Terapia DDA / DDD

Terapia DDA/DDD dla osób dorosłych

Definicja DDA – Dorosłe dzieci alkoholików oraz DDD – Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli syndrom osobowości kształtujących się w dziecku które wychowuje się i dorasta w rodzinie której jedno z rodziców jest uzależnione od alkoholu. Syndrom nie dotyczy tylko obszaru alhokolu ale głównie funkcjonowania w trudnych i stresujących warunkach, obciążane wstydem i poczuciem winy dziecko wyrabia w sobie określone cechy charakteru które przenosi na swoje dorosłe życie.

Uczucie bezradności, bezsilności i ciągły wstyd przed otoczeniem wypełniały emocje dorastającego dziecka to wiele z nich w dorosłym już życiu mając świadomość istnienia problemu stara się usprawiedliwiać swoich rodziców, bagatelizować zaistniałe sytuacje czy celowo wyprzeć negatywną przeszłość. Niestety prowadzi to do w większości do dalszych problemów związanych z zaburzeniami osobowości, depresji, braku satysfakcji w relacjach z partnerem, braku zadowolenia z osiąganych wyników, poczucie bycia gorszym. Często również powielane są błędy rodziców gdzie popadają w taki sam nałóg alkoholowy albo związują się z osobami mającymi predyspozycje do uzależnień.

Sposób leczenia i terapii DDA/DDD

Cele terapii DDA/DDD to zrozumienie swojej trudnej przeszłości a także zmierzenie sie z wspomnieniami które blokują ich niezależność. Chodzi o zmianę obrazu własnego siebie który dostosowany będzie do dorosłego życia. To także zostawienie za sobą okres trudnego dzieciństwa i uporządkowanie całego swojego dotychczasowego życia tak aby funkcjonować niezależnie.

Rodzaj Terapii DDA/DDD

  • Indywidualne
  • Grupowe

Obydwie rodzaje terapie niosą swoje osobne korzyści dla pacjenta, indywidualne spotkania z terapeutą pomagają osobom z rodzin dysfunkcyjnych zrozumienie że wypracowane zachowania z dzieciństwa zawodzą w dorosłym życiu. Terapie grupowe to zmiana zachowania i podejścia co do różnych zachowań społecznych, umiejętność mówienia o swoim emocjach a także proszenia innych o pomoc.

Czy Terapia i Leczenie DDA/DDD  jest skuteczna – czy warto podjąć terapię 

Dla każdej terapii niezależnie od wyznaczonego celu najważniejsza jest motywacja i determinacja ze strony pacjenta, gdy on sam czuje, że jest gotów przebyć tą drogę aby odmienić swoje życie na lepsze. Przebycie każdej terapii czy to krótkoterminowej czy długoterminowej pozwala odkryć siebie na nowo, odblokować zamknięte  w sobie emocje, pozytywnie wpływać na relacje rodzinne i zawodowe, lepsze zrozumienie swoich myśli i czynów, ogólny wzrost satysfakcji z życia oraz odkrywanie na nowo sensu życia.

Nawet po przebytej terapii jeśli okaże się że odkryliśmy w sobie kolejne podłoże głęboko skrywanych problemów to nadal możemy rozpocząć kolejną terapię, do momentu gdzie uznamy to za konieczne.

Nasza poradnia  oferuje kompleksową pomoc psychologiczno psychiatryczną dla każdego potrzebującego profesjonalnej pomocy. Udzielamy również poradnictwa psychologicznego dla najbliższych i wsparcie dla osób które są dotknięte problemem. Nasi terapeuci stosują kompleksową pomoc w oparciu o różne nurty terapeutyczne, każda terapia poprzedzana jest konsultacją psychologiczną gdzie pacjent z terapeutą omawiają cele terapeutyczne oraz problemy z którymi chce sobie poradzić.

Terapeuci i Psycholodzy specjalizujący się w terapii i leczeniu: DDA – dorosłych dzieci alkoholików i DDD – dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przyjmują w naszych placówkach znajdujących się w mieście Warszawa w dzielnicy Bemowo

Eliza Giędosz-Dymek

Aneta Jóźwik