami, niż na potrzebie kontroli czy perfekcjonizmu. W przypadku osobowości anankastycznej, perfekcjonizm i potrzeba kontroli wynikają raczej z troski o zachowanie porządku i harmonii, niż z niepokoju spowodowanego natrętnymi myślami.

Kolejnym pokrewnym zaburzeniem jest osobowość unikająca, charakteryzująca się izolacją społeczną i lękiem przed bliskością interpersonalną. Podobnie jak w przypadku osobowości anankastycznej, osoby z osobowością unikającą mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji międzyludzkich, jednak u pacjentów z osobowością anankastyczną wynika to raczej z braku zaufania oraz potrzeby kontroli, niż z lęku przed odrzuceniem i krytyką, jak to ma miejsce u osób z osobowością unikającą.

Z kolei osobowość schizoidalna, choć również charakteryzuje się dystansem w relacjach międzyludzkich, różni się od osobowości anankastycznej tym, że wynika z podstawowej niezdolności do odczuwania emocji i potrzeby intymności, a nie z perfekcjonizmu czy potrzeby kontroli. W przypadku osobowości anankastycznej, dystans w relacjach wynika raczej z obaw i wątpliwości związanych z zaufaniem innym oraz potrzeby utrzymania porządku i kontroli nad sytuacją, niż z braku zdolności do nawiązywania relacji emocjonalnych.

Istnieje również związek między osobowością anankastyczną a różnymi innymi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi. Osoby z osobowością anankastyczną mogą być bardziej narażone na rozwój zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja czy bulimia, ze względu na perfekcjonistyczne podejście do diety i ciała. Mogą także doświadczać objawów depresji związanych z nieustającymi wysokimi oczekiwaniami i poczuciem winy wynikającym z niespełnienia tych oczekiwań.

Osobowość anankastyczna jest także powiązana z różnymi problemami fizycznymi, takimi jak choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie czy udar. Jest to prawdopodobnie spowodowane stresem wynikającym z nieustannej potrzeby kontroli oraz perfekcjonizmu, które mogą prowadzić do nadmiernego napięcia oraz wzrostu poziomu kortyzolu, co z kolei zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych.

Dlatego właśnie istotne jest zdiagnozowanie i leczenie zarówno osobowości anankastycznej, jak i ewentualnych współistniejących zaburzeń, aby zapewnić pacjentowi kompleksową opiekę i poprawić jego jakość życia. Lekarz podejmujący diagnozę osobowości anankastycznej musi uwzględnić możliwość współwystępowania innych zaburzeń, co może wymagać dodatkowych badań i konsultacji specjalistycznych.

Leczenie osobowości anankastycznej

Osobowość anankastyczna, z uwagi na swoje specyficzne cechy, stanowi wyzwanie dla procesu leczenia. Choć terapia może być skutecznym narzędziem, osoby z tym zaburzeniem rzadko decydują się na nią ze względu na akceptację swoich cech jako czegoś naturalnego i właściwego.

Głównym filarem leczenia osobowości anankastycznej jest długoterminowa psychoterapia. Wybór odpowiedniego rodzaju terapii oraz jej skuteczność może być ograniczona przez opisane cechy osobowości. Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na identyfikowaniu i modyfikowaniu negatywnych wzorców myślowych związanych z perfekcjonizmem, kontrolą i potrzebą porządku. Terapia psychodynamiczna pomaga pacjentom zrozumieć zarówno świadome, jak i nieświadome aspekty ich myśli i emocji, co pozwala im na podejmowanie zdrowszych wyborów w życiu codziennym.

Inne podejścia terapeutyczne, takie jak terapia dialektyczno-behawioralna, mogą również być stosowane, aby poprawić zdolność pacjenta do regulacji emocji i dostosowania się do zmian środowiskowych. Istotne jest jednak zrozumienie, że proces terapeutyczny może być bardzo długi i wymagać cierpliwości ze strony pacjenta.

W przypadku wystąpienia zaburzeń współtowarzyszących, takich jak depresja, lekarz może również zalecić stosowanie leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki przeciwlękowe, takie jak benzodiazepiny, mogą być stosowane w celu zmniejszenia poziomu lęku, który często towarzyszy osobowości anankastycznej. Dodatkowo leki przeciwdrgawkowe mogą być stosowane w celu zmniejszenia drażliwości i stabilizacji nastroju.

Znalezienie odpowiedniej kombinacji terapii i leków może wymagać czasu i eksperymentowania. Dlatego trzeba skupić się na akceptacji niedoskonałości i nauce radzenia sobie z negatywnymi emocjami, co może prowadzić do znaczących zmian w funkcjonowaniu.

Jak żyć z tym typem osobowości?

Życie z osobowością anankastyczną może być wyzwaniem, zarówno dla samej osoby dotkniętej tym zaburzeniem, jak i dla jej bliskich. Nadmierny perfekcjonizm, skupienie na detalach, potrzeba kontroli i trudności w delegowaniu zadań mogą znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie i relacje interpersonalne. Na szczęście istnieją strategie i zasady, które mogą pomóc osobom z osobowością anankastyczną prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.

Bardzo ważne jest zrozumienie własnego stanu i jego wpływu na codzienne zachowanie. Edukacja na temat osobowości anankastycznej może pomóc osobie dotkniętej tym zaburzeniem zauważyć, kiedy jej cechy osobowościowe prowadzą do określonych zachowań lub trudności. Świadomość tych wzorców zachowań może umożliwić podjęcie odpowiednich kroków w celu zarządzania nimi.

Duże znaczenie ma też kontrolowanie poziomu stresu. Opracowanie strategii redukcji stresu, takich jak regularna praktyka relaksacji, techniki oddychania czy aktywność fizyczna, może pomóc w utrzymaniu równowagi psychicznej i emocjonalnej. Ważne jest również zapewnienie sobie wystarczającej ilości czasu na odpoczynek i relaks, aby uniknąć przeciążenia.

Dbanie o siebie powinno być priorytetem dla osoby z osobowością anankastyczną. Skłonność do poświęcania się pracy kosztem własnego zdrowia i dobrego samopoczucia może prowadzić do wypalenia oraz pogorszenia stanu psychicznego i fizycznego. Dlatego ważne jest regularne dbanie o siebie, w tym odpowiednia dieta, sen, aktywność fizyczna oraz znalezienie czasu na hobby i relaks.

Należy też uczyć się jak żyć z własnym perfekcjonizmem i nie dać mu się pochłonąć. Osoby z osobowością anankastyczną powinny próbować identyfikować sytuacje, w których ich perfekcjonizm i nadmierna sumienność powodują stres lub niepokój, i podejmować kroki w celu jego złagodzenia. Ćwiczenia takie jak medytacja czy techniki relaksacyjne mogą być skutecznym sposobem na redukcję napięcia i poprawę samopoczucia psychicznego.

Również wsparcie ze strony bliskich i terapeuty może okazać się nieocenione w procesie adaptacji do życia z osobowością anankastyczną. Terapeuta może pomóc w identyfikacji problemów oraz opracowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z nimi, podczas gdy wsparcie rodziny i przyjaciół może być ważnym źródłem emocjonalnego wsparcia i zrozumienia.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test