Psycholog kto to jest

Psycholog to osoba która ukończyła odpowiednie studia psychologiczne, najczęściej 5 letnie studia magisterskie. Jako absolwent studiów psychologicznych posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dokumentami ukończonych studiów psychologicznych oraz kompletnym zakresem wiedzy dotyczącej ludzkiej psychiki.

Co może Psycholog ?

 • Diagnoza Psychologiczna

 • Opiniowanie i udzielanie pomocy psychologicznej

 • Posługiwać się testami psychologicznymi a także dalszą interpretacją wyników testów.

 • Wystawiać odpowiednie zaświadczenia, orzeczenia, specjalistycznej opinii.

 • Może zasugerować Psychoterapię jak i wizytę u Psychiatry

 • Ogólne Poradnictwo

Psycholog a psychoterapeuta – Psycholog nie jest psychoterapeutą i nie może skutecznie prowadzić psychoterapii chyba że ukończy odpowiednią szkołę terapeutyczną.

Psychoterapeuta to osoba która ukończyła szkołę psychoterapii i jest przygotowana do niesienia pomocy psychologicznej krótkoterminowej i długoterminowej nastawionej na rozwiązanie problemów psychicznych zgłaszających się osób. Szkolenia terapeutyczne trwają około 4 lat i obejmują nie tylko teoretyczne zagadnienia ale także praktyczne warsztaty psychoterapeutyczne. Szkoły dzielą się na różne nurty psychoterapeutyczne różniące się podejściem do problematyki, relacji terapeutycznej i ogólnego przebiegu psychoterapii.

Występujące nurty psychoterapeutyczne:

 • Psychoanalityczna

 • Psychodynamiczna

 • Poznawczo Behawioralna

 • Systemowa

 • Gestalt

 • Integracyjna

Psychoterapeuta zajmuje się szerokim zakresem problemów psychicznych, jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do niesienia skutecznej pomocy psychoterapeutycznej.

Psycholog a Psychiatra

Psycholog i psychoterapeuta nie mogą stosować leczenia farmakologicznego do którego uprawniony jest tylko Psychiatra który ukończył odpowiednie studia medyczne i jako lekarz może wystawiać zwolnienia lekarskie oraz skierowania do szpitala psychiatrycznego.

Poradnia psychologiczna Co tam? Psychoterapia bliska Tobie oferuje szeroki zakres usług doświadczonych psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów którzy pomogą Tobie rozwiązać każdy problem, sprawdź nasz zespół specjalistów.