Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Kompletny poradnik dla rodziców

W dobie powszechnego dostępu do Internetu, dzieci i młodzież spędzają coraz więcej czasu online. Jednak wirtualny świat, choć pełen możliwości i rozrywki, może też stanowić źródło niebezpieczeństw, z którymi muszą zmierzyć się najmłodsi użytkownicy sieci. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest cyberprzemoc, zjawisko, które może mieć długotrwałe i traumatyczne skutki dla dzieci. W tym artykule omówimy, czym jest cyberprzemoc, jakie formy przyjmuje oraz jakie kroki można podjąć, aby chronić dzieci przed tym groźnym zjawiskiem.

Data publikacji: 13.10.2023
Data aktualizacji: 28.04.2024
Czas czytania: 8
Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Kompletny poradnik dla rodziców
Kategoria bloga:
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Internet stał się nieodłączną częścią życia dzieci i młodzieży na całym świecie. To źródło wiedzy, rozrywki i kontaktu z rówieśnikami, ale niestety, również potencjalne miejsce występowania różnych form przemocy. Cyberprzemoc, czyli przemoc dokonywana za pomocą technologii, staje się coraz poważniejszym problemem, z którym muszą zmagać się zarówno rodzice, jak i nauczyciele.

Definiując cyberprzemoc, można mówić o różnych formach, jakie przybiera. Od obraźliwych komentarzy na mediach społecznościowych, przez rozprzestrzenianie prywatnych informacji bez zgody, aż po groźby i nękanie online. Warto jednak zaznaczyć, że cyberprzemoc może wykraczać poza granice wirtualnego świata, pozostawiając trwałe i bolesne ślady w życiu ofiary.

Czym jest cyberprzemoc?

Czym jest cyberprzemoc?

Cyberprzemoc to forma agresji lub przemocy, która wykorzystuje technologię komunikacyjną, głównie Internet, aby zaatakować, zastraszyć, upokorzyć lub szkodzić innym. Może to mieć miejsce na różnych platformach online, takich jak media społecznościowe, fora dyskusyjne, e-maile czy komunikatory internetowe. Cyberprzemoc może być skierowana przeciwko jednej osobie lub grupie, i może przybierać różne formy, włączając w to obraźliwe komentarze, groźby, rozpowszechnianie prywatnych informacji, szantaż, publiczne poniżanie, rozpowszechnianie fałszywych informacji, obraźliwe, szkodliwe przeróbki zdjęć, kradzież tożsamości ofiary i wiele innych.

Istnieje wiele różnych rodzajów cyberprzemocy, w tym:

 • Cyberstalking – to obsesyjne śledzenie działań online danej osoby, często w celu nękania, szantażowania lub kontrolowania jej życia.
 • Nękanie (cyberbullying) – to regularne i zamierzone stosowanie agresji wobec innych w celu sprawienia im krzywdy lub sprawienia, że poczują się poniżone.
 • Rozprzestrzenianie fałszywych informacji (cybermanipulacja) – to publikowanie lub rozpowszechnianie nieprawdziwych danych lub plotek w Internecie w celu szkodzenia reputacji lub zdrowiu psychicznemu osoby.
 • Seksualne nękanie online (cyberharrassment) – to nękanie o charakterze seksualnym, które może obejmować komentarze, zdjęcia lub filmy niepożądane przez ofiarę.
 • Osaczanie online (doxing) – to ujawnianie i rozpowszechnianie prywatnych informacji o danej osobie, takich jak adres zamieszkania czy dane kontaktowe, w celu jej zastraszenia lub nękania.

Cyberprzemoc ma poważne konsekwencje dla ofiar. Może prowadzić do problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja, lęki czy myśli samobójcze. Dlatego też ważne jest, by być świadomym problemu cyberprzemocy i działać na rzecz jej zapobiegania poprzez edukację, wsparcie ofiar oraz egzekwowanie odpowiedzialności wobec sprawców. Warto też pamiętać, że bezpieczne korzystanie z Internetu oraz kultura szacunku w sieci są kluczowe dla zapewnienia pozytywnego i bezpiecznego środowiska online.

Konsekwencje cyberprzemocy

Konsekwencje cyberprzemocy

Konsekwencje cyberprzemocy mogą być poważne i wpływać na różne aspekty życia ofiar. Jakie są główne skutki cyberprzemocy?

 • Problemy ze zdrowiem psychicznym – ofiary cyberprzemocy mogą doświadczać poważnych problemów zdrowia psychicznego, takich jak depresja, lęki, a nawet myśli samobójcze. Stała ekspozycja na agresję i negatywne komunikaty może znacząco wpłynąć na ich samopoczucie emocjonalne.
 • Izolacja społeczna – osoby, które padają ofiarą cyberprzemocy, często mogą zaczynać unikać interakcji społecznych, zwłaszcza w środowisku online. Czują się osamotnione, niezrozumiałe i wykluczone, co może prowadzić do izolacji społecznej.
 • Problemy w szkole – dla młodszych ofiar, cyberprzemoc może prowadzić do obniżenia osiągnięć szkolnych, nieobecności, a nawet rezygnacji z nauki w danym miejscu i całkowitej odmowy dalszej edukacji.
 • Obniżona samoocena i brak pewności siebie – stale doświadczając negatywnych komentarzy i ataków, ofiary mogą zacząć wierzyć w to, co mówią o nich ich oprawcy. To może prowadzić do obniżonej samooceny, braku pewności siebie i poczucia własnej wartości.
 • Problemy ze zdrowiem fizycznym – długotrwały stres spowodowany cyberprzemocą może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak bezsenność, bóle głowy, trudności w koncentracji oraz problemy z układem trawiennym.
 • Trwałe traumatyczne doświadczenia – cyberprzemoc może pozostawić trwałe ślady w psychice ofiary, które mogą wpływać na jej funkcjonowanie przez wiele lat po zakończeniu przemocy.
 • Problemy z relacjami interpersonalnymi – osoby doświadczające cyberprzemocy mogą mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z innymi. Mogą być bardziej zamknięte w sobie lub mieć trudności z zaufaniem innym ludziom.

Dlatego też niezwykle ważne jest, aby rozpoznawać i przeciwdziałać cyberprzemocy, oferując wsparcie ofiarom oraz podejmując działania w celu zapobieżenia dalszym atakom. Edukacja na temat odpowiedniego zachowania w sieci oraz promowanie kultury szacunku i empatii online są kluczowe w walce z tym problemem.

Jak rozmawiać o cyberprzemocy z dziećmi?

Jak rozmawiać o cyberprzemocy z dziećmi?

Rozmawianie z dziećmi o cyberprzemocy jest pomaga im zrozumieć, jakie zachowania są nieakceptowalne w sieci oraz jak mogą chronić się przed potencjalnymi zagrożeniami. Dzieci muszą wiedzieć, że w Internecie nie są anonimowe, a ich działania w Sieci mogą znaleźć odbicie w rzeczywistości. Muszą też nauczyć się rozpoznawać pewne sygnały ostrzegawcze i wiedzieć, że nawet w Internecie należy stawiać granice. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystko w Internecie robić wypada i nie na wszystko musi się godzić, za to zawsze może z Tobą porozmawiać o wszystkim, co je niepokoi. Pamiętaj, by wspierać swoje dziecko w sposób mądry i odpowiedzialny. Internet jest i będzie codziennością, dlatego ważne jest to, by dziecko umiało się po nim poruszać i czuło się tam bezpiecznie. Jak w takim razie rozmawiać z dziećmi o cyberprzemocy?

Z ofiarą

Jeśli dowiedziałeś się, że Twoje dziecko stało się ofiarą cyberprzemocy, ważne jest, aby zachować spokój i okazać mu wsparcie. Co możesz zrobić?

 • Znajdź odpowiedni moment i miejsce – wybierz spokojne i prywatne miejsce, w którym będziecie mogli swobodnie porozmawiać.
 • Wyraź zrozumienie i empatię – rozpocznij rozmowę wyrażając zrozumienie dla sytuacji i potwierdzając, że to, co się stało, nie jest w żadnym stopniu winą Twojego dziecka.
 • Słuchaj uważnie – daj dziecku przestrzeń do wyrażenia swoich uczuć i doświadczeń. Słuchaj uważnie, nie przerywaj i nie próbuj minimalizować jego odczuć.
 • Unikaj osądzania lub obwiniania – nie krytykuj ani nie obwiniaj dziecka za to, co się wydarzyło. Zamiast tego skup się na wspieraniu i rozumieniu.
 • Potwierdź, że zawsze może Cię o tym informować – zapewnij dziecko, że zawsze może do Ciebie przyjść z takimi sprawami, że zawsze będzie miało Twoje wsparcie i razem będziecie szukać rozwiązania.
 • Omówcie konkretne sytuacje – zapytaj, co dokładnie miało miejsce, aby lepiej zrozumieć sytuację. Upewnij się, że Twoje dziecko czuje, że może otwarcie mówić o szczegółach.
 • Podkreśl, że to nie jest jego wina – wyjaśnij, że to, co dzieje się w sieci, nie jest związane z jego własną wartością czy zachowaniem. Cyberprzemoc jest zawsze nieodpowiedzialnym i niewłaściwym zachowaniem sprawcy.
 • Zaproponuj rozwiązania – razem zastanówcie się, jak można zaradzić sytuacji. Możecie omówić możliwe kroki, takie jak blokowanie sprawcy, zmiana ustawień prywatności czy zgłaszanie incydentu do odpowiednich instytucji.
 • Wspólnie stwórzcie plan działania – razem z dzieckiem opracujcie strategię radzenia sobie z przyszłymi przypadkami cyberprzemocy. Skoncentrujcie się na zapobieganiu, reagowaniu i udzielaniu wsparcia.
 • Pomoc specjalisty – w razie potrzeby skonsultujcie się ze specjalistą, takim jak pedagog szkolny lub terapeuta, który może pomóc w udzieleniu dalszej pomocy, która pozwoli dziecku otrząsnąć się po przeżyciach. Kontakt z wychowawcą i współpraca ze szkołą też mają znaczenie, zwłaszcza jeśli sprawcami cyberprzemocy są osoby z danej szkoły.
 • Monitoruj sytuację – regularnie sprawdzaj, jak dziecko się czuje oraz czy nie pojawiły się nowe incydenty.

Pamiętaj, że Twoje wsparcie i obecność są niezwykle ważne dla dziecka, które doświadczyło cyberprzemocy. Działając razem, możecie skutecznie przeciwdziałać i zapobiegać dalszym przypadkom przemocy online.

Ze sprawcą

Rozmawianie z dzieckiem, które jest sprawcą cyberprzemocy, wymaga delikatności, empatii i odpowiedniego podejścia. To może być dla Ciebie bardzo trudna rozmowa. Często trudno jest w ogóle dopuścić do siebie myśl, że ukochane dziecko zrobiło coś złego i skrzywdziło inną osobę. Taka rozmowa jest jednak konieczna, by dziecko mogło wyciągnąć wnioski i pracować nad swoim zachowaniem. Dlatego nie ignoruj sygnałów, które świadczą o tym, że dziecko robi coś złego w Internecie.

W sytuacji, w której wiesz już, że dziecko jest sprawcą cybeprzemocy wyraź zrozumienie i wsparcie dla swojego dziecka, nawet jeśli to, co zrobiło, jest niewłaściwe. Pamiętaj, że wiele dzieci może popełniać takie błędy, zanim nauczą się rozumieć konsekwencje swoich działań. Nie rób dziecku wyrzutów ani nie krytykuj go zbyt surowo. Staraj się skupić na rozmowie i zrozumieniu, dlaczego doszło do takiej sytuacji. Pozwól dziecku opowiedzieć o swoich motywacjach i uczuciach. Staraj się zrozumieć, dlaczego zaczęło stosować cyberprzemoc.

Wyjaśnij, jakie konsekwencje może mieć cyberprzemoc dla ofiary i sprawcy. Podkreśl, że jest to działanie, które wyrządza krzywdę innym i może mieć poważne konsekwencje prawne. Porozmawiaj też o tym, jak takie zachowania mogą wpłynąć na przyszłość dziecka, np. utrudnić mu nawiązywanie zdrowych relacji, wpłynąć na reputację czy utrudnić rozwijanie umiejętności społecznych. Mogą też doprowadzić do poważnych problemów z prawem, które pozostawią ślad w dokumentach dziecka w przyszłości.

Wspieraj dziecko w rozumieniu perspektywy innych osób. Zachęcaj do szacunku wobec innych i do wyrażania uczuć w sposób konstruktywny. Razem z dzieckiem poszukajcie sposobów, jak zakończyć cyberprzemoc i jak naprawić szkody, jeśli to możliwe. Razem z dzieckiem ustal również jasne zasady dotyczące zachowania w Internecie oraz konsekwencje za łamanie tych zasad. Egzekwuj ich przestrzeganie.

Pamiętaj, że rozmowa ta może być trudna zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego dziecka. W razie potrzeby, rozważ poszukanie profesjonalnej pomocy.

Jak chronić dzieci przed cyberprzemocą?

Oczywiste jest, że w dzisiejszym zglobalizowanym społeczeństwie korzystanie z Internetu stało się nieodłączną częścią życia dzieci i młodzieży. Jednak równie ważne jest zdawanie sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń, takich jak cyberprzemoc, które mogą się pojawić w sieci.

Kluczowym elementem jest otwarta i uczciwa komunikacja z dziećmi. Należy rozmawiać z nimi o korzystaniu z Internetu, omawiając potencjalne ryzyka oraz kwestie bezpieczeństwa online. Dziecko powinno czuć, że może się zwrócić do Ciebie w razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów.

Kolejnym istotnym krokiem jest kontrola czasu spędzanego przez dziecko w sieci. Ustalanie jasnych limitów i określenie konkretnych godzin, w których dziecko może korzystać z Internetu, pomoże w wyrobieniu zdrowych nawyków korzystania z Internetu.

Monitorowanie aktywności online stanowi również ważne narzędzie w ochronie dzieci przed cyberprzemocą. Dobrze jest wiedzieć, jakie strony odwiedza dziecko i z kim się komunikuje, by szybko zareagować w przypadku wykrycia nieodpowiednich treści lub zachowań. Programy do monitorowania aktywności dziecka w Internecie i założenie kontroli rodzicielskiej też będzie bardzo pomocne.

Edukacja o zachowaniu w Sieci, zwłaszcza w kontekście ochrony prywatności, to kolejny istotny aspekt. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z tego, jakie informacje można udostępniać online, a jakie należy zachować w tajemnicy.

Należy również wspierać rozwój umiejętności społecznych dziecka w środowisku wirtualnym. Zachęcanie do budowania zdrowych relacji z rówieśnikami online może pomóc w unikaniu konfliktów i nieodpowiednich zachowań.

Ważna jest też szybka i skuteczna reakcja w przypadku zaistnienia cyberprzemocy. Dziecko powinno wiedzieć, że może liczyć na wsparcie rodzica i że zostaną podjęte niezbędne kroki w celu ochrony i wsparcia.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test