Wilanów

Wybierz placówkę

Karolina Urbańska-Cieślak 

Psycholog Dziecięcy i Młodzieży

Karolina Urbańska-Cieślak 

Psycholog Dziecięcy i Młodzieży

Swoją pomoc kieruje głównie do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, towarzysząc im w odkrywaniu zawiłego świata uczuć i myśli.

Katarzyna Drzewiecka

Psycholog, Terapeuta

Katarzyna Drzewiecka

Psycholog, Terapeuta

Pracuje w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym gdzie czynnikiem leczącym jest kontakt oraz relacja pomiędzy pacjentem a terapeutą. Swoją pomoc kieruję do osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.

Katarzyna Brejnakowska

Psycholog, Terapeuta, Seksuolog

Katarzyna Brejnakowska

Psycholog, Terapeuta, Seksuolog

Psycholog, terapeuta, seksuolog. W swojej pracy integrując różne podejścia terapeutyczne w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą z Zespołem Aspergera, Autyzmem, ADHD, zaburzeniami zachowania.

Marta Rudnik

Psycholog, Terapeuta

Marta Rudnik

Psycholog, Terapeuta

Realizuje wsparcie i pracuje terapeutycznie z osobami doświadczających w różnym wymiarze i spektrum trudności emocjonalnych, społecznych, rodzinnych, zawodowych, z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi.

Kamil Dante Lucci

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Kamil Dante Lucci

Psycholog Dzieci i Młodzieży

Diagnozuje i pracuje z dziećmi od 2 do 18 roku życia. Udziela wsparcia rodzicom dzieci cierpiących na zaburzenia psychiczne wieku rozwojowego lub doświadczającym trudności wychowawczych.

Małgorzata Hordejuk

Psycholog, Terapeuta Rodzin i Par

Małgorzata Hordejuk

Psycholog, Terapeuta Rodzin i Par

Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży w wieku od szóstego roku życia do dorosłości, a także psychoterapię rodzin i par.

Anna Choroszewicz

Psycholog, Terapeuta

Anna Choroszewicz

Psycholog, Terapeuta

Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym – pracuje z pacjentem nad jego objawami, skupiając się na ich łagodzeniu, poprzez pracę nad wspólnie określonym celem.

Anna Hirniak – Górska

Psycholog, Terapeuta

Anna Hirniak – Górska

Psycholog, Terapeuta

Prowadzi konsultacje i psychoterapię indywidualną, wspiera rodziców w trudnościach wychowawczych, prowadzi zajęcia stymulujące i wspierające prawidłowy rozwój najmłodszych.

Monika Perkowska

Dyrektor ds. merytorycznych

Monika Perkowska

Dyrektor ds. merytorycznych

Dyrektor ds. merytorycznych