Psychiatra

Psychiatra to osoba która ukończyła studia medyczne i ma uprawnienia do wystawiania recept i zwolnień lekarskich. Staje się lekarzem specjalistą po ukończeniu specjalizacji z dziedziny Psychiatrii, jako lekarz zajmuje się wyłącznie leczeniem farmakologicznym pacjentów i również pod tym kątem diagnozuje objawy chorób psychicznych.

Psychiatra nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii aczkolwiek jest to możliwe jeśli dodatkowo ukończy szkołę terapeutyczną. Do lekarza psychiatry zgłaszamy się jak do lekarza internisty gdy niepokoją nas różne objawy i potrzebujemy diagnozy. Oprócz leczenia farmakologicznego lekarz psychiatra w różnych przypadkach może zalecić psychoterapię jako zalecane leczenie o efektach długotrwałych a farmakoterapię stosuje się wówczas wspomagająco.

Psychiatrzy w poradni psychologiczno psychiatrycznej Co Tam? W mieście warszawa mają możliwość wystawiania zwolnień lekarskich i recept. Nasi psychiatrzy to specjaliści w swojej dziedzinie którzy ukończyli specjalistyczne studia medyczne, odbyli wiele staży i dodatkowych szkoleń poszerzające wiedzę medyczną dające Państwu gwarancję najlepszej pomocy psychiatrycznej.

Psychiatra zajmuje się diagnozą i leczeniem wielu zaburzeń psychicznych:

  • Zaburzenia lękowe – lęki ogólne, napady lęków panicznych, ostre reakcje stresowe, fobie.

  • Zaburzenia odżywania – obsesyjno kompulsywne objadanie się, bulimie, anoreksja.

  • Zaburzenia psychosomatyczne- schizofernia, otępienia, uzależnienia, zaburzenia schizoaktywne.

  • Zaburzenia nastroju – afektywne jednobiegunowe i dwubiegunowe

  • Zaburzenia emcjonalne

  • Zaburzenia wieku podeszłego

  • Zaburzenia psychotyczne

Psychiatra tak jak każdego lekarza obowiązuje tajemnica lekarska.

Psychiatrzy również mają specjalizacje w zależności od wieku pacjenta, wyróżniamy psychiatra dla osób dorosłych i młodzieży od lat 18. Dla młodzieży poniżej tego wieku zajmuje się psychiatra dziecięcy który różni się od psychiatry dla dorosłych sposobem diagnozowania chorób psychicznych jak i dawkowania leków dostosowany do najmłodszych.

Psychiatra Targówek

Psychiatra Bemowo