Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo 1
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo 2
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek Zacisze
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Derealizacja – co to jest

W świetle szybkiego tempa życia, napięć codziennego funkcjonowania i coraz liczniejszych wyzwań emocjonalnych, zaburzenia psychiczne stają się coraz bardziej powszechne. Jednym z nich, często skrytym w cieniu innych bardziej znanych schorzeń, jest derealizacja. To zjawisko, które zaciera granice między rzeczywistością a iluzją, sprawiając, że świat staje się nieprawdziwy, a własne ciało obce. W dzisiejszym społeczeństwie, w którym coraz więcej osób boryka się z trudnościami psychicznymi, zrozumienie i skuteczne leczenie derealizacji stają się kwestią kluczową dla utrzymania zdrowia psychicznego w dobrym stanie.

Data publikacji: 10.03.2024
Data aktualizacji: 10.03.2024
Czas czytania: 10
Derealizacja - co to jest
Kategoria bloga:
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Derealizacja, choć może być trudna do zdefiniowania dla tych, którzy nie mieli z nią bezpośredniego kontaktu, stanowi złożone doświadczenie psychologiczne, które rzuca cień na percepcję rzeczywistości. To uczucie oderwania od własnego ciała, obcości wobec otaczającego świata, i nierzadko utrata autentyczności w relacjach społecznych, sprawiają, że derealizacja staje się źródłem głębokiego niepokoju i lęku dla tych, którzy z nią zmagają się na co dzień. Bardzo ważne dla zdrowia psychicznego społeczeństwa jest zrozumienie, że derealizacja to nie tylko efekt przejściowego stresu czy napięcia, lecz poważne zaburzenie, które wymaga indywidualnego podejścia w procesie diagnostyki i leczenia. W tym artykule zgłębimy tajniki derealizacji, eksplorując jej mechanizmy, przyczyny i różnorodne strategie terapeutyczne, by rzucić światło na to zagadkowe i – niestety – często lekceważone zjawisko.

Czym jest derealizacja?

Czym jest derealizacja?

Derealizacja to zjawisko z zakresu psychologii i psychiatrii, które charakteryzuje się utratą poczucia rzeczywistości bądź odczuciem, że otaczający świat staje się nieprawdziwy, nierealny lub obcy. Jest to rodzaj zaburzenia percepcji, które wpływa na sposób, w jaki dana osoba postrzega swoje otoczenie. Derealizacja może przybierać różne formy, począwszy od subtelnych doświadczeń oddalenia, aż po bardziej intensywne i trudne do zniesienia uczucie obcości wobec świata zewnętrznego.

Osoby doświadczające derealizacji mogą opisywać swoje odczucia jak doświadczanie snu, jakby przebywały w obcym świecie, bądź nawet jako wrażenie obcowania z nierealnymi lub nieprawdziwymi obiektami. To uczucie może być trwałe lub przejściowe, występować okresowo lub być chroniczne. Derealizacja może być również skorelowana z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depersonalizacja, lęki czy zaburzenia nastroju.

Jednym z najważniejszych elementów derealizacji jest utrata poczucia spójności między sobą samym a otaczającym Cię światem. Osoba doświadczająca tego rodzaju zjawiska może mieć trudności w identyfikowaniu się z otoczeniem, ludźmi czy wydarzeniami, co prowadzi do wrażenia oderwania od rzeczywistości. Często wiąże się to z uczuciem izolacji, ponieważ doświadczająca tego osoba może mieć też spore trudności w nawiązywaniu emocjonalnego kontaktu z innymi ludźmi.

Derealizacja może wpływać nie tylko na sferę emocjonalną, ale również na codzienne funkcjonowanie. Osoby doświadczające tego zjawiska mogą odczuwać problemy z koncentracją, podejmowaniem decyzji czy utrzymaniem zdrowych relacji społecznych. W skrajnych przypadkach, gdy derealizacja jest bardzo intensywna i przewlekła, może wpływać na jakość życia danego człowieka, prowadząc do izolacji społecznej i trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Derealizacja jest zazwyczaj związana z czynnikami psychologicznymi, ale może być również wynikiem różnych stanów fizycznych lub neurologicznych. W diagnostyce tego zjawiska istotne jest dokładne zrozumienie z czym, na co dzień boryka się dana osoba i jak wygląda jej codzienność, należy też znaleźć i zrozumieć wszystkie przyczyny, które mogą wpływać na występowanie derealizacji.

W leczeniu derealizacji stosuje się różnorodne podejścia, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Psychoterapia, zwłaszcza terapia prowadzona w nurcie poznawczo-behawioralnym, może okazać się skuteczna w redukcji objawów derealizacji. Również farmakoterapia, zwłaszcza przy wykorzystaniu leków przeciwdepresyjnych bądź przeciwlękowych, może być stosowana w przypadkach, zwłaszcza gdy derealizacja jest związana z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Warto podkreślić, że derealizacja jest złożonym zjawiskiem, a każdy przypadek może wymagać indywidualnego podejścia do leczenia. Kluczowym elementem jest świadomość problemu, zarówno ze strony samej osoby doświadczającej derealizacji, jak i ze strony specjalisty zajmującego się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych.

Co może wywołać derealizację?

Co może wywołać derealizację?

Derealizacja może być wywołana przez różnorodne czynniki, zarówno te o podłożu psychologicznym, jak i fizycznym. To zjawisko często występuje w kontekście innych zaburzeń psychicznych, ale również może być efektem czynników stresogennych, traumatycznych przeżyć, czy nawet schorzeń neurologicznych. Do przyczyn derealizacji można zaliczyć wiele rozmaitych kwestii. Dlatego tak ważna jest prawidłowa diagnoza. Jakie są więc przyczyny derealizacji?

Zaburzenia psychiczne

 • Zespół stresu pourazowego (PTSD) – derealizacja często występuje u osób cierpiących na PTSD, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, takich jak wojny, przemoc czy wypadki.
 • Zaburzenia lękowe – osoby z zaburzeniami lękowymi, takimi jak agorafobia, fobia społeczna czy zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, mogą doświadczać derealizacji w sytuacjach stresowych.
 • Zaburzenia depresyjne – derealizacja może być skorelowana z epizodami depresji, zarówno w kontekście depresji majorowej, jak i dystymii.

Stany stresowe i traumatyczne przeżycia

 • Przemoc – osoby doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej mogą doświadczać derealizacji jako mechanizmu obronnego organizmu w reakcji na traumatyczne wydarzenia.
 • Duże straty życiowe – śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, rozwód czy inne znaczące straty życiowe mogą prowadzić do wystąpienia derealizacji.

Czynniki środowiskowe i społeczne

 • Stres – długotrwały lub intensywny stres może prowadzić do różnych zaburzeń psychicznych, w tym derealizacji.
 • Izolacja społeczna – brak wsparcia społecznego i izolacja społeczna mogą zwiększać ryzyko wystąpienia derealizacji.

Zaburzenia neurologiczne i medyczne

 • Epilepsja – niektóre formy napadów padaczkowych mogą prowadzić do derealizacji jako objawu wtórnego.
 • Zaburzenia snu – bezsenność czy inne problemy ze snem mogą wpływać na funkcjonowanie mózgu i być związane z derealizacją.
 • Choroby neurodegeneracyjne – niektóre schorzenia neurologiczne, takie jak choroba Alzheimera czy stwardnienie rozsiane, mogą wpływać na percepcję rzeczywistości.

Zastosowanie substancji psychoaktywnych

 • Narkotyki – używanie substancji psychoaktywnych, zwłaszcza halucynogenów, kannabinoidów syntetycznych czy psychodelików, może prowadzić do stanów derealizacji.
 • Nadużywanie alkoholu – długotrwałe nadużywanie alkoholu może wpływać na funkcje mózgu i wywoływać derealizację.

Wszystkie te czynniki mogą oddziaływać indywidualnie lub w kombinacji, różniąc się w zależności od specyfiki danej osoby. Diagnoza i leczenie derealizacji wymagają zazwyczaj kompleksowego podejścia, uwzględniającego zarówno aspekty psychologiczne, jak i fizyczne. Dlatego też, w przypadku doświadczania objawów derealizacji, ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą, który może przeprowadzić odpowiednią diagnozę i dostosować terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jakie są objawy derealizacji?

Derealizacja manifestuje się na wiele różnych sposobów. Są to wszelkie objawy które dotyczą percepcji i odczuć danego człowieka, które czuje wobec otaczającego go świata. Te doświadczenia mogą być subtelne lub intensywne, przejściowe lub trwające dłuższy czas. Co należy do grupy objawów, które dotyczą derealizacji?

 • Utrata poczucia rzeczywistości – dotknięta tym problemem osoba może odczuwać, że otaczający świat staje się nieprawdziwy, jakby oddzielony od rzeczywistości. To uczucie może wprowadzać dezorientację i trudność w orientacji w otoczeniu.
 • Odczucie obcości otoczenia – derealizacja często skutkuje wrażeniem, że przedmioty, ludzie czy całe otoczenie wydają się być obce, nieznane lub pozbawione normalnej spójności.
 • Zniekształcenie percepcji czasu – osoba doświadczająca derealizacji może odczuwać, że czas płynie inaczej niż zwykle, co może prowadzić do wrażenia, że minuty trwają godziny, a godziny mijają jak chwile.
 • Oderwanie od własnych uczuć – derealizacja często towarzyszy uczuciu oderwania od własnych emocji. Osoba w tym stanie może opisywać, że nie jest w stanie autentycznie odczuwać czy reagować emocjonalnie na sytuacje, nawet te, które normalnie wywoływałyby u niej bardzo silne emocje.
 • Utrata zmysłów – w stanie derealizacji mogą wystąpić zaburzenia percepcji zmysłowej, takie jak zmniejszenie ostrości widzenia, wrażenie, że dźwięki są stłumione czy stają się niewyraźne, a dotyk staje się mniej wyraźny.
 • Utrata poczucia kontroli – osoba doświadczająca derealizacji może odczuwać utratę kontroli nad swoim ciałem, myślami czy otoczeniem. To uczucie może prowadzić do silnego niepokoju i lęku.
 • Zmniejszona zdolność do skupienia uwagi – derealizacja może wpływać na zdolność koncentracji, co utrudnia wykonywanie codziennych czynności wymagających skupienia uwagi, takich jak czytanie czy prowadzenie samochodu.
 • Zmiany w percepcji ciała – osoba z derealizacją może odczuwać, że jej ciało staje się obce, nie należy do niej, a ruchy czy dotykanie skóry mogą wydawać się nierealne.
 • Utrata autentyczności w relacjach społecznych – osoba zmagająca się z derealizacją może doświadczać trudności w nawiązywaniu lub utrzymywaniu relacji społecznych, ponieważ odczuwa dystans czy obcość w stosunku do innych ludzi.
 • Stany dezorientacji i zamieszania myślowego – derealizacja może prowadzić do dezorientacji, trudności w zrozumieniu otaczającego świata czy nawet do stanów zamieszania myślowego.

Musisz pamiętać przede wszystkim to, że objawy derealizacji są zazwyczaj subiektywne, co oznacza, że doświadczenia konkretnej osoby są bardzo trudne do zmierzenia w sposób obiektywny. Ponadto, te objawy mogą występować w różnym stopniu nasilenia i mieć bardzo różny czas trwania. Jeżeli ktoś kogo znasz doświadcza tego rodzaju objawów lub sam się z tym zmagasz, ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą zdrowia psychicznego, który może przeprowadzić dokładną ocenę i zalecić odpowiednie podejście terapeutyczne.

Zespół depersonalizacji-derealizacji, czyli gdy derealizacja jest problemem samym w sobie

Zespół depersonalizacji-derealizacji (ZDD) to specyficzne zaburzenie psychiczne zaliczane do kategorii zaburzeń depersonalizacyjno-derealizacyjnych. Jest to stan, w którym jednostka doświadcza intensywnych i uporczywych uczuć depersonalizacji i/lub derealizacji. Oba te elementy współwystępują, choć mogą się różnić pod względem nasilenia i częstotliwości.

Zespół depersonalizacji-derealizacji może znacznie wpływać na codzienne funkcjonowanie jednostki, prowadząc do trudności w relacjach społecznych, wykonywaniu obowiązków zawodowych czy realizacji zwykłych czynności życia codziennego.

Depersonalizacja odnosi się do uczucia oderwania od samego siebie lub własnego ciała. Osoba doświadczająca depersonalizacji może opisywać wrażenia, że jej myśli, emocje, a nawet ciało są obce, niezwiązane z jej tożsamością. Uczucie to może być trudne do opisania i często jest związane z utratą poczucia tożsamości, jakości i autentyczności własnego “ja”. Taka osoba może czuć się jak obserwator własnego życia. Cierpią na tym też jej interakcje z otoczeniem, które stają się pozbawione osobistego zaangażowania.

Derealizacja dotyczy percepcji otaczającego świata jako nierealnego, obcego lub zniekształconego. Osoba z derealizacją może opisywać, że otaczające ją obiekty, ludzie czy całe środowisko wydają się nieprawdziwe, jakby traciły swoją autentyczność. To uczucie może prowadzić do dezorientacji w czasie i przestrzeni, a świat staje się miejscem oddalonym od rzeczywistości.

Do objawów Zespołu Depersonalizacji-Derealizacji zalicza się między innymi:

 • Utrata poczucia tożsamości – dana osoba może odczuwać się jako obca sobie samej. Będzie borykać się z dużymi trudnościami w identyfikowaniu się z własnym “ja”.
 • Zaburzenia emocjonalne – utrata zdolności do autentycznego odczuwania emocji, uczucie wygaszania się emocji lub ich stłumienie.
 • Zmieniona percepcja ciała – odczucie, że ciało staje się obce, a ruchy czy dotykanie własnej skóry wydają się nierealne.
 • Trudności w koncentracji – derealizacja i depersonalizacja mogą wpływać na zdolność do skupienia uwagi, co utrudnia wykonywanie codziennych zadań.
 • Utrata autentyczności w relacjach społecznych – trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi.
 • Lęk i dezorientacja – współwystępowanie silnych uczuć lęku, niepokoju czy dezorientacji w związku z doświadczaniem depersonalizacji-derealizacji.

Z kolei wśród przyczyn Zespołu Depersonalizacji-Derealizacji można wymienić:

 • Traumatyczne wydarzenia – Zespół ten często związany jest z przeżyciem traumatycznych wydarzeń, takich jak wypadki, przemoc czy utrata bliskiej osoby.
 • Zaburzenia lękowe – zaburzenia lękowe, zwłaszcza zespół lęku uogólnionego, czy zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, mogą sprzyjać występowaniu Zespołowi depersonalizacji-derealizacji.
 • Zaburzenia nastroju – epizody depresji czy zaburzenia dwubiegunowe mogą być związane z objawami Zespołu Depersonalizacji-Derealizacji.
 • Stres – długotrwały lub intensywny stres może prowadzić do wywołania objawów związanych z wystąpieniem tego zespołu.
 • Nadużywanie substancji psychoaktywnych – zastosowanie narkotyków czy alkoholu może być czynnikiem prowokującym Zespół Depersonalizacji-Derealizacji.

Leczenie ZDD jest wyzwaniem, ponieważ istnieje niewiele standardowych protokołów terapeutycznych dostosowanych specjalnie do tego zaburzenia. Terapia poznawczo-behawioralna często jest stosowana w celu pomocy pacjentom w zrozumieniu i zmniejszeniu objawów. Terapia poznawcza może koncentrować się na identyfikowaniu i modyfikowaniu niezdrowych przekonań dotyczących depersonalizacji-derealizacji.

Leki psychotropowe, takie jak selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub leki przeciwlękowe, mogą być używane w celu łagodzenia objawów. Ważne jest jednak zindywidualizowane podejście do leczenia, uwzględniające unikalne potrzeby i kontekst życiowy każdej osoby.

Wsparcie psychoterapeutyczne i psychospołeczne są kluczowe dla osób cierpiących na ZDD. Edukacja na temat tego zaburzenia, zrozumienie mechanizmów ról myślowych oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z lękiem i stresem mogą być istotne w procesie leczenia. W niektórych przypadkach, leczenie ZDD może być długotrwałe, wymagając cierpliwości ze strony zarówno pacjenta, jak i specjalisty.

Czym jest depersonalizacja?

Depersonalizacja to zjawisko psychologiczne, które polega na uczuciu oderwania od własnego ciała, myśli i emocji. Osoba doświadczająca depersonalizacji może opisywać swoje odczucia jako uczucie obcości wobec samej siebie, jakby była obserwatorem własnego życia lub jakby jej umysł i ciało były oddzielone od siebie. To zaburzenie depersonalizacyjne wpływa na sposób, w jaki dany człowiek postrzega samego siebie, co może prowadzić do istotnych trudności emocjonalnych i funkcjonalnych.

Objawy Depersonalizacji

 • Oderwanie od ciała – osoba może odczuwać, że jej ciało staje się obce, niezwiązane z jej tożsamością. Ruchy i działania mogą wydawać się nieautentyczne.
 • Zmienione odczucia fizyczne – dotykanie skóry czy innych części ciała może być postrzegane jako nierealne, a zmysły mogą być stłumione.
 • Utrata poczucia tożsamości – dana osoba może tracić poczucie własnej tożsamości, trudno jej się identyfikować z własnym “ja”, co prowadzi do uczucia obcości wobec samej siebie.
 • Zaburzenia emocjonalne – depersonalizacja często towarzyszy stłumieniu emocji lub ich wypłaszczeniu. Osoba może mieć trudności z autentycznym odczuwaniem radości, smutku czy gniewu.
 • Utrata autentyczności w relacjach społecznych – trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi, ponieważ depersonalizacja może prowadzić do uczucia dystansu i obcości wobec innych.
 • Zaburzenia postrzegania czasu – odczucie, że czas płynie inaczej, zwykle wolniej, może być jednym z objawów depersonalizacji.
 • Trudności w koncentracji – zaburzenia koncentracji i trudności w skupianiu uwagi mogą wynikać z uczucia oddzielenia od rzeczywistości.
 • Lęk i niepokój – osoby doświadczające depersonalizacji często towarzyszy silny lęk i niepokój związany z trudnością w zrozumieniu własnej tożsamości i odczuwaniu świata wokół siebie.

Przyczyny Depersonalizacji

 • Stres i traumy – intensywne stresory lub traumatyczne wydarzenia, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa, mogą prowadzić do rozwoju depersonalizacji.
 • Zaburzenia psychiczne – depersonalizacja może być objawem różnych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia lękowe, depresyjne, czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.
 • Nadużywanie substancji psychoaktywnych – zastosowanie narkotyków, alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych może być czynnikiem wywołującym depersonalizację.
 • Zaburzenia snu – brak snu, zaburzenia snu czy niewłaściwy sen mogą wpływać na funkcjonowanie umysłu i wywoływać uczucia depersonalizacji.

Istotne jest, by osoby doświadczające depersonalizacji uzyskały wsparcie od specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego. Edukacja na temat tego zaburzenia, rozwijanie zdolności radzenia sobie z lękiem i stresem oraz budowanie zdrowych mechanizmów obronnych są kluczowe w procesie leczenia. W każdym przypadku jednak, skonsultowanie się z doświadczonym terapeutą czy psychiatrą jest niezbędne dla skutecznego radzenia sobie z depersonalizacją.

Jak wygląda diagnoza depersonalizacji-derealizacji?

Jak wygląda diagnoza depersonalizacji-derealizacji?

Diagnoza Zespołu Depersonalizacji-Derealizacji (ZDD) jest procesem kompleksowym, wymagającym uwzględnienia zarówno objawów, jak i różnorodnych czynników, które mogą przyczynić się do wystąpienia tego zaburzenia. Jakie kroki podejmuje się w celu postawienia prawidłowej diagnozy?

 1. Konsultacja z psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą lub innym specjalistą z zakresu zdrowia psychicznego

Osoba, która doświadcza objawów depersonalizacji-derealizacji, powinna skonsultować się z lekarzem psychiatrą, psychologiem klinicznym lub innym specjalistą zajmującym się zdrowiem psychicznym. Konsultacja ta stanowi pierwszy krok w procesie diagnozy.

 1. Wywiad kliniczny

Dobry specjalista przeprowadzi szczegółowy wywiad kliniczny, który obejmuje historię objawów, ich czas trwania, nasilenie, częstotliwość oraz okoliczności ich występowania. Ważne jest także zidentyfikowanie potencjalnych czynników wyzwalających lub przyczyniających się do depersonalizacji-derealizacji, takich jak traumatyczne wydarzenia czy zaburzenia lękowe.

 1. Badanie psychiatryczne

Podczas badania psychiatrycznego specjalista ocenia ogólny stan psychiczny pacjenta. Zwraca szczególną uwagę na obecność innych zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z depersonalizacją-derealizacją, takie jak zaburzenia lękowe, depresyjne czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

 1. Wykluczenie innych przyczyn objawów:

Żeby postawić prawidłową diagnozę, istotne jest wykluczenie innych przyczyn występowania objawów depersonalizacji-derealizacji, takich jak choroby neurologiczne, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia snu czy stosowanie substancji psychoaktywnych. W tym celu może być konieczne przeprowadzenie badań laboratoryjnych czy badań obrazowych.

 1. Skorzystanie ze standardów diagnostycznych

Diagnoza depersonalizacji-derealizacji opiera się na standardach diagnostycznych, takich jak Kryteria Diagnostyczne DSM-5 (Diagnostyczne i Statystyczne Kryteria Zaburzeń Psychicznych, 5. wydanie). DSM-5 zawiera kryteria diagnostyczne, które muszą być spełnione, aby postawić diagnozę ZDD. Kryteria te obejmują trwałe i uporczywe uczucie depersonalizacji i/lub derealizacji.

 1. Skala oceny objawów

Psycholog, lekarz psychiatra lub inny specjalista może użyć specjalistycznych narzędzi, takich jak kwestionariusze czy skale oceny objawów, aby dokładniej ocenić nasilenie i wpływ depersonalizacji-derealizacji na życie pacjenta.

Miej na uwadze to, że proces diagnozy ZDD jest indywidualny i dostosowany do konkretnych potrzeb i kontekstu życiowego pacjenta. Dlatego tak istotnym elementem jest współpraca między pacjentem a lekarzem lub psychoterapeutą w celu dostosowania leczenia do unikalnych cech danej osoby.

Leczenie derealizacji

Leczenie derealizacji jest procesem kompleksowym, wymagającym zindywidualizowanego podejścia, które uwzględnia zarówno aspekty psychologiczne, jak i ewentualne przyczyny fizyczne tego zaburzenia.

Pierwszym krokiem w leczeniu derealizacji jest skonsultowanie się z lekarzem psychiatrą lub psychologiem. Specjalista ten przeprowadzi ocenę diagnostyczną, obejmującą wywiad kliniczny, badanie psychiatryczne oraz ewentualnie testy psychologiczne. To pozwoli zidentyfikować potencjalne przyczyny i czynniki wyzwalające derealizację oraz dostosować odpowiednie podejście terapeutyczne.

Terapia poznawczo-behawioralna jest jednym z najczęściej stosowanych podejść w leczeniu derealizacji. Terapeuta współpracuje z pacjentem w identyfikacji myśli, przekonań i zachowań, które przyczyniają się do utrzymywania derealizacji. Celem terapii jest zmiana szkodliwych wzorców myślowych i uczuciowych oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z objawami. Sesje terapeutyczne mogą obejmować techniki relaksacyjne, eksperymenty behawioralne i naukę strategii radzenia sobie ze stresem.

Terapia dialektyczno-behawioralna, opracowana pierwotnie do leczenia zaburzeń osobowości borderline, może być również skuteczna w przypadku derealizacji. Łączy ona bowiem elementy terapii poznawczej z technikami akceptacji i mindfulness. Terapia dialektyczno-behawioralna może pomóc pacjentowi w rozwijaniu umiejętności świadomego doświadczania chwil obecnych i akceptacji własnych myśli i uczuć.

Terapia psychodynamiczna koncentruje się na identyfikowaniu i zrozumieniu głęboko zakorzenionych przyczyn problemów psychicznych, w tym derealizacji. Podczas jej trwania razem z terapeutą pracuje się nad eksploracją traum i konfliktów emocjonalnych z przeszłości, które mogą wpływać na obecne doświadczenia pacjenta.

W przypadku derealizacji, która wynika z czynników fizycznych, takich jak zaburzenia neurologiczne czy choroby somatyczne, konieczne jest leczenie pierwotnej przyczyny. Współpraca z neurologiem i lekarzami innych specjalizacji, w zależności od potrzeby, może być istotna w przypadku tej formy derealizacji.

W niektórych przypadkach, szczególnie gdy derealizacja towarzyszy innym zaburzeniom psychicznym, leki psychotropowe mogą być brane pod uwagę. Leki te mogą obejmować selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), benzodiazepiny czy leki antydepresyjne, w zależności od indywidualnych potrzeb i charakterystyki pacjenta.

Elementy takie jak zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu i unikanie substancji psychoaktywnych mogą wpływać pozytywnie na ogólną kondycję psychiczną i fizyczną pacjenta, co może również wspomagać proces leczenia derealizacji.

Ważnym elementem leczenia derealizacji jest edukacja pacjenta na temat samego zaburzenia. Zrozumienie mechanizmów derealizacji, identyfikowanie czynników wyzwalających oraz nauka strategii radzenia sobie są bardzo ważne dla skutecznego zarządzania objawami. Należy też edukować rodzinę i najbliższe otoczenie pacjenta, tak, by najbliżsi zdawali sobie sprawę z tego, jak reagować w określonych przypadkach i skąd się wzięło zaburzenie u członka ich rodziny lub kogoś z kręgu ich przyjaciół.

Skuteczność leczenia derealizacji może różnić się w zależności od wielu czynników, w tym indywidualnych cech pacjenta, czasu trwania zaburzenia oraz współistnienia innych problemów psychicznych czy fizycznych. Najważniejszą kwestią jest skonsultowanie się z doświadczonym lekarzem lub terapeutą, który może dostosować terapię do konkretnych potrzeb danego pacjenta. Współpraca pacjenta z terapeutą oraz systematyczność w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych są niezbędne do osiągnięcia pozytywnych efektów w leczeniu derealizacji.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test