Psycholog Psychoterapia w języku niemieckim

Poradnia psychologiczna Psychoterapia Co Tam? w mieście Warszawa oferuje terapię w języku niemieckim dla osób które potrzebują wsparcia i pomocy psychologicznej a nie znają języka polskiego. Każdą psychoterapię poprzedzają spotkania konsultacyjne gdzie terapeuta zbiera informacje o istniejących problemach, analizuje możliwości leczenia i wskazuje cele terapeutyczne. Spotkania mogą przebiegać w formie diagnostycznej, wspierającej, a także ogólnej psychoedukacji która pomoże lepiej zrozumieć czym jest psychoterapia i jak może pomóc.

Psychoterapia dla osób niemieckojęzycznych które:

  • Chcą lepiej zrozumieć swoje możliwości, zlikwidować wewnętrzne blokady.

  • Żyją w ciągłym napięciu i stresie.

  • Mają trudności w radzeniu sobie z żałobą

  • Przechodzą kryzys wewnętrzny

  • Mają trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji

  • Przytłaczają je codzienne problemy

  • Doświadczają poczucia zniechęcenia i zobojętnienia.

  • Czują się zagubione

  • Nie potrafią poradzić sobie z swoimi zaburzeniami ( Depresja, lęki, nerwice, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania )

Konsultacje psychologiczne w języku niemieckim prowadzi :

Psycholog Terapeuta Malwina Karczmarczyk

Dipl.-Psychologin, Therapeutin

Ich bin Diplom Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin mit einer
tiefenpsychologisch-fundierten Ausbildung. Die tiefenpsychologisch-orientierte
Psychotherapie konzentriert sich vor allem auf das unbewusste Leben der Psyche. Ziel ist die
Verbesserung der Lebensqualität durch Einblick und Verarbeitung von tief sitzenden,
unbewussten psychischen Schemata.

Ich leite Einzeltherapie für Erwachsene sowie für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr. Ich
arbeite mit Personen, die unter Depressionen, Angststörungen, Essstörungen, somatischen –
sowie Persönlichkeitsstörungen leiden.

Außerdem helfe ich Personen, die unter einem traumatischen Erlebnis oder Schwierigkeiten
mit zwischenmenschlichen Beziehungen leiden, sowie Personen, die eine innere Leere
verspüren.

Meine berufliche Erfahrung gewann ich in der psychiatrischen Abteilung im Krankenhaus
„Wolski“ in Warschau sowie in der psychiatrischen Klinik und der Klinik für PTSD in
Warschau, wo ich hauptsächlich mit Personen, die unter PTSD sowie Depression und
Angststörungen leiden.

Ich bin Mitglied der polnischen Gesellschaft für tiefenpsychologisch-orientierte
Psychotherapie. Ich bin Absolventin der Universität Warschau. Zurzeit bilde ich mich im
Zentrum für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie in Krakau fort.

Ich nehme regelmäßig an Supervisionen und Fortbildungen teil. Bei meiner Arbeit orientiere
ich mich an wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Wirksamkeit von Psychotherapie.